Page 11

Arbetsterapeuten nr 7 - 2015

HALLÅ DÄR! Shilan Jaderi som varit adept i FSAs mentorprogram och som nu arbetar på habiliteringen 11 i Uppsala, enheten för asperger och adhd. Varför blev du adept? – Vi läste mycket teori på utbildningen och jag kände mig inte riktigt redo för arbetslivet. Så jag ville träffa en yrkesverksam arbetsterapeut för att se hur teorierna fungerar i verkligheten. Vad gjorde du och din mentor? – Min mentor, Heli Kangas, var verkligen bra. Vi träffades första gången i mars 2014 FOTO: PRIVAT och började med att se till att vi hade samma bild av vad vi skulle göra under programmet. Sedan träffades vi ungefär varannan vecka i två timmar. Det var strukturerade möten kring ett tema jag valt ut i förväg, till exempel etiska dilemman och professionellt förhållningssätt. Heli lyfte sina erfarenheter och jag fyllde i utifrån de teorier jag läst – och jag fick se att det vi läser om på utbildningen finns i praktiken. Men det var även tvärtom; att jag lyfte teori och hon fyllde i med praktik. Det var verkligen ett sätt att uppdateras och belysa den tysta kunskapen och givande för båda parter. Vad har mentorprogrammet betytt för dig? – Det som gett mig mest är att jag blivit trygg i det jag läst under utbildningen, och när jag började jobba kände jag mig bättre rustad. Jag hade kontakt med Heli när jag började arbeta i februari, och kunde prata om saker med henne som man kanske inte alltid talar med kollegerna om. Efter kontakten i februari har jag kunnat kontakta Heli, men inte haft möjlighet att göra det. Heli kontaktade mig i helgen för att officiellt tacka för vår tid, och sa att det varit givande och att hon rekommenderat mentorskap varmt till sina kolleger. Kan du rekommendera andra studenter att bli adepter? – Ja, absolut. Det var mitt sätt att knyta ihop säcken, och koppla ihop teori och praktik. Kan du tänka dig att bli mentor i framtiden? – Ja, det kan jag. Ryssland – ny medlem i Cotec I början av oktober höll den europeiska sammanslutningen av arbetsterapeuter, Cotec, möte i Riga. Ryssland blev invalt som nytt medlemsland, och 21 av 30 medlemsländer närvarade vid mötet, däribland Sverige. Läs mer på den nya webbsidan, coteceurope.eu. På bilden tar Rysslands representant Sergey Maltsev emot flaggan av Anu Söderström, sekreterare i Cotec. Stora geografiska skillnader Svenska Demensregistret har nyligen kommit med sin årsrapport för 2014. Den visar bland annat på en ökning av patienter som fick en bedömning av arbetsterapeut, inom både special istvård och primärvård. Rapporten visar också att det är stora skillnader i landet på hur vanligt det är med arbetsterapeutiska bedömningar. – Det är glädjande att andelen personer med demens som får en bedömning av arbetsterapeut ökar, men det krävs mer kunskap om varför de geografiska skillnaderna är så stora, säger Lena Haglund, FSAs ordförande. Framåt och så Vidare Framåt och Vidare är lättillgängliga tidningar om arbets terapi. Perfekt att lämna i väntrummet eller ge vidare till dem du tycker borde veta mer om ditt yrke. Beställ några ex eller bläddra i dem digitalt på www.fsa.se/framat och www.fsa.se/vidare. Otrygghet påverkar alla på jobbet Otrygga anställningar påverkar inte bara enskilda individer, utan hela arbetsplatser. Ett otryggt klimat sprider sig på arbetsplatsen och påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Medarbetarna blir rädda att förlora sina jobb, eller för att de kan få försämrade arbetsvillkor och karriärmöjlig heter. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet. – Framför allt kan vi se att anställda upplever konflikter mellan arbete och livet utanför, högre krav, sämre självskattad hälsa och ökad risk för utbrändhet när det finns ett klimat av otrygghet på arbetsplatsen, säger Lena Låstad, nybliven doktor i psykolog, i ett pressmeddelande. Vill du bli adept eller mentor? Nu kan du anmäla dig till nästa omgång av FSAs mentorprogram. Sista dag för anmälan är den 13 december. Programmet pågår mellan januari 2016 till januari 2017. Gå in på fsa.se/ mentor program och läs mer. ”Jag blir mer självständig i smått och stort” Med rätt stöd kan läsplattan innebära 8 glädje och nytta för personer med demens. Läs mer på sid 14. Arbetsterapeutut bildningen finns på åtta olika universitet och högskolor i Sverige. Läs mer på sid 14. Framåt 6 Affisch – en väg vidare med hjälp av arbets terapi. instick i tidningen vanliga hjälpmedel i vardagen. mittuppslaget altelius Vidare h stor u hänger ja EN TIDNING AV FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER LÄS OCH SKICKA VIDARE ELLER LÄMNA I VÄNTRUMMET EN TIDNING UTGIVEN AV FSA – FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER GRATIS LÄS OCH SKICKA VIDARE För benamputerade Lena Mattsson Ågren blev mötet med arbetsterapeuten Marie Erickson livsavgörande.  Sid 7. ”Nu jag med i skolan och får de betyg jag förtjänar.” Madelene Lundgren Läs mer på sid 3. Arbetsterapeuter får vardagen att funka! Vardagsrevidering der Ska du flytta till – eller bygga om – en bostad där du vill bo resten av ditt liv? Tänk på det bättre vardag. på 11. vad som kan ställa till En väg till en stressfri och när du blir gammal. Sid 16. PROFESSOR SUSANNE IWARSSON Jonas Waltelius CH SKICKA f etyg för Lu äs ss sterape år varda Läs mer sid 11 Arbetsterapeut Karin Oskarsson ser till att Haningeborna kommer över tröskeln. sid 10 OLA KARLSSON ”Det är tålamodet som är bra på K2. Man har inte någon press på att återhämta sig efter någon form av tidtabell.” sid 7 Emma har bestämt sig – hon ska bli arbets terapeut. sid 14 Arbetsterapeuter får vardagen att funka! Personcentrering Arbetsterapeuter ser hela människan, inte bara diagnosen. sid 3 De br n Katja Alexanderson BILD: COLOURBOX FOTO: TORIL LABERG


Arbetsterapeuten nr 7 - 2015
To see the actual publication please follow the link above