Page 7

2038 / Hösten 2013

gör samma jobb på ett annat boende. Samtidigt har de anställda som valts ut stärkts i sin yrkesroll när de fått agera utbildare. Det har fungerat väldigt bra. Internrevisorerna, eller kvalitetsgranskarna som de kallas på Kosmo, har också en nyckelroll. De arbetar i grupper om tre där alla kvalitetsgranskare kommer från olika äldreboenden. Fyra gånger om året utvärderar de hur verksamheten fungerar och hur väl personalen följer ledningssystemet. Idag har de fått något av en expertroll och är också med och utbildar andra anställda. Ny version av ledningssystemet Sedan 2011 kräver Socialstyrelsen att det på alla äldreboenden ska finnas ett ledningssystem. På detta vis är Kosmo inte längre unikt. Skillnaden är möjligen att på Kosmo används ledningssystemet varje dag. Det lever och det utvecklas. En ny version av ledningssystemet har nyligen tagits fram och håller nu på att implementeras. – Anders Ljungberg på Trivector har fungerat som bollplank för mig i processarbetet. Han är den enda jag träffat som kunnat hjälpa mig att utveckla våra processer, säger Kristina. – Nästa stora utmaning blir att utveckla processerna för den legitimerade arbetskraften; sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. De har känt sig lite överflödiga när vi gett undersköterskor och vårdbiträden större ansvar. Vi behöver alla yrkesgruppers kompetens, så nästa steg är att bättre beskriva dessa yrkesroller. Kristina tror att äldrevården kommer att utvecklas och fler äldreboenden kommer att jobba med kontaktmannaskap i framtiden. Hon tror dock inte på att höja kvaliteten genom att öka bemanningen. Är det för många medarbetare är risken stor att de pratar mer med varandra än med den ofta dementa person de hjälper. Jag tror det är bättre när en vårdare tar hand om en boende. Då relaterar de mer till varandra, och det blir större utbyte för de äldre. ☐ i verkligheten Alla i personalen får vara med och göra upp planer, dokumentera verksamheten, granska och följa upp. Alla funderar på vad som kan förbättras. Kosmo KOSMO: äldreomsorg, seniorboende och psykiatrisk vård. Grundat 1992 av Kristina Bardh och Lena Larsson ANTAL ENHETER: 25 LEDNINGSSYSTEMET: tillgängligt via webben och certifierat enligt ISO 9000 SUPER 8: en process för ständiga förbättringar som är integrerad i verksamheten och gör det möjligt att systematiskt se över och utvärdera kvaliteten i metoder och rutiner. Läs mer på www.kosmo.se 2038 /07


2038 / Hösten 2013
To see the actual publication please follow the link above