Avfall och Miljö nr 2 2023

44 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 2 2023 JORDEN RUNT 12 Ett ökande behov av energi och ett stort avfallsproblem gör att Mexiko nu vänder sig mot biogas. Förhoppningarna är stora, men det ser inte ut att bli en enkel resa. Mexiko har stor potential när det kommer till produktion av biogas, VlJHU $EHO &OHPHQWH Reyes. Han är chef för den mexikanska biogasföreningen, Asociacion Mexicana de Biomasa y Biogás, AMBB. Idag är det inom jordbruket som biogasen är mest utbredd i landet. ± 'HW ¿QQV UXQW JDVSURGXFHQWHU inom jordbruket, säger han. Kapaciteten varierar från 50 till 500 ton avfall, men gemensamt för dem alla är att de producerar biogasen för egen konsumtion. Främst används den som bränsle, men hälften av jordbrukens anläggningar kan också producera el. För organiskt avfall från hushåll och UHVWDXUDQJHU ¿QQV EDUD ELRJDV anläggningar – detta i ett land med 127 miljoner invånare. ± 0HQ EODQG GHVVD ¿QQV GHW L JHQJlOG några av betydande storlek, och alla producerar el, förtydligar föreningsledaren. En av dem är den kommunala biogasanläggningen i staden Monterrey i norra Mexiko, där de tar emot 5 300 ton avfall varje dag. Det genererar 16,9 MWh, som bland annat ger el till stadens gatubelysning, offentliga byggnader och stadskärnan. Kan trefaldigas Merparten av biogasanläggningarna för hushållsavfall ligger i norra Mexiko. – Flera av dem säljer elen de producerar till USA eftersom de får mycket bättre betalt för den där, påpekar Reyes. Många utländska företag har velat investera i biogas i Mexiko, men den låga prisnivån jämfört med USA skapar problem. Enligt de senaste uppskattningarna från det mexikanska bioenerginätverket Rembio producerade landet 114 miljoner m3 biogas under 2020. Prognosen för 2030 ligger dock på 317 miljoner m3, det vill säga nästan tre gånger så mycket. – Vi är ett stort land med många invånare och en stor jordbrukssektor som genererar mycket avfall, som kan användas till biogas, säger Reyes. Enligt en rapport från det mexikanska ministeriet för miljöskydd, Semarnat, bidrar de 127 miljoner invånarna med över 120 tusen ton hushållsavfall varje dag. 46 procent av detta är ekologiskt. Sortering på hjul En analys som AMBB tagit fram visar att organiskt hushållsavfall tillsammans med avfall från jordbruk och vattenrening bidrar med nästan 140 miljoner ton biomassa under ett år. – Men för att kunna utnyttja denna potential för att producera biogas måste vi kunna kanalisera avfallet rätt, fortsätter Reyes. Och problemet är att dagens avfallshantering kontrolleras av grupper och organisationer, lagliga såväl som illegala. Sopbilarna i Mexiko påminner om sorteringsanläggningar på hjul, med enorma säckar där sopgubbarna sorterar kartong, glas, metall, plast och annat oorganiskt avfall som de säljer vidare. – Verksamheten kring det oorganiska avfallet gör att det till stor del återvinns, medan det organiska ofta hamnar på tippen och förorenar marken och luften. Vi måste därför omstrukturera hela det här systemet, vilket är en stor utmaning då GHW ¿QQV Vn PnQJD HNRQRPLVND LQWUHVVHQ inblandade. Från 1 till 25 0HQ GHW ¿QQV YLNWLJD LQLWLDWLY VRP NDQ JH biogasproduktionen ett lyft både på kort och lång sikt. – Förra året kom en ändring av lagen om avfallshantering, och ett av syftena är just att tillhandahålla el från biologisk återvinning, säger Reyes. En viktig aktör som nu vill in på området i Mexiko är Federal Electricity &RPPLVVLRQ &)( 'HWWD VWDWOLJD I|UHWDJ TEXT TONE AGUILAR FOTO FACULTAD DE QUÍMICA, UNAM ska rädda 1 5 6

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=