Page 32

Arbetsterapeuten nr 7 - 2015

NYA BÖCKER KOGNITIV REHABILITERING – TEORETISK GRUND OCH PRAKTISK TILLÄMPNING Ann Björkdahl Studentlitteratur Teoretiskt och praktiskt om kognitiv rehabilitering okens syfte är att ge en teoretisk grund för kognitiv rehabilitering och beskriva hur den kan tillämpas. Målgruppen är alla som kan komma i kontakt med personer med kognitiva nedsättningar. Första delen av boken beskriver aktuella teoretiska modeller som kan ge stöd i att förstå den kognitiva förmågan. Nästa del beskriver bedömningsprocessen både ur ett statiskt och ur ett dynamiskt perspektiv. Centralt vid bedömningen inför träning är att identifiera om personen har en medvetenhet/ insikt om sin förmåga och sina svårigheter. Intervention belyses från flera perspektiv både med avseende på funktionsträning, förutsättningar och träning av strategier (inre och yttre) samt externt stöd i form av medicintekniska hjälpmedel (skrivet av Inga-Lill Bohman) eller personlig assistans. Viktigt i samband med intervention är även att identifiera kontextuella faktorer samt aktivitetens svårighetsgrad. Författaren beskriver även andra faktorer som kan påverka insatsernas resultat, som mental trötthet och förmåga till transfer. Sist i boken finns även några patientfall. Jag tycker boken har mycket att ge studenter och kolleger inom olika verksamheter där man möter personer med behov av bedömning och rehabilitering av den kognitiva förmågan. Den är innehållsrik, sammanfattar den aktuella forskningen kring kognitiv rehabilitering på ett lättbegripligt sätt och inspirerar till utveckling av bedömning och intervention. Författaren Ann Björkdahl är leg. arbetsterapeut och har arbetat inom hjärnskaderehabilitering och särskilt intresserat sig för problematik kring kognitiva nedsättningar sedan början av 1980-talet. Hon disputerade 2007 och är sedan 2014 docent i experimentell rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet. Hon är kliniskt verksam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset samt har en forskartjänst vid Ersta Sköndal Högskola. Inga-Marie Helmert Leg. arbetsterapeut, Blekingesjukhuset B Olika perspektiv på skrivande z Den här boken riktar blicken mot skrivandets roll i forskningen. Men det är ingen vanlig handbok som talar om hur man skriver en uppsats eller artikel på bästa sätt, utan den belyser olika perspektiv på skrivande – och skiftar fokus från rapportering och återgivning ”SKRIVANDE OM SKRIVANDE som skribenter inom skönlitteratur, poesi och journalistik. Och det är spännande läsning. 32 till skrivande som en utforskande och skapande process. Bland kapitelförfattarna återfinns såväl akademiker Spännande läsning om skrivande inom forskningen Benedikte Borgström, Jenny Helin, Maria Norbäck, Elena Raviola (Red) Studentlitteratur Liten och sjuk z Att vara liten och hamna på sjukhus kan vara läskigt. Genom Ninna får vi ett barnperspektiv på sjukhusvistelsen. Om vuxna som tjatar lite extra bara för att de är oroliga eller säger åt dig att komma ihåg att andas när du är rädd. Men också om att få pyssla och äta godis. Det är en varm och finstämd berättelse med mycket igenkänning, där bild och text kompletterar varandra. Boken rekommenderas till alla som har kontakt med barn som måste vara på sjukhus. NINNA OCH SJUKHUSFÅGLARNA Matilda Ruta Natur & Kultur


Arbetsterapeuten nr 7 - 2015
To see the actual publication please follow the link above