Page 5

Arbetsterapeuten nr 7 - 2015

ORDFÖRANDEN 5 Ett stort tack för förtroendet jag haft att få vara förbundsordförande sedan 2009. Jag har haft sju år med mycket intensivt arbete men också sju år med många fantastiskt minnesvärda uppdrag. ”Vi ses i andra sammanhang!” lena haglund Ordförande, FSA ags att skriva några sista ord i egenskap av ordförande i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. Ett stort tack för förtroendet jag haft att få vara förbundsordförande sedan 2009. Jag har haft sju år med mycket intensivt arbete men också sju år med många fantastiskt minnesvärda uppdrag. Under mina år har vi i förbundet jobbat mycket med frågor kring den äldre, psykisk hälsa, skolan, kvalitetsregister, och moderniserat tidskriften Arbetsterapeuten med mera. Listan kan göras lång. En del frågor har jag känt mig ganska hemma med, andra har varit något mer främmande för mig. Vid sådana tillfällen har jag alltid kunnat ringa någon av er arbetsterapeuter där ute i verksamheterna eller vid våra utbildningar och forskningsenheter, någon som kan mer än jag. Och denna någon har alltid varit villig att dela med sig av sin egen kunskap och erfarenhet. Hjälpt mig att skriva inlägg, ansökningar, följa med på uppvaktningar eller gett mig en hint om vart utvecklingen är på väg och hur förbundet borde och kan agera. Tusen tack för alla rådgivande samtal och mejlkontakter under årens lopp. Detta har på ett mycket avgörande sätt bidragit till att jag aldrig känt mig ensam i min roll som förbundsordförande. Jag har också under åren haft många kontakter med lokalt fackligt aktiva i frågor som rör arbetsterapeut ers anställningsvillkor. Jag är så oerhört imponerad över det engagemang som finns kring lön, kompetensutvecklingsfrågor och arbetsmiljö. Känner att jag också kunnat bidra i inspirerande samtal på exempelvis kretsmöten i dessa frågor. I detta nummer av Arbetsterapeuten uppmärksammar vi minnet av professor Gary Kielhofner. Det är nu fem år sedan han gick bort. Jag är helt övertygad om att jag aldrig hade varit den arbetsterapeut, lärare och forskare jag är i dag om jag inte haft möjlighet att träffa och få arbeta tillsammans med honom. Han är den person som haft störst inflytande på min utveckling som arbetsterapeut. Han lärde mig så mycket om människans motivation och förmåga till aktivitet, hur forskning och utveckling inom arbetsterapi kan bedrivas och vikten av att alltid ställa kritiska frågor. Saker som säkert också påverkat mig i min roll som förbundsordförande. Det är med varm hand jag nu lämnar över ordförandeklubban till min efterträdare. Tillsammans med klubban får den nya ordföranden också en ny vision med uttalade strategier att arbeta utifrån. Strategier som ska ge stöd i vardagsarbetet och som säkerställer att förbundet fort - sätt er att vara den naturliga hemvisten för alla med en examen som arbetsterapeut och som tydliggör hur arbetsterapi och arbetsterapeuter, i en mer och mer komplex omvärld, kan bidra till utvecklingen av vår gemensamma välfärd. Ännu en gång – stort tack till er alla för ert förtroende, ert stöd och fina kamratskap under åren. Vi ses i andra sammanhang! D


Arbetsterapeuten nr 7 - 2015
To see the actual publication please follow the link above