Avfall och Miljö nr 2 2023

22 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 2 2023 TEMA METAN Från och med 2035 kan nya personbilar med förbränningsmotorer komma att förbjudas inom EU. Det innebär att även biogasbilarnas framtid är osäker. Men trots det växer användningsområdena för biogas, enligt Linus Klackenberg på Energigas Sverige. TEXT ANNA FROSTER, FRILANS FOTO PETER HOELSTAD EU-KOMMISSIONENS FÖRSLAG att förbjuda nyförsäljning av biogasbilar från 2035 är ogenomtänkt. Istället för att bara stirra sig blinda på vad som kommer ur avgasröret borde EU se klimatvinsten med biogas ur ett helhetsperspektiv, menar Linus Klackenberg som är ansvarig för hållbarhetsfrågor på Energigas Sverige. í %LRJDV lU EODQG GH NOLPDWVPDUWDVWH GULYPHGHO VRP ¿QQV 'HW NDQ WLOO RFK med bli en nettovinst för klimatet när biogas görs av avfall och gödsel som annars skulle ge metanutsläpp. Att Tyskland och Italien i efte timmen stoppade förslaget från att röstas igenom innebär förhoppningsvis att biogasbilar får säljas också efter 2035, men framför allt hoppas Energigas Sverige att motsvarande EU-lagstiftning för tunga fordon, som bussar och lastbilar, inte stoppar biogasen. I Sverige pågår just nu en snabb utbyggnad av biogasmarknaden för tunga transporter med många nya gaslastbilar och tankstälOHQ I|U À\WDQGH ELRJDV 'RFN VNXOOH GHW kunna bromsas upp på sikt om EU verkligen sätter ett slutdatum på förbränningsmotorer. Detta processas nu inom EU och kan väntas bli klart inom något år. − trots stopp för biogasbilar Varför skulle EU göra en särskild bedömning när det gäller tunga fordon? í )|U SHUVRQELODU KDQGODU GHW P\FNHW RP DWW (8 YLOO GULYD LJHQRP HOHNWUL¿HULQJ till varje pris, och för tunga fordon ligger det längre bort. Här behövs verkligen alla hållbara alternativ om vi ska lyckas. Rent bränsle Oavsett var detta landar kommer efterfrågan på biogas att vara fortsatt stor, enligt Linus Klackenberg. Sedan 2015 har biogasanvändningen ökat med 145 procent. Framför allt växer användningen just nu inom olika industrier. I många processer är gas ett bra bränsle eftersom det ger höga temperaturer, är snabbreglerat och kan komma i direktkontakt med produkten utan att kontaminera den. När sjöfarten ska ställa om från bunkerolja LQYHVWHUDU PnQJD L À\WDQGH QDWXUJDV RFK QlVWD VWHJ lU DWW PDQ VWlOOHU RP WLOO À\WDQde biogas, LBG, enligt Linus Klackenberg. Ytterligare en viktig roll för biogasen är el- och värmeproduktion. När andelen el från sol och vind växer behövs en större andel planerbar kraft, vilket biogas kan vara, exempelvis i gasturbiner som snabbt slås av och på efter behov. Gassystemet kan också användas för att lagra överskottsel från sol och vind genom att producera vätgas, som får reagera med koldioxid och bilda biometan, det vill säga biogas. Detta går under begreppet ´3RZHU WR JDV´ RFK WHVWDV Sn ÀHUD KnOO i Europa. Poängen med omvandlingen är att biogasen är mer lätthanterlig än vätgas eftersom den kan användas direkt L GH EH¿QWOLJD V\VWHPHQ I|U QDWXUJDV Det råder med andra ord ingen brist på användningsområden. Och mer kan produceras; många nya gödselbaserade anläggningar är på gång och även reningsverken har stor potential att öka biogasproduktionen. L f Energigas Sverige hoppas att tunga fordon ska kunna fortsätta rulla på biogas under lång tid framöver. När sjöfarten ställer om från bunkerolja investerar många i flytande naturgas (LNG). Därifrån är steget inte långt till flytande biogas (LBG).

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=