Avfall och Miljö nr 2 2023

10 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 2 2023 Biogaspotential och nuvarande produktion, GWh per år 18000 16 000 14 000 12 000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Danmark Nuvarande produktion Potentiell produktion % av potential som realiserats Finland Island Norge Sverige 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% BIOGASPRODUKTIONEN skulle kunna fyrfaldigas till 39 TWh per år, ett välkommet tillskott till energisektorn. Men biogasen har också en nyckelroll att spela när det gäller att skapa stabila förutsättning för produktion av livsmedel. En ökad satsning på rötning skulle nämligen samtidigt generera biogödsel med lika Biogasen kan fyrfaldigas i Norden Energibrist och höga priser på mineralgödsel har bidragit till ett ökat intresse för rötning av bioavfall. Nu visar en forskningsstudie att alla nordiska länder relativt enkelt skulle kunna öka produktionen rejält. mycket näring som idag sprids i form av mineralgödsel, visar studien. – Det är en realiserbar potential. Det JnU L GH ÀHVWD OlQGHU DWW |ND SURGXNWLRnen två till tre gånger bara genom att samla in mer av de substrat man redan rötar. Man behöver ingen ny teknologi eller ny lagstiftning, säger Axel Lindfors, IRUVNDUH YLG %65& %LRJDV 6ROXWLRQV 5HVHDUFK &HQWHU L /LQN|SLQJ RFK HQ DY två författare till rapporten. – Viktigt är också att vi här lyfter fram både bioenergi och biogödsel. Detta är en av få sådana potentialstudier, säger medförfattaren Roozbeh Feiz, också han IRUVNDUH Sn %65& Andra studier har kommit fram till betydligt större potential, nästan allt organiskt material kan ju rötas. Men forskarna ville visa på de lägre hängande frukterna. Att realisera fyra gånger så mycket biogas och biogödsel kräver förstås nya anläggningar, bortåt 100 stora eller tusentalet små gårdsanläggningar. De aktörer som äger substratet måste också kunna samordna sig med de som rötar – logistik är en viktig fråga att lösa. Och så förstås ekonomin. – I dagsläget behöver subventionerna inte vara så stora. Det viktiga är att få en stabilitet i spelreglerna. För en biogasanläggning kan behöva 10–15 års avbetalningstid, då krävs spelregler med samma tidshorisont, säger Axel Lindfors. LÄS MER i The current Nordic biogas and biofertilizer potential: An inventory of established feedstock and current technology, som kan laddas ner från www.researchgate.net DET ÄR NESTE, Uponor, Wastewise och Borealis som ligger bakom försöket. Det material de återvunnit är industriplastavfall från tillverkning av rör i tvärbunden polyetylen (PEX), som alltså blivit nya rör av PEX. PEX-rör används bland annat inom uppvärmning och är robusta, temperaturresistenta och långlivade, men de tvärbundna polymerkedjorna gör dem nästan omöjliga att återvinna med konventionell återvinningsteknik. I detta samarbete använder Wastewise sin nya, pyrolysbaserade teknik för kemisk återvinning för att smälta industriavfall av PEX-rör och bryta ned polymererna till sina ursprungliga byggstenar, vilket skapar en oljeliknande mellanprodukt. Denna vätska samprocessas sedan i Nestes ROMHUDI¿QDGHUL L %RUJn L )LQODQG RFK uppgraderas till återvunnen råvara. Borealis matar in detta råmaterial i sin krackningsanläggning med efterföljande polymerisering till polyetylen. Till sist använder Uponor polyetylenet för att skapa nya PEX-rörsystem. Hela värdekedjan är spårbar via en ,6&& 3/86 FHUWL¿HUDG PDVVEDODQV metod. Framgång för kemisk plaståtervinning Plastavfall som normalt är svårt att cirkulera har i försök med kemisk återvinning resulterat i ett material som kunnat bli nya plaströr av hög kvalitet. NYHETER

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=