Page 22

Arko nr 3 - 2015

NY BOK hennes förtroende på ett djupt plan. Victor bestämde sig för att visa att han verkligen hade kontroll över sitt liv. Han flyttade till Växjö, utan att känna någon där, för att plugga. Han slutade röka bara för att visa föräldrarna – och sig själv – att det inte var något problem. – Livet blir annorlunda när man slutar med cannabis. Du börjar göra saker istället för att bara sitta och röka. Cannabis tar bort mycket av den naturliga stressen, den som gör att du uträttar något. I min ålder måste man ha livsgnista annars blir man bara stående. Det var det som skedde hos mig, samtidigt som det var ett smärtsamt uppvaknande. Jag hade ju hela tiden förnekat att cannabis var ett problem. Sessionen i Växjö varade bara en termin, sedan flyttade Victor till Uppsala och fortsatte sina studier som drogfri student. – Det är ett jäkla supande bland studenterna, säger han. Folk är ute flera gånger i veckan och blir skitpackade. Jag pallar inte med sånt längre. Jag får sån ångest flera dagar efter en fylla, likadant med cannabis. Jag har rökt nån gång efter sedan jag slutade men det drar genast iväg att jag röker mer och mer. Jag måste hålla avståndet. Han funderar över hur det hade gått om han aldrig börjat med haschet. – Då hade jag inte pundat bort flera år av mitt liv. Jag hade kanske druckit lite mer, men jag hade varit mer vaken för omgivningen och för min flickvän. Han inser att hans historia inte låter så märkvärdig, men det har varit jobbigt på insidan. Periodvis har han mått mycket dåligt – alldeles i onödan. – Det är idiotiskt att en massa personer röker bort viktiga år. Det finns två linjer för oss unga som ska ut i livet. Du hoppar inte på den där utbildningen eller du förlorar någon du älskar. Du skjuter upp dina ansträngningar, som du ändå måste göra senare. Det ena är med droger och det andra är utan. Den som inte knarkar kommer vidare, medan den som gör det sätter allt på paus. Du hoppar inte på den där utbildningen eller du förlorar någon du älskar. Du skjuter upp dina ansträngningar, som du ändå måste göra senare. Jag ser samma tendenser hos mina kompisar som också rökte, varav några fortsätter med det. Man måste ge sig själv de bästa förutsättningarna för att kunna leva någorlunda lyckligt. Victor menar att den officiella propagandan mot cannabis ofta är felriktad. Det centrala argumentet handlar om allvarliga skador, framför allt psykoser, men ingen som han kände drabbades av sådana biverkningar. Alltså är psykoser en myt, en skräckpropaganda. Man kan inte lita myndigheterna. Så går snacket bland cannabisrökarna. – Den värsta skadan med cannabis är att det stora livsperspektivet försvinner, säger han. Det borde framgå mycket mer. Du blir apatisk utan att fatta det själv, du tappar lusten och nyfikenheten att träffa nya människor. Du tappar din livsenergi just i den ålder då du behöver den som bäst. „ Victor heter egentligen något annat. Vissa geografiska detaljer är ändrade i texten. Det är inte lätt att orientera sig för den som söker kunskap om cannabis. För den oinvigde tycks det finnas flera olika sanningar, särskilt om man är ute på nätet eller läser tidning arnas debattsidor och chatfora. Även den mer seriösa politiska debatten om cannabis bidrar ibland till förvirringen. Över huvud » taget framstår cannabis som ett ämne där man kan ha vitt skilda uppfattningar ungefär som när man diskuterar musik, skola, invandringspolitik eller litteratur. När vi talar om hur cannabis påverkar hjärnan och kroppen kan man emellertid inte ha några åsikter. Det finns fakta. På samma sätt finns det fakta – eller kunskaper – om människo kroppen, Sveriges geografi, sjukdomar, alkoholens skadeverkningar, universums uppkomst, hur djuren fortplantar sig och en massa annat. Den som till exempel påstår att nyfödda barn levereras av storken eller att cannabis inte ökar risken för schizofreni har helt enkelt fel. Kunskap uppstår inte för att ett antal personer tycker samma sak utan genom iakttagelser och erfarenheter som provats genom forskning. Den måste i sin tur vara publicerad i någon vetenskaplig tidskrift där varje enskild forskningsrapport är granskad av andra experter. Utan det här förfarandet skulle vad som helst kunna bevisas. Den som till exempel påstår att nyfödda barn levereras av storken eller att cannabis inte ökar risken för schizofreni har helt enkelt fel. Självklart behövs en diskussion om hur cannabis ska hanteras i samhället. Den drogpolitiska debatten måste emellertid utgå från det vi vet om drogens skadeverkningar. Flera av de forskare som intervjuats i den här boken – Winston De LaHaye i Jamaica, Paula Riggs i Colorado och Fred Nyberg i Uppsala – påpekar att bland dem finns inga stridigheter om vilken kunskap som ska gälla. Inom vetenskapen är man överens om de psykiska och fysiska konsekvenserna av cannabisrökning. „ 22 Narkotikafrågan 3/2015


Arko nr 3 - 2015
To see the actual publication please follow the link above