Avfall och Miljö nr 3 2021

40 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 3 2021 PRODUKTNYTT/ARBETSMILJÖ Nu har de kunskaper som krävs för att jobba med återbruk kartlagts. Det ska stärka personalen och öka kvaliteten på det arbete som sker på återvinningscentralerna. Ny validering för återbruk MATERIALET HAR TAGITS fram av Vali­ deringsforum på uppdrag av företagens arbetsgivarorganisation Sobona och i samarbete med avfallsbranschen. – Det ställs nya lagkrav på att det ska återbrukas mer, återvinningscentralerna får ju in så otroligt många grejer som är användbara. Valideringen säkerställer att personalen känner sig trygg och vet vilka krav som ställs och hur man ska hantera kunder som kommer dit, som kanske ifrågasätter varför de inte ska slänga en gammal lampa bland elavfallet om den faktiskt fungerar, säger Henrietta Finn­ borg Bengtsson på Valideringsforum. Hon har utvecklat den nya validering­ en och utbildar också de yrkesbedömare som i sin tur ska utbilda personal på återvinningscentralerna där det finns luckor i den befintliga kunskapen. Det kan exempelvis handla om samarbets­ avtal med externa aktörer som kan sälja det som samlas in eller att lära sig vad som är gångbart på andrahands­ marknaden. Sedan tidigare har kompetensen för fyra yrkesgrupper satts på pränt genom validering: ÅVC-personal, maskinförare, chaufförer och trafikledare. Dessutom har Sobona tagit fram en ordlista för avfallshanterare på åtta språk. Valideringen är tänkt bli en nationell standard för vad olika personalgrupper behöver kunna. – De är jättekompetenta, de som job­ bar där ute, det är viktigt att synliggöra och det gör vi genom valideringen. Jag hoppas att det kan ge lite stolthet i yrket att man får papper på att man kan något, säger Henrietta Finnborg Bengtsson. LÄS MER och ladda ner gratis material från sobona.se/enklarevag TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE Säkrare med höjbar hytt Kompost på fem dagar SENNEBOGEN TELESKOPLASTARE 355E har inneburit ett lyft i dubbel bemärkelse för Ängamöllans åter­ vinningscentral utanför Kristianstad. – Att vi kan höja och sänka hytten så att vi har god översikt ner i containrarna är en förutsättning för att vi ska kunna jobba en nivå nedanför kunderna. Förut fick vi trängas uppe bland bilarna och släpen, med den risk det innebar och den trängsel som upp­ stod, säger Adrian Björn som är en av förarna. Den är enkel att manövrera och att lära sig, vilket är en fördel då vi är ganska många som använder den. Ny lösning för mobil arbetsorder EDP LANSERAR NU en lösning för digitalisering av mobila arbetsorder, perfekt vid utställning, inventering och reparation av avfallsbehållare och slambrunnar. Lösningen bygger på en Android-applikation, som kopplas med tvåvägs- kommunikation mot EDP:s verksamhetssystem Future. Arbetsuppgifter planeras till en rutt som presenteras på lista och karta med navigering i handdatorn. Användaren klar-markerar arbetsuppgifter som återrapporteras direkt till kontoret och verksamhetssystemet där registret över behållare, tagg-ID och geografisk koordinat uppdateras. Möjlighet till avvikelserapportering, anteckningsfunktion och mobil etikettutskrift ingår också. Utvecklingen av har skett i samarbete med Botek Systems AB. ETT STARTUP-FÖRETAG I Sundsvall, Biocompost, säger sig med sin kompos­ teringstrumma kunna förädla organiskt avfall till rena och miljövänliga jordpro­ dukter på bara tre till fem dagar. Avfallet matas in i en automatiserad komposttrumma som snurrar 240 varv per dygn. Under processen tillsätts syre och så småningom alstras värme utan att man behöver tillföra värme utifrån. Tack vare den accelererade hygieniseringspro­ cessen kommer materialet ut i pulverform efter bara tre till fem dagar mot traditio­ nella fem till nio månader. Processen sägs vara kliniskt ren, fri från smittoämnen samt ogräs- och luktfri.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=