Page 30

Arbetsterapeuten nr 7 - 2015

hon med tanke på hur olika deltagarna är. För bedömning av interaktions- och kommunikationsfärdigheter använder hon ACIS, The Assessment of Communication 30 and Interaction Skills. I Lennarts fall handlade det framförallt om de fysiska förutsättningarna och smärtan. De diskuterade även arbetsrollen och arbetstempo, för Lennart var rollen som arbetstagare viktigast att återta. Under de fem veckorna som utredningen pågick provades bland annat monteringsarbete. Det visade sig att arbete över axelhöjd och i knähöjd fungerade sämre, men att han med anpassning klarade uppgifterna. – Jag får väl säga att jag är lite händig, säger han och vänder sig mot Åsa som ler bekräftande. Han medger att han i början var lite skeptisk och frågande till vad han hade för nytta av utredningen, men Åsa rätade ut frågetecknen. – Meningsfullheten får man genom att förklara vad vi kan ha aktiviteten till, vad jag kan se, och koppla ihop det med arbetslivets krav. De allra flesta förstår. Jag grundar i aktiviteten, var är personen i nuläget rent aktivitetsmässigt, och utgår alltid från vad individen vill och vad jag tror de klarar av, säger Åsa. Utredningen avslutades och efter slutrapport och diskussion med Arbetsförmedlingen öppnade sig möjligheten för Lennart att bli anställd på Samhall. Genom Samhalls matchning fick han arbete på Cervitrol, ett företag som bland annat tillverkar larmkomponenter. Arbetsuppgifterna var nya för honom, elarbete och kabelmontering, men han landade snabbt även socialt – och kunden var nöjd, påpekar Åsa. Gary Kielhofner och MOHO Professor Gary Kielhofner (1949– 2010) grundade och utvecklade Model of Human Occupation, MOHO – en modell som förklarar människans aktivitet och delaktighet och som är aktivitets- och personcentrerad. En serie artiklar publicerades i American Journal of Occupational Therapy på 1980-talet och resulterade i den första boken 1985. Modellen har fortsatt att utvecklas under trettiofem år, bland annat i samarbete med arbetsterapeuter i Sverige. Den fjärde versionen gavs ut för några år sedan i svensk översättning. I dag pågår en uppdatering av modellen som förhoppningsvis kommer att Sedan i våras är Lennart pensionär på pappret – men fortfarande timanställd på Cervitrol – och tacksam för att han fick möjlighet att gå i pension ”på riktigt” och inte som sjukskriven. Åsa tycker inte att hon saknar något i MOHO när det handlar om bedömning, interventioner, eller vilka faktorer som påverkar aktivitetsmönster. – Jag tycker att modellen och de instrument jag använder täcker allt – bland annat aktivitetsutförandet, miljöns påverkan, roller, vanor, motivation och tidigare aktivitetsmönster – inte bara när det handlar om arbetsförmåga utan även anställningsbarhet. Som hur det sociala samspelet fungerar. Modellen tar även hänsyn till den fysiska och psykosociala miljön, personen kanske klarar arbetet som sådant, men miljön kan vara ett hinder. Där använder jag WEIS, The Work Environment Impact Scale, och AWP. Som ny i yrket behöver man inte heller känna sig osäker på att använda modellen, anser hon. – Jag tänker tvärtom att det är en trygghet att alltid kunna återvända till modellen. För egen del använde jag boken mycket aktivt i början, och även nu som stöd för att säkerställa att jag är på rätt väg och får den information jag behöver som arbetsterapeut. Att luta sig mot vetenskapen och instrument som är validitets- och reliabilitetstestade gör också att hon kan motivera sina bedömningar och interventioner om det skulle behövas. – Varför har du gjort det här? För att, säger hon bestämt och lyfter upp den engelska utgåvan av MOHO. ¶ resultera i en ny bok under 2016. MOHO är en systemmodell som utgår från människans aktivitet: där motivation, vanor och funktioner formar och påverkar aktivitetsutförandet i samspel med miljön och omvänt. 16 svenska instrument är knutna till modellen. Två personer kan ha samma förutsättningar fysiskt och kognitivt för arbetet, men den bakomliggande motivationen kan vara olika vilket ger olika resultat. Med hjälp av MOHO kan man beskriva varför det ser ut så, säger Åsa Osberg, arbetsterapeut på Samhall i Lund, här med Lennart Jönsson.


Arbetsterapeuten nr 7 - 2015
To see the actual publication please follow the link above