Page 37

Arbetsterapeuten nr 7 - 2015

håller i trådarna. Men hon poängterade att man först ska tala med den sjukskrivna. – Om jag eller läkaren eller arbetsgivaren bestämmer när de ska återgå i arbete blir det oftare ett bakslag, men om de själva får vara med och bestämma brukar det gå bättre. Förbundsordförande Lena Haglund konstaterade att många av gästerna var väl insatta i frågan. Hon tackade dem och slog ett slag för arbetsterapi. – Det behövs fler rehabkoordinatorer och vi ser gärna att de 37 Rehabkoordinatorn är en extra resurs Leg. arbetsterapeut Therése Karlsson jobbar som rehabkoordinator och berättade om rollen som länk mot alla samarbetspartner. – Det är många inblandade i en sjukskrivning, men har man någon som koordinerar arbetet riskerar inte personerna att bollas runt mellan de olika aktörerna. De sjukskrivna ska få rätt insats vid rätt tidpunkt. Eva Borgklint, leg. arbetsterapeut och rehabsamordnare i Region Jönköpings län, talade också om hur alla inblandade får en extra trygghet när någon Spindeln i nätet – och ingången till vården – kallades rehabkoordinatorn under FSAs frukostseminarium i centrum av Stockholm på Arbetsterapins dag den 15 oktober. Bland åhörarna fanns representanter från bland annat Socialstyrelsen, Socialdepartementet, Sveriges kommuner och landsting, Stockholms läns landsting och Hjärnkraft. Med. dr och leg. arbetsterapeut Annie Hansen Falkdal inledde morgonseminariet med att berätta om sitt regeringsuppdrag ReKoord-projektet som kartlade rehabkoordinatorer inom primärvården. Resultatet av en rehabkoordinators arbete visade på en snabbare, effektivare och kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess. – Med en rehabkoordinator har sjukskrivna fått en person att tala med, medarbetarna har fått lite lugn eftersom det finns en person som håller i processen. Handläggarna på försäkringskassan och arbetsförmedlingen har också fått en direktkontakt – en väg in i vården. Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi og rev makirurgi. Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. PhD-candidate Three year position as PhD-candidate at the National advisory unit on rehabilitation in rheumatology, Diakonhjemmet Hospital, Oslo, Norway The PhD-candidate will work in the project “Occupational therapy or surgery in carpometacarpal osteoarthritis: a randomised controlled trial”, which recently received a research grant from the Norwegian Research Council in the HELSEFORSK programme. Three research questions will be addressed in the thesis: · Are there differences between departments of rheumatology with regards to degree of osteoarthritis, pain and functional limitations in patients who are referred for surgical consultation for carpometacarpal (CMC1) surgery? · Are there variation in patients’ motivation and reasons for wanting CMC1- surgery? · Does occupational therapy in the period before surgical consultation diminish the need for surgery in CMC1-OA? For more information, please contact ingvild.kjeken@diakonsyk.no Phone number: +47 98 80 26 14 For the full text of this announcement, please see www.diakonhjemmetsykehus.no. Final date of application: December 1st 2015 är arbetsterapeuter. ¶ Ta chansen att påverka FSAs studentpolitik! Den 22 november är det dags för FSAstuds årsmöte. Under årsmötet tar utsedda delegater beslut om vilka frågor FSAstuds centrala styrelse ska arbeta med under 2016, och vilka som ska göra det. Varje ort skickar fyra dele gat er, med undantag för Stockholm som skickar fem på grund av större medlemsantal. Utöver dessa delegater, vars resa bekostas av FSA, har alla studentmedlemmar närvaro- och yttranderätt på årsmötet. Så ta möjligheten att delta och påverka FSAstuds framtid! Årsmötet avslutas med en spännande gästföreläsning av Magnus Bergman. Föreläsningen heter Min resa och handlar om Magnus motiverande rehab iliteringsresa. Han kommer att berätta om sina erfarenheter och upplevelser av att leva med smärta och ta sig vidare. Vill du veta mer om årsmötet? Besök fsa.se/fsastud. ¶ Text: Pontus Wikholm BILD: COLOURBOX BILD: COLOURBOX


Arbetsterapeuten nr 7 - 2015
To see the actual publication please follow the link above