Barnbarn genom adoption

KONTAKT Adoptionscentrum www.adoptionscentrum.se Barnen Framför Allt www.bfa.se Barnens Vänner www.bvadopt.se ”Barnbarn är l i vet s e f ter rät t ”. När man f år barnbarn genom adopt i on s tä l ls man mi t t i den s tora g l ädjen också i nför de speci e l l a f rågor och funde - r ingar som hänger i hop med adopt i on . Den här sk r i f ten r i ktar s i g t i l l bl i vande f ar- och mor förä ldrar – den generat i on som är en så v i kti g de l av barnens l i v.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=