Avfall och Miljö nr 2 2023

Nr 2 2023 AVFALL OCH MILJÖ | 17 METAN TEMA bidragit med underlag till den blivande metanstrategin. – Politiskt är metan en ganska het fråga nu men den har varit bortglömd länge. Det gör att kunskapsnivån är väldigt varierande, säger Ludvig Landen. Han hoppas att en metanstrategi ska ge bättre underlag till beslutsfattare och till Avfall Sveriges medlemmar. Bland annat skulle han önska mer stöd för att ta tag i de gamla skulder, som pysande deponier. Många deponier mäter inte alls sina diffusa utsläpp och har inga incitament att göra det. – Då märker man inte vad som händer. Idag samlas gas in på cirka 70 deponier, men systemen försämras över tid. Att övervaka, kontrollera och justera dem är processer som kräver omtanke och kunskap. Kolla deponigasen NSR gjorde själva en inventering av 85 metanbrunnar på en gammal deponi, och konstaterade att hela 80 av dem hade slutat fungera, och fångade inte längre upp utsläppen. En viktig del av vägen framåt är också att mäta mer och att myndigheterna skapar ett standardiserat system för att rapportera in resultaten, enligt Ludvig Landen. Att mäta diffusa utsläpp är svårt RFK KlU ¿QQV RFNVn SRWHQWLDO DWW XWYHFNOD mätmetodiken, gärna i samverkan med forskare, anser han. ± 6YHULJHV UDSSRUWHULQJ WLOO 81)&&& utgår idag mycket från schabloner baserat på avfallets vikt, och då syns inte resultatet av förbättringar. Om man i en kommun exempelvis byter komposteringsmetod och minskar utsläppen så får man inget kvitto på det. Underskattade utsläpp Diffusa metanläckage från till exempel UDI¿QDGHULHU VWDGVJDVQlW RFK ODQWbruk med gödselhantering bygger idag på mycket osäkra data, enligt Ludvig Landen. – Ska jag vara snäll så tror jag att de siffor som anges är väldigt underskattade. Det gäller också biogasanläggningar, där alldeles för få är med i EgMet (mer om EgMet på sidan 20). En viktig slutsats i metanstrategin blir förmodligen just att egenrapporteringsprogrammet EgMet behöver stärkas och utvecklas. Avfall Sveriges metanstrategi kommer att diskuteras vidare med medlemmarna under våren. Intresserade är välkomna att kontakta linn.andersson@avfallsverige.se ska fånga upp det Ludvig Landen är innovationsutvecklare på NSR AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB. FOTO ANDERS KRISTENSSON

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=