Avfall och Miljö nr 2 2023

Nr 2 2023 AVFALL OCH MILJÖ | 47 20 Pressbyrån-butiker i Skåne ska testa återanvändbara koppar tillsammans med Stora Enso och techbolaget &Repeat. Ambitionen är att pilotprojektet ska bidra till att driva en beteendeförändring mot minskad användning av engångsprodukter. Den 1 januari 2024 införs krav på att alla som säljer större mängder mat eller dryck i engångsförpackningar måste erbjuda ett återanvändbart alternativ. Demonstrationsprojektet Retake har skapat en flergångslösning som inte är krångligare än att låna en bok på biblioteket. Du väljer vad du vill ha, du njuter av det ett tag och när du är klar, lämnar du tillbaka. Under 2023 testas systemet med återanvändbara behållare på tre olika event. Först ut var Gothenburg Horse Show i Scandinavium i februari. Systemet inkluderar specifikt anpassade, individuellt märkta och återanvändningsbara matlådor, muggar mm, teknisk plattform för att säkerställa spårbarhet samt driftorganisation för diskning och logistik. Projektet kommer även att studera och utvärdera hur tjänster och affärsmodeller kan utformas för att underlätta samverkan och möjliggöra gemensamt värdeskapande. Retake är ett samarbete mellan Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads Universitet, Panter, Light My Fire, Samhall, Göteborg & Co, Got Event och Region Gotland. 50 lantbrukare har gått samman i bolaget Falk Biogas AB för att tillsammans driva en biogasanläggning. Bolaget finansierar drygt 16 miljoner och Klimatklivet ger bidrag om ytterligare 152 miljoner kronor. Cirka 200 000 ton substrat ska gårdarna leverera i form av gödsel. – Det blir många transporter. Men vi har sagt att vi ska pumpa till och från anläggningen eftersom gårdarna ligger så nära varandra. Vi ska gräva ner tre mils ledning - en mil åt norr, en mil åt söder och en mil åt öster, säger Stig Bertilsson, som är mjölkbonde på Alböke gård och ordförande för Falk Biogas. Gasen ska uppgraderas och sedan säljas genom ett samarbete med Orange gas, som ska etablera sig med biogasmackar i Sverige. Senast den 31 december 2024 ska anläggningen stå klar. Öland få ny biogas … och på fiket Flergångs istället för engångs på event … Avlopp och Kretsloppspriset delas i år ut till två pristagare, Väddö Golfklubb och Anders Solvarm, som båda resurseffektivt och säkert återvinner vattnet och näringen i avloppsvatten i den nära miljön. Båda vinnarna har anläggningar som också fungerar som demonstrationsexempel och därigenom kan bidra till spridning av kunskap och ökad acceptans för avlopp i kretslopp. Priset delades ut på den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i mars. Cirkulerat avloppsvatten prisas En rapport från Lunds universitet visar att nanoplaster inte behöver vara skadliga för vattenlevande organismer. De kan till och med göra nytta, eftersom bakterier ansamlas på plastpartiklara och blir föda för daphier, ofta kallade vattenloppor. Forskarna har också visat att UV-strålning påskyndar nedbrytningen av plasten. – Det är intressant att fundera över hur snabb processen att bryta ner mikroplast till nanoplast är. Det kanske går mycket snabbare än vad vi har trott. Nu visar våra resultat att UV-strålning påverkar nanopartiklarna; som också bryts ner av bakteriella och mekaniska processer. Eftersom nanomaterial har en väldigt stor yta i förhållande till massan kanske det bara säger poff, och så finns inga partiklar kvar, säger Tommy Cedervall, forskare vid biokemi och strukturbiologi vid Lunds universitet, och programchef för forskningsprogrammet Mistra Environmental Nanosafety. – Samtidigt vet vi inte vad som händer om, och när, dessa partiklar tar sig högre upp i näringskedjan. Halterna av kemikalier riskerar att bli högre hos fiskar än hos plankton, och vi vet inte hur nanoplast påverkar människor ännu. Nanoplast inte så farligt

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=