Avfall och Miljö nr 2 2021

12 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 2 2021 TEMA NYA MATERIAL OCH METODER I ÅTERVINNINGEN Återvinning gruva ger Northvolt egen Häften av de råvaror som behövs för batteritillverkningen i Skellefteå kommer att levereras från den egna anlägg- ningen. Under 2022 kör de nämligen igång världens effektivaste återvinning av litiumbatterier. TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE FOTO NORTHVOLT L ikt ett jättelikt legobygge växer nu Northvolts anlägg- ning upp i skogarna utanför Skellefteå. Verksamheten kommer att täcka en yta stör- re än gamla stan i Stockholm och 3 000 personer kommer att ha sin arbetsplats här. Årligen ska de producera batterier motsvarande minst 32 GWh, men batteriåtervinning är också en viktig del i satsningen. – Vi bygger upp försörjningskedjor nu. Det är så otroligt viktigt att vi kan ta till- baka materialen, säger Emma Nehren- heim, hållbarhetschef för Northvolt och ansvarig för återvinningsverksamheten. Flera av de material som krävs för att kunna elektrifiera fordonsflottan bryts under vidriga arbetsförhållanden. Ökad efterfrågan har också fått priserna att rusa, på några år har exempelvis priset på kobolt mer än fyrfaldigats. Idag utgör råmaterialen mer än 60 procent av kost- naden för att tillverka ett batteri. Att vara med och bygga Sveriges största industriprojekt passar Emma Nehrenheim. – Jag har alltid drömt om en egen fabrik, produktion är väldigt fascinerande. Är man industriromantiker ser man att det är det som den svenska välfärden vilar på. Våtkemisk process Emma Nehrenheim är före detta pro- fessor i miljöteknik och har jobbat med både avfall och avloppsvatten innan hon landade i industrin. Den tekniska bakgrunden har hon god nytta av för att skapa den avancerade återvinning som krävs för att kunna återföra så mycket material som möjligt till produktionen. Högtemperaturprocessen som traditio­ nellt används vid batteriåtervinning fungerar nämligen inte, då förlorar man värdefulla metaller i slaggen. Sedan batterierna krossats skickas de istället in i en våtkemisk process där de genomgår lakning och vätskeextraktion vid relativt låga temperaturer. Men denna metod når de mellan 90 och 95 procents åter- vinningsgrad. Framför allt är det batterier från el­ fordon som kommer att återvinnas här. – Vår process fokuserar på de material vi behöver: nickel, mangan, kobolt och litium. Det handlar om att få så rena material som möjligt och att göra det så kostnadseffektivt som möjligt. Materialen måste vara extremt rena, det här är 100 procent fokus för återvinningsteamet. Att det blir en hållbar process ser Emma Nehrenheim till. Förutsättningar- na är de bästa: – Den största nyttan för den här planetens framtid handlar om att bygga Emma Nehrenheim brinner för sitt uppdrag, att skapa hållbara batterier.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=