Page 22

Arbetsterapeuten nr 7 - 2015

TEMA: ÖVERVIKT Inte utan kunskap Att förflytta personer med extrem fetma kräver såväl teoretiska som praktiska förberedelser. Tidskriften Arbetsterapeuten följde med på kurs. Mannen i sängen har enorma oformliga ben, med valk på valk på valk. Jag kan inte låta bli att undra hur han har hamnat där. Vad har han varit med om som gjort att han har blivit extremt fet? Jag vill tro att jag inte är dömande i min blick, utan inkännande. Men ska jag vara helt ärlig har jag tänkt ”dålig karaktär” när jag sett överviktiga 22 personer – hade kanske varit bättre att låta bli den där bullen? Allt det far igenom mitt huvud när arbetsterapeuten och dagens kursledare Kicki Reifeldt har sin inledningsföreläsning om fetma och visar bilden på mannen i sängen. Därför blir jag väldigt glad när flera av de andra deltagarna inte tänker som jag, utan säger att de först lade märke till hur dåligt och nedhasat han sitter och funderade på vad de skulle kunna göra åt det. Och det är just det kursen på HMC i Göteborg ska handla om: förflyttningslösningar vid extrem fetma. Men vilka speciella krav ställs när man ska förflytta en person med extrem fetma, det vill säga med ett BMI över 40? Kicki Reifeldt vet. Genom studier vid Karolinska institutet, litteraturstudier, intervjuer med 16 personer med grav övervikt och besök i USA har hon skaffat sig omfattande kunskap på området. Hon talar om smärtan och värken som är många personers ständiga följeslagare. En smärta som kan vara molande, utmattande och ömmande, men också pulserande och krampaktig. Att typ 2-diabetes är en vanlig följdsjukdom som ger flera olika komplikationer, till exempel känselstörningar i bland annat fötterna, antingen tappar man känseln eller så känns det som att ”gå på glas”, som en av Kicki Reifeldts intervjupersoner uttryckte det. Om att äta för att dämpa ångest, för att trösta sig, för att man har långtråkigt. Om skammen och skulden. Om bristande hungerkänslor som gör att du aldrig känner dig mätt. Att arv och miljö samspelar och att vissa människor har medfödda egenskaper som gör att de har lätt att gå upp i vikt. Att det inte är så enkelt att det bara handlar om dålig karaktär. Om vätskande ödem och trasig hud, om inkontinens besvär och svettningar. Om hur jobbigt det är att behöva dela med sig av sina kroppslukter till vårdpersonalen. Hon berättar om mannen som inte tänker lämna sin bostad om han inte kan göra det med värdighet. Att hissas ut genom fönstret är inte ett alternativ. Att han är fullt medveten om att han inte kan hämtas med ambulans eller kommer ut om det börjar brinna. Text: Katja Alexanderson Foto: Julia Sjöberg – Det är vår mission att mobilisera patienterna upp till stående, säger Kicki Reifeldt, arbetsterapeut och kursledare för dagen. »


Arbetsterapeuten nr 7 - 2015
To see the actual publication please follow the link above