Bangolf nr 1 2023

1 No 1 2023 HJELMSJÖ VANN SVENSKA CUPEN IGEN! SNÖFLINGAN - KOMPISAR, GEMENSKAP OCH TÄVLING I ETT PROFILEN PETER BROWN TJEJFEMMAN - EN TÄVLING FÖR ALLA! DE SOM GRÄVER GULD I USA...

2 INNEHÅLL NYTT FRÅN FÖRBUNDET GÄLLANDE DIGITALISERING.................SID 3 SNÖFLINGAN - KOMPISAR, GEMENSKAP OCH TÄVLING I ETT.....SID 4 BANGOLFINSTRUKTÖR ...................................................................SID 5 INOMHUS-SM.....................................................................................SID 6 SVENSKA CUPEN...............................................................................SID 7 ÖREBRO LYFTER MED RF-SISU........................................................SID 8 PROFILEN - PETER BROWN...............................................................SID 9 TJEJFEMMAN...................................................................................SID 10 ÖVNINGSBANK.................................................................................SID 11 POPSTROKE TOUR...........................................................................SID 12 SENIORER.........................................................................................SID 14 UTBILDNING.....................................................................................SID 15 ANDERS OLSSON -FÖRBUNDETS NYA SPORTCHEF...................SID 16 ANDREA SCHMALZRIED – FÖRBUNDSADMINISTRATÖR............SID 17 GS HAR ORDET.................................................................................SID 18 6 14 OFFICIELLT ORGAN FÖR SVENSKA BANGOLFFÖRBUNDET REDAKTION Lena Lindahl och Mediakommittéen lena.lindahl@bangolf.se ANSVARIG UTGIVARE Lena Lindahl UTEBLIVEN TIDNING kansli@bangolf.se BANGOLF UTKOMMER MED 4 NR PER ÅR MANUSSTOPP 2023 NR: 2 18 juni NR: 3 17 september NR: 4 10 december ART DIRECTOR Rickard Hansson, Exakta Creative ANNONSER www.exaktacreative.se vi@exaktacreative.se Tel. 0451-38 49 50 OMSLAGSFOTO Sarasota Banan, USA Fotograf: Nathalie Olofsson EFTERTRYCK Tillåtes efter överenskommelse med redaktionen MATERIAL Redaktionen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Åsikter och förslag, framförda i signerade artiklar, intervjuer eller insändare, står för artikelförfattarens eller den intervjuades räkning och behöver ej delas av SBGF ADRESS Svenska Bangolfförbundet IFU Arena, Råbyvägen 77 754 60 Uppsala Telefon 073-04 77 529 FÖRBUNDETS E-POSTADRESS kansli@bangolf.se FÖRBUNDET ONLINE www.bangolf.se · Facebook & Instagram TRYCK & DISTRIBUTION: www.exaktacreative.se KOMMER BANGOLFEN HA EN PLATS I FRAMTIDENS SVENSKA IDROTTSRÖRELSE? Denna fråga kan vara relevant att ställa sig så här när svensk idrott står inför en stor förändring. Vår store ledare Björn Eriksson kommer att dra sig tillbaka som RF:s ordförande på RIM under våren. En ny ledare skall då väljas. Vi från bangolfen kommer inte att stödja den hetaste kandidaten för denna post Karl-Erik Nilsson som är avgående ordförande i fotbollsförbundet. Man kan tycka det är märkligt att en person som senast för ett par år sedan tyckte att alla idrotter inte är lika mycket värda inom den svenska idrottsrörelsen nu vill styra den skuta som vi som förbund är så otroligt beroende av. Stora förbund skall bli större och mindre förbund skall vara små eller gärna bli mindre. Går han att lita på? Jag tror inte det. Den olympiska rörelsen vill att Sverige skall satsa på en ny ansökan om vinter-OS till Sverige. Det kommer betyda ett uppsving för vissa idrotter i Sverige. Medan jag tror att flera andra kommer att få kämpa mycket hårdare för att kunna vara kvar i idrottsfamiljen. Vikten av att visa att man skall existera. Vår lilla (stora) idrott har mycket att kämpa med framöver. En sak som diskuterat i många, många år är LOK-stödet. Frågan är om hela bangolffamiljen är medvetna om hur otroligt viktig denna lilla del är i vår sports hela