Avfall och Miljö nr 2 2021

26 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 2 2021 INSAMLING fått in ett bra underlag om de utmaning- ar som finns med dagens behållare, samt vilka kriterier som nya insamlingsbehål- lare ska och bör uppfylla för att fungera bra för samtliga inblandade aktörer, säger Adam Gjerdrum, Ramboll. Att det är flera aktörer som hanterar behållarna – återvinningscentraler, transportörer och förbehandlare – gör frågan komplex, då behoven skiljer sig åt. – Under projektets gång har det blivit tydligt att det krävs fortsatta dialoger med samtliga aktörer för att kunna ta fram ändamålsenliga och säkra behål- lare för elavfallet. Det är även kritiskt att fundera på hur elavfallsinsamlingen ska fungera i framtiden på återvinnings- centralerna, till exempel avseende antal fraktioner, säger Adam. El-Kretsen och Avfall Sverige har tillsammans påbörjat ett arbete för att identifiera hur framtidens insamlingsbehållare för elavfall bör se ut. TEXT REBECKA JAKOBSSON, RAMBOLL FOTO EL-KRETSEN DAGENS INSAMLINGSBEHÅLLARE för elav- fall innebär flera utmaningar. Nu har 24 kriterier identifierats, som ska användas som utgångspunkt när nya insamlings- behållare utvecklas. De ska exempelvis vara säkra för samtliga aktörer ur ett arbetsmiljöperspektiv, möjliggöra effektiv lagring och transport samt vara säkrade för stöld. Kriterierna har tagits fram efter dis- kussioner med representanter från hela hanteringskedjan. – Det har varit ett väldigt fint engage- mang hos alla vi har pratat med under projektets gång. Det har gjort att vi har Sökes: Bra insamling av elavfall www.geesinknorba.com WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS GeesinkNorba AB Torsåsgatan 3 Box 813 391 28 Kalmar Tel: 0480-427400 Varuvägen 17-25 125 21 Älvsjö Volvo 100% elektrisk med GPM IV och Li-On Power Pro! 27 ton 21m³, 100% Hydrogendrift 12 ton 7m³, 100% batteridrift Renault 100% elektrisk med GPM IV och Li-On Power Pro! DIN NYA SOPBIL, VÅR NORBA N4 • Lättare • Tystare • Lastar nästan ½ ton mer • Förbättrad boende och arbetsmiljö • Fokus på CE krav och arbetsmiljö • Ännu bättre livscykelkostnader LÄS MER i Avfall Sveriges rapport 2021:01 Framtidens insamlingsbehållare för elavfall på återvinningscentraler, som kan laddas ner från avfallsverige.se Elektronikburen är en av de insamlingsbehål- lare som används på återvinningscentraler och vars för- och nackdelar har analyserats i projektet.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=