Page 20

Arko nr 3 - 2015

NY BOK BIG MARIJUANA Pelle Olsson kommer nu ut med sin tredje bok om cannabis. Den första hette Stenad, den andra Marijuana och frihet. Den tredje heter Big Marijuana. Där skriver han bland annat om framväxandet av en cannabisindustri i USA. En parallell till den tobaksindustri, Big Tobacco, som trängts tillbaka alltmer av lagstiftning och ändrad syn på tobak. TEXT PELLE OLSSON ILLUSTRATION JUSSI JOHANSSON Tre avsnitt ur boken Big Marijuana: Först ut är en intervju med Victor. Han rökte mycket cannabis i tonåren och menar att det inte är psykoser och de allvarliga skadorna som är problemet. Inte för hans del i alla fall. Istället pekar han på förlusten av livsenergi och nyfikenhet på andra människor. Avsnitt två handlar om vad forskningen säger om cannabis. Vad är åsikter och vad är fakta? I andra sammanhang är detta oftast lätt att hålla isär, men konstigt nog inte när det gäller cannabis. I avsnitt nummer tre går Pelle Olsson igenom vad forskningen kommit fram till om cannabis och skolprestationer. Psykiska skador är mycket allvarliga men drabbar inte alla som röker. Dock verkar det som om en stor majoritet av de som missbrukar cannabis får försämrad inlärningsförmåga. Big Marijuana kommer ut på Fri Förlag under oktober månad 2015. Du kommer att kunna köpa den i bokhandeln eller genom att besöka RNS.se Författaren, journalisten, föredragshållaren och sjuksköterskan Pelle Olsson är ett bekant namn för Narkotikafrågans läsare. Han skriver återkommande i vår tidskrift, under senare år oftast om cannabis. Han har följt forskningen om drogen under många år, och har rest jorden runt och intervjuat politiker, läkare, cannabisrökare och många fler som har något att säga om hur vi bör se på denna drog. 20 Narkotikafrågan 3/2015


Arko nr 3 - 2015
To see the actual publication please follow the link above