Avfall och Miljö nr 2 2023

36 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 2 2023 BIOLOGISK ÅTERVINNING TEXT MARIA BERGLUND, HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET HALLAND – RESULTATEN ÄR VARIERANDE, säger Magnus Holmgren, forsknings- och utvecklingsingenjör på Rise som genomfört mätningarna tillsammans med sin kolleJD .RQVWDQWLQRV &KDQGROLDV IRUVNDUH Medelvärdet är 1,5 procent metanförlust, men spridningen är stor och vi har uppmätt så höga utsläpp som 5 procent i det här projektet och har tidigare erfarenheter av utsläpp på upp mot 10 procent. Underlaget i studien är begränsat men det går att se tydliga mönster kring olika biogasmotorer, där de högsta enskilda utsläppen har uppmätts från dual-fuel- PRWRUHU PHQ GHW ¿QQV RFNVn VnGDQD motorer som har låga utsläpp så bilden är inte entydig. ± 9L PLVVWlQNHU DWW GHW ¿QQV VNLOOQDder mellan hur väl olika leverantörer har optimerat anläggningarna för lågt metanslip. Finjustering lönar sig Intervall för service och underhåll på motorerna påverkar också utsläppen på ett tydligt sätt och i projektet uppstod möjligheten att mäta direkt före och direkt efter service på en motor. – Vi såg att metanslip minskade med cirka 20 procent från en dag till en annan. 0DJQXV +ROPJUHQ VHU JlUQD DWW ÀHU mätningar görs för att samla kunskap och kunna sätta in åtgärder vid behov. ± 'HW ¿QQV P\FNHW DWW OlUD RP XWsläppen från dessa motorer. Situationen liknar den som var för 15 år sedan med uppgraderingsanläggningar och det hade varit nyttigt för branschen att införa ett frivilligt system för att begränsa utsläppen även på lantbruksbaserade anläggningar. Det väletablerade frivilliga systemet EgMet – Egenkontroll Metanemissioner (se sidan 20) är tillämpbart även för dessa anläggningar, avslutar Magnus Holmgren. Mätning av metanutsläpp från kraftvärmeenheter vid svenska gårdsanläggningar har gett överraskande resultat, som även större anläggningar bör ta till sig. Service kan minska metanslip FAKTA Avfall Sverige och Jordbruksverket finansierar projektet Minskade metanemissioner från lantbruksbaserad biogasproduktion som leds av Hushållningssällskapet Halland. En slutrapport kommer att presenteras efter sommaren. %, " % ", $%",! (# ", &, $ , ," #$ & ,# $,$ " , +"! ", , " &# ! ",!*,) , ,# "$ " ", , (# " ", & $ , , " * ",!" $ , , " !! "$ ",# , ", $$,% " , +", "$# $$, + " $ , , ,+& " +" , &,#$ $ #$ , $ , & ,7 , $ $ , +" , "## , , , , $, +", ", , Magnus Holmgren tar prov på avgaserna från en kraftvärmeenhet. Konstantinos Chandolias kalibrerar mätinstrumenten.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=