Avfall och Miljö nr 3 2023

16 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 3 2023 TEMA FORSKNING Många vill digitalisera sin verksamhet. Nu finns hjälp att få för att komma till skott och få en smidig process. TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE FOTO VAFAB ANGSO BY LINDA ELIASSON Ett mänskligare sätt att digitalisera J ämfört med många andra branscher har avfallshanteringen en låg mognad i digitaliseringen. Det hänger samman med att avfallsbranschen är komplex med mycket utrustning och fordon, menar Thomas Nylund, projektledare för Bait – Bättre avfallshantering med IoT. Men det är ett ok som vi kan kasta av oss: – Vi är lite konservativa, sitter fast i gamla strukturer. Vi skulle behöva öppna ögonen för hur andra branscher gör, säger han. I ett pilotprojekt har Vafabmiljö agerat försökskanin för att undersöka vilka möjligheter som digitalisering kan ge. Här, liksom på många andra håll, är ledningen positiv till att ta till sig ny teknik, men det ses mer som ett långsiktigt mål än konkreta åtgärder som de kan genomföra i sin operativa verksamhet. Många anställda är också oroliga för hur en sådan förändring ska påverka deras jobb. Utgå från medarbetarna – En digitaliseringstransformation kräver att man involverar medarbetarna. De har många gånger idéer om hur arbetsprocesser skulle kunna förenklas, säger Thomas Nylund. Här kommer Thomas Nylunds projektparter in som en länk mellan de hårda och mjuka frågorna som väcks. Sociologen Siliva Bruzzone, forskare vid Mälardalens universitet, har suttit med på veckomöten och följt med en sophämtare på hens runda. Tillsammans har Thomas och Silvia genomfört workshops och ett 20-tal intervjuer. Kartläggningen visade bland annat att all planering av insamling idag sker manuellt, inklusive containerverksamKHWHQ ± KXU PnQJD VRP ¿QQV YLOND ROLND typer, tillgänglighet, placering, skick och underhåll. Här kan arbetet förenklas mycket med smart teknik. Medarbetarna själva efterfrågade också funktionen Mina sidor, där kunderna kan se hur Vafabmiljö kan bistå i olika frågor, men också få återkoppling på hur väl de sköter sig. Ledningsfråga snarare än teknikfråga – För att kunna ta dessa tankar vidare krävs någon slags struktur eller en SHUVRQ VRP KDU |YHUEOLFN 'HW ¿QQV LQWH LGDJ *DQVND RIWD ¿QQV HQ SODQ Sn Det finns stora vinster att göra genom att digitalisera avfallsinsamlingen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=