Avfall och Miljö nr 2 2023

6 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 2 2023 NYHETER Matsvinnet fortsätter minska Allt mindre ätbar mat slängs i hushållen och livsmedelsbutikerna, det visar ny statistik från Naturvårdsverket. Flera stora satsningar och en allt högre medvetenhet bland konsumenter anses ha bidragit till minskningen. DE SVENSKA HUSHÅLLENS matsvinn var 15 kilo per person 2021, vilket är en minskning från 17 kilo per person från 2020. Redan då hade det sjunkit från 19 kilo per person 2018. Det innebär en total minskning på cirka 40 000 ton på bara några år. Förutom detta hälls dessutom 18 kilo mat och dryck ut i vasken, per person och år. De produkter som oftast hälls ut är kaffe, te och mejeriprodukter. Trots minskningen är hushållen fortfarande den svaga länken i matkedjan, där mest mat slängs. Totalt slängdes över en miljon ton livsmedel under 2021. – Det är verkligen glädjande att mängden ätbar mat som slängs nu minskar. Att äta upp den mat som vi köper är en enkel åtgärd, men ger stora positiva effekter, mellan åtta och tio procent av världens utsläpp av växthusgaser kan enligt Livsmedelsverket härledas till matsvinn, säger Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige. BAKGRUNDEN ÄR ATT den tyska biogasproducenten Landwärme GmbH väckte talan mot EU-kommissionen om att den svenska skattebefrielsen kan leda till överkompensation, eftersom importerad biogas kan ha fått stöd i andra medlemsstater. Tribunalens dom tar dock inte ställning till just detta, utan baseras istället på att EU-kommissionen inte uppfyllt formalia i beslutsprocessen. Regeringen valde att inte överklaga domen, eftersom möjligheterna att få ett ändrat domslut bedömdes som ytterst begränsade. Det innebär att skattebefrielsen stoppats för biogas som används som motorbränsle, i elproduktion eller för uppvärmning. Även biogasproducenternas användning inom den Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt Ett formaliafel i EU-kommissionens beslutsprocess ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom från Tribunalen – en underinstans till EU-domstolen. egna anläggningen påverkas, liksom deponigas som används för uppvärmning eller elproduktion om generatoreffekten är under 100 kW. Biogaspriset har därmed stigit dramatiskt. Nytt stöd utarbetas EU-kommissionen inleder nu en formell granskning av stödet, för att därefter fatta nya beslut. Den svenska regeringen bistår i detta arbete för att skattebefrielsen ska kunna återinföras. – Politiken vill lösa det här. Branschen vill lösa det här. Kommissionen är också med oss. Det är bekymmersamt läge just nu, men jag är hoppfull om att vi kommer att lösa det. Men det är bråttom, det är många som inte har så stora marginaler, säger Anna Wallentin, avdelningschef på Energigas Sverige. Den särskilda granskning som Kommissionen nu måste göra beräknas ta ett-två år. Under tiden tittar den svenska regeringen på ett tillfälligt stöd för biogasen. Energigas Sverige och Avfall Sverige samarbetar för att lämna förslag på lämpliga sådana stöd, exempelvis ett utökat produktionsstöd och tydligare regler kring gödselgasstödet. Viktigt är också att inga återkrav av redan utbetalade pengar görs, menar Anna Wallentin. Hon tycker att hela processen kring Tribunalen är en stor och onödig omväg för det klagande företaget: – Sverige ser till att biogasen inte överkompenseras. Tyskland har andra typer av stödsystem och om de inte räcker till så är det där problemet ligger. Landwärme hade kunnat uppvakta sin egen regering istället för att förstöra styrmedlen i ett annat land. Skatten ska börja betalas från och med den 7 mars. Det är i skrivande stund oklart om redan utbetalda pengar ska återbetalas. IF YOU THINK YOU ARE TOO SMALL TO MAKE A DIFFERENCE, YOU HAVEN'T SPENT THE NIGHT WITH A MOSQUITO.” Yasemin Arhan Modéer under en föreläsning, ”Tänk som en aktivist”, på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=