bidragskaka? Om vi inte blir avsevärt bättre på att redovisa detta till RF finns en risk att vi som förbund kommer att missa en stor del av vår bidragskaka. Dessa pengar går direkt till vår ungdomsverksamhet. En annan direkt följd av detta blir att en betydligt större del av förbundets inkomster måste komma från klubbarna i framtiden. Det är en utveckling som ingen vill ha. Vi har inom bangolfen tagit fram ett fantastiskt material i Vision 2025. Här har vi klart och tydligt talat om vart vi vill och hur vi skall nå dit. Vi är en bit på väg men det är långt kvar. Det är snart dags att börja om-arbetet med nästa vision. I den nya visionen är min uppfattning att vi behöver bli mycket bättre på att klargöra hur vi skall jobba för att bli större och starkare. Det är vi själva som bangolffamilj som bestämmer hur stora och starka vi vill bli. Låt oss därför med gemensamma krafter skapa förutsättningar för att vi som förbund skall gå från ett litet till ett stort. Möjligheterna och förutsättningarna har aldrig varit bättre än de är idag. Alla föreningar som idag finns inom bangolffamiljen har ett stort ansvar mot vår fantastiska bangolfsport. Genom att alla ställer sig bakom de visioner och regler som vi gemensamt jobbat fram och godkänt. Om alla klubbar är villiga att hjälpa till i detta arbete, så är jag säker på att bangolfen kommer ha en betydande plats i den framtida svenska idrottsrörelsen. Om vi inte kan göra detta är jag rädd att vi kommer få stora svårigheter att nå hundra år som ett eget förbund. Till slut vill jag säga några ord om svenska bangolfårets absolut största händelse, VM i Uppsala 22–26 augusti. Jag hoppas att hela bangolfsverige sluter upp i Uppsala. Antingen som arbetande volontär eller som supporter för våra landslag. Det kommer bli en riktig bangolffest med spelare från hela världen. Välkomna till Uppsala! Stefan Gillberg Förbundssekreterare LEDARE /

3 Digitalisering och förbättrade administrativa system har varit fokus under 2022. Vi har med hjälp av återstartsstöd från RF kunnat utveckla HCP Online. Riksidrottsförbundet aviserade under 2022 att deras modul för licenshantering kommer att läggas ner från 1 januari 2024. Vi gav då uppdraget till Softhouse att utveckla en licensfunktion i HCP Online. Licenshanteringen sker sedan ett par veckor tillbaka i HCP Online. Vi har också skapat en synkronisering mellan IdrottOnline och HCP Online, vilket innebär att alla klubbens medlemmar syns i HCP Online. Det är bara den som är klubbadministratör som kan se alla medlemmar i HCP Online. Anledningen till att vi har kvar IdrottOnline är att det är från det systemet som Riksidrottsförbundet hämtar statistik gällande hur många medlemmar som finns inom Bangolfen. Den statistiken tillsammans med antal klubbar, LOK-stöds app.hcponline.se NYTT FRÅN FÖRBUNDET GÄLLANDE DIGITALISERING LICENSHANTERINGEN HAR FLYTTAT TILL HCP ONLINE aktiviteter samt utbildningstimmar ligger till grund för Svenska Bangolfförbundets ekonomiska stöd. Det är också i Idrottonline som klubben administrerar LOK-stödet samt vi som förbund administrerar utbildningar. Ny app! Vi är glada att kunna meddela att vi nu har släppt en webb-app, som är kopplat till HCP Online. Det innebär att en licensierad spelare kan använda appen vid träning och registrera sina rundor. För att få en runda godkänd krävs att man spelar med en annan licensierad spelare. Nytt är att även träningsrundor kommer att påverka spelarens handikapp. jakosport.se OFFICIELL LEVERANTÖR TILL SVENSK BANGOLF KOMMANDE AKTIVITETER UNDER ÅRET April 1-2 Förbundsmöte 8-9 NM Finland 15-16 Barn-och ungdomsledar- utbildning Eskilstuna Maj 5-6 Seriespel omgång 1 18-21 Ungdomsläger Uddevalla 27-28 NC Oldtimers Portugal Juni 3-4 Seriespel omgång 2 10-11 Styrelsemöte i Skövde 10-11 Landslagsläger Uppsala 16-18 WAGM Österrike 30 SM-veckan Umeå Juli 1-2 SM-veckan Umeå 6-9 Juniorlandslagsläger Skoghall 12-15 OT-SM Hofors 15-16 5-manna SM Hofors 22-23 Seriespel omgång 3 27-29 USM Uddevalla Augusti 2 Styrelsemöte 8-12 Junior-EM Italien 9-12 OT-EM Portugal 22-26 VM Uppsala

4 Förbundets ungdomskommitté består av ett gäng mycket engagerade personer som brinner för att de yngre bangolfspelarna ska tycka att det är KUL att spela bangolf. De jobbar inte bara när det är dags för U-SM eller läger utan under hela året diskuterar de nya idéer och förslag. För flera år sedan kläckte någon av dem idén om att döpa lägret som arrangeras för de yngre spelarna under höstlovet till “Höstlövet”. Eftersom distriktstävlingen för de yngre bangolfarna genomförs i februari så kom den några år senare att byta namn från J-3:an (3-manna-juniorer) till “Snöflingan”. Vad är det som gör att Snöflingan är kul att spela? Jonathan Lindoff, Uppsala BGK, har deltagit många gånger och media fick en intervju med honom efter årets Snöflinga. Hur många gånger har du varit med? - Jag har varit med 7 gånger (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 och nu 2023) 2021 blev inställd på grund av covid-19. Du som varit med så många gånger, vad tycker du är det bästa med denna tävling? - Det som lockar mig att spela Snöflingan är att den är som höstlägret (Höstlövet) med en tävling, så man får både umgås med alla som är på plats och dessutom spela en tävling. Det är även mindre press då vi är där för att ha kul och lära oss av varandra. Men eftersom att det är tävling och tävlingsmänniskor som är med går det inte att komma ifrån pressen till 100%. Det är ju en distriktstävling, hur tycker du det är jämfört med andra tävlingar? - Distriktstävling gör det ju alltid lite speciellt, då man inte alltid spelar med sina klubbkamrater utan man spelar med personer från de andra klubbarna inom sitt distrikt. Detta gör att man får lära känna personer från de andra klubbarna. Efter att ha spelat Snöflingan 7 gånger och coachat Tjejfemman (som ju också är en distriktstävling) så sticker denna typen av tävlingar ut eftersom det är mer fokuserat på att ha kul och träffa nya människor. Denna tävlingsform är ju väldigt speciell då det är ett lagspel där man får poäng efter varje runda, fast detta året så var det slagspel i lag. Hur gick det denna gången? Och har det blivit några prisplatser under åren? - Detta året gick det lite sämre än de andra åren, jag spelade dåligt, men vi lyckades få en 2:a-plats. De andra åren har jag vunnit 2016, 2019, 2020 och 2022. Du har fortfarande något år kvar att få delta. Då är du med kan jag tänka mig. - Ja, självklart kommer jag att vara med och delta då detta är en tävling som man endast kan spela fram till man blir 23 år, eftersom det är klasserna ungdom, junior och U23. Avslutningsvis - vad vill du säga till de yngre eller de som aldrig varit med? Vad är det som gör att man ska ta chansen att delta? - Som sagt så är detta en tävling som känns lite som Höstlövet då man har kul och umgås med varandra men att den stora skillnaden är att detta är en tävling istället för aktiviteter. Många tror att Snöflingan är en väldigt seriös tävling och andra tror att den är en väldigt oseriös tävling, men jag tycker personligen att det är en bra blandning mellan båda. SNÖFLINGAN - KOMPISAR, GEMENSKAP OCH TÄVLING I ETT Distriktstävlingen för Ungdom/Junior/U23 heter numera Snöflingan, varför då och varför ska man spela den? Jonathan Lindoff gratuleras. Silver till Öst fr v Eric Bohlin Jonathan Lindoff Filip Björklund. Prispall Junior U23. Prispall Ungdom. Träning SYD. Wilma Harrysson coachar till vänster Elias Wejsfelt och skymd höger Felix Södergren UNGDOM / SNÖFLINGAN I ÅR BLEV RESULTATEN PÅ SNÖFLINGAN ENLIGT FÖLJANDE. Ungdomsklassen 1:a Nordsvenska distriktet 2:a Östsvenska distriktet 3:a Mellansvenska distriktet Junior/U23 1:a Nordsvenska distriktet 2:a Östsvenska distriktet 3:a Västsvenska distriktet Text & Foto: Agneta Harrysson

5 BANGOLFINSTRUKTÖR - VIKTIG ROLL FÖR BANGOLFENS ÖVERLEVNAD Rasmus Bergqvist instruerar ungdomar på höstlövet Joar Rundqvist får tips här. Rasmus visar hur det ska gå till. Rasmus Bergqvist instruktör på höstlövet. UNGDOM / BANGOLFINSTRUKTÖR Text & Foto: Agneta Harrysson När förbundet aviserar att det behövs bangolfinstruktörer, exempelvis på sommaren, ställer de följande frågor. Gillar du att arbeta med ungdomar? Är du en driven person? Är du en bra förebild för våra ungdomar? Vill du arbeta inom din sport? Har du fyllt 16 år? Är svaret ”JA” på frågorna så borde uppdraget passa perfekt. En som valt att utbilda sig till bangolfinstruktör och som även är utsedd till Årets ungdomsledare 2022 heter Rasmus Bergqvist. Varför valde du att ta dig an uppdraget? Vad är det som gör att du trivs i rollen och varför är det viktigt med bangolfinstruktörer? - Jag valde att utbilda mig till instruktör mest för att kunna utvecklas inom att träna ungdomarna som jag har tränat med hemVarför väljer man att bli Bangolfinstruktör och hur är det att vara det? Läs om vad årets ungdomsledare säger om uppdraget. ma i Hofors. Och det har ju visat resultat då klubben har fått fram 3 stycken jätteduktiga ungdomar/juniorer som tävlar kontinuerligt. Jag trivs bra i rollen och vet att det är superviktigt att utbilda sig för att lättare kunna träna upp barn och ungdomar, så att vi får in fler och fler till vår sport så att den inte dör ut. Ungdomarna är det viktigaste sporten har, därför borde fler personer från alla distrikten ta chansen att utbilda sig och hjälpa vår sport att växa och överleva. Du är utsedd till Årets ungdomsledare 2022, hur känns det? - Årets ungdomsledare ja….det känns jättekul och framförallt hedrande att bli utdelad ett sånt fint pris av förbundet. Trodde absolut inte jag skulle få den utmärkelsen då det finns många andra duktiga instruktörer i landet så det gör det extra kul såklart!

6 Som alltid vid en tävling så är det olika förutsättningar inför start. En del bor i närheten av anläggningen och spelar kontinuerligt på banorna. Andra bor längre ifrån och har kanske bara varit där vid något tillfälle tidigare medan några aldrig varit där. En knepig anläggning, med små marginaler, mittkullen på EB:n blev en liten fasa för flera spelare och filtens Örkelljunga fastnade många vid. Varvresultaten skiftade och därmed placeringarna. Låg du delad 1:a efter 3 varv så var det inget konstigt att efter ytterligare ett par varv ligga 5:a för att sedan sluta på prispallen. Favoriterna i topp Av de förhandstippade favoriterna, för sådana fanns det såklart, var flera av dem i topp i respektive klass efter första dagens spel. Det var inte alls så att de var ohotade - det var jämnt och i båda oldtimersklasserna blev det en rysare på finalvarvet. Men ledarna efter första dagens spel behöll sina placeringar och de svenska mästarna heter OT damer - Lena Nilsson, BGK Kärnan, OT herrar - Peter Eriksson, Skoghalls BGK, Damseniorer - Johanna Lindoff, Uppsala BGK och Herrseniorer - Erik Nilsson, Sjövikens IF. MÄSTERSKAP / INOMHUS-SM ERIK NILSSON STOD FÖR STJÄRNGLANSEN PÅ INOMHUS-SM Inomhus-SM spelades I Puls Arena, Landskrona. 55 spelare deltog på mästerskapet, som genomfördes i form av en kombitävling på filt och EB. Så var det då det där med stjärnglans Erik Nilsson - vilken kille! Han hade imponerat redan under första dagens spel och fortsatte med det hela tävlingen igenom. Blått snitt och hela 13 slag före tvåan på raka listan så överglänste denne unge junior samtliga spelare! Han var alltså aldrig hotad av konkurrenterna och segrade med hela 21 slag före silvermedaljören. Det var en nöjd Erik som höjde armarna till åskådarnas förtjusning och applåder när han slagit in sista bollen. Vi som var på plats säger: - Tack för uppvisningen Erik! Erik Nilsson Sjövikens IF Inomhus