ARKO nr1 2021

20 Narkotikafrågan • 1/2021 INBLICK: DROGER INOM POLISEN kommer in så kommer mörkertalet att minska, vi utvecklar hela tiden vår verksamhet och vår förmåga. Sannolikt kommer då även antalet ärenden att öka. Varför är det så viktigt att just poliser kontrolleras? – Det finns många skäl till varför det är såpass allvarligt när en polis befattar sig med kriminalitet eller hamnar i ett drogberoen­ de. Förutom det faktum att man är polis, finns det som sagt en risk att man kan hamna i beroendeställning till kriminella och man ex­ poneras för risker såsom utpressning. Det är också ett allvarligt missbruk av förtroendeställningen mot medborgarna. Polisen har våldsmonopol, vi kör bil under utryckning i höga hastigheter och är beväpnade – det måste finnas en garanti för att den som job­ bar är drogfri. Allmänheten måste kunna lita på oss. Vad kan vi göra mer för att motverka denna utveckling? – Det finns mycket man kan göra, vi inom SU försöker jobba mycket med information. Vi lägger ofta ut information om trender och tendenser på Intrapolis (polisens intranät). Vi försöker även komma ut i verksamheten så ofta vi kan för att informera, även om corona har gjort att just den biten är svår just nu. Men det lig­ ger också ett stort ansvar på de chefer som är anställda inom Polismyndigheten. Ofta kan vi se att ett narkotikamissbruk har börjat som legal förskrivning av narkotikaklassade läkemedel och sedan gått vidare till ett missbruk. Vid skador och allvarliga sjuk­ domar måste den närmsta chefen vara på sin vakt – särskilt vid långa sjukskrivningsperioder. Jag kan se att i många fall borde man kunnat göra mer, att verka för att försöka få tillbaks medarbe­ taren till arbetet och korta ner sjukskrivningen. Tiden är en viktig aspekt här anser jag. Det görs även andra saker så klart, till exempel det projekt som mynnade ut i rapporten där vi föreslog att man bör införa slumpvisa drogtester. Var står vi just nu gällande förslaget att införa slumpvisa drog­ tester, kommer det att bli verklighet? – Det hoppas jag. Frågan hanteras av polisens HR-avdel­ ning, och jag vet att det finns vissa saker som först behöver redas ut. För att undersöka vad som hänt med förslaget om att införa slumpvisa drogtester inom Polismyndigheten tar vi därför kon­ takt med polisens HR-avdelning. Tidigare har Lennart Karlsson, som är ordförande för SNPF, uttalat att det inte behövs någon lag­ ändring för att kunna införa drogtester, utan att detta är en fråga mellan arbetstagarorganisationerna och arbetsgivare. Även Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet, har ställt sig positiv till att dis­ kutera ett införande av slumpvisa drogtester. Från en arbetsrättsjurist på avdelningen för personalpolitik får vi däremot svaret att frågan är mer komplex än så, och att man inte kan ge något definitivt besked ännu, utan att man fortfarande tittar på frågan. Det finns enligt honom ett antal saker som be­ höver redas ut innan man kan införa slumpvisa drogtester, bland annat kopplat till lagstiftningen, men att man arbetar vidare i frå­ gan för att förhoppningsvis kunna ge ett svar inom kort. Vi kommer i kommande nummer av Narkotikafrågan att följa upp utvecklingen och förhoppningsvis kunna få ett tydligare be­ sked i frågan . n Pelle Olsson har bland annat skrivit ett flertal reportageböck­ er om narkotika, men också några romaner. Hans femte roman handlar om Johan Stalke från Härnösand som i ungdomen flytta­ de till Stockholm och i sextioårsåldern hamnade i en by i Småland. Pelle Olsson, som också är från Härnösand, har gjort samma geografiska resa, men där slutar likheterna med Johan. I Stockholm blev den unge Johan händelsevis inneboende hos narkotikalangaren Möller Jonsson. Johan blev indragen i narkotikahanteringen och började också själv missbruka amfe­ tamin och Preludintabletter. Ofrånkomligt blev det också någ­ ra fängelsedomar för narkotikabrott och grov misshandel innan Johan tog tag i sitt liv och blev föreläsare. Efter en föreläsning på en skola i Vetlanda under rubriken Missbruk och livsstil träffade Johan kvinnan som kom att bli hans stora kärlek i livet. De köpte ett hus i en mindre ort i mörkaste Små­ land där de levde hederligt och skötsamt. Men deras idylliska tillvaro skuggades också av hotfulla och till en början oförklarliga incidenter. Kärlek, jävlar i helvete handlar om starka känslor och brutala insikter. Jag kan rekommendera boken som såväl underhållande som växelvis spännande läsning. Pelle Olsson lär redan ha på­ börjat en uppföljande roman om Johan Stalke. n GUNNAR HERMANSSON Kärlek, jävlar i helvete Pelle Olsson Ord&visor förlag 2020 Recension: Ny roman om Johan Stalke Henrik Svensson Henrik är polisinspektör och spanings­ gruppchef. Han är sedan 2020 leda­ mot av RNS styrelse.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=