Avfall och Miljö nr 2 2024

20 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 2 2024 TEMA SOCIAL HÅLLBARHET Det är livsviktigt att ha en korruptionsanalys. Den måste in i alla led, man måste ha koll på riskerna och ta bort dem och kriminaliseringen inom avfallssektorn, säger Parul Sharma. Hållbarhetsexperten och människorättsjuristen Parul Sharma med gedigen HUIDUHQKHW L &65 IUnJRU KDU ÀHUD JnQJHU korats till en av Sveriges hållbarhetsmäktigaste. Hon är idag vd för Academy for Human Rights in Business, ordförande för Amnesty international i Sverige och tf generalsekreterare för Institutet mot mutor, IMM. – Nya regler som CSRD är en tydlig signal från EU om att lyfta sociala, klimat- och miljöfrågor. Lagstiftarna har förstått att de inte kan bortse från den sociala dimensionen. Innan jul förde näringslivsorganisationen Institutet mot mutor, vars mission är att skapa tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt, en stor kampanj och släppte en rapport kopplad till bland annat avfallssektorn. – Det är livsviktigt för branschen att förstå korruptionsriskerna, vikten av förebyggande arbete och behovet av att LQWHJUHUD DUEHWHW L ÀHUD OHG XQGHUVWU\- ker Parul Sharma. – Antikorruption krävs för ökad social hållbarhet. Korruption har negativ social SnYHUNDQ Sn ÀHUD VlWW Särskilt utsatt för korruptionsrisker I rapporten ”Framträdande korruptionsrisker inom miljö och klimat”, som IMM publicerade i december, belystes miljö- och klimatområden som speciellt utsatta för korrupta ageranden. – I Sverige är förståelse av korruptionens betydelse inom miljö- och klimatområdet för all form av farligt avfall i allra högsta grad en social fråga, framhåller Parul Sharma. Rapporten tar upp fem områden inom klimat och miljö, som är särskilt riskutsatta för korruption. Ett av dem gäller dumpning och illegal transport av miljöfarligt avfall. – Vi vet sedan tidigare att korrupta ageranden är negativt för arbetet med hållbar utveckling. Det påverkar arbetet på såväl global nivå som i Sverige. En viktig del av arbetet är att förebygga att korruption ens förekommer, där det dessutom är viktigt att känna till de områden där korruptionsrisker är framträdande, kommenterar Parul Sharma. De årliga intäkterna, som genereras genom den illegala handeln med och dumpningen av farligt avfall, uppskattas till mellan 1,5 och 1,8 miljarder euro, enligt Parul Sharma. Även plast utgör ett problem. – För plastsektorn menar Interpol att JlUQLQJVPlQ DOOW RIWDUH LQ¿OWUHUDU ODJOLJ verksamhet för att använda detta som täckmantel och få tillgång till informaWLRQ RP À|GH RFK WUDQVSRUWHU 9L VHU RFNVn UHJHOEXQGQD ¿QDQVLHOOD EHGUl gerier och förfalskningar av dokument inom samtliga sektorer globalt och Sverige inkluderat, säger Parul Sharma. Fem rekommendationer För att bekämpa korruptionen vill Parul Sharma främst se fem åtgärder. 1. Större förståelse för vikten av att göra en risk- och sårbarhetsanalys inom miljö- och klimatområdet för korruption i näringsliv, myndigheter och andra aktörer. Att verka för antikorruption är den absolut viktigaste sociala hållbarhetsfrågan, understryker hållbarhetsprofilen Parul Sharma. Här delar hon med sig av sina främsta rekommendationer. TEXT BARBARA TALTAVUL, FRILANS FOTO NN Miljarder att vinna på stoppad Parul Sherma. Korruption betraktas som ett av de största hindren mot hållbar utveckling och förverkligandet av Agenda 2030.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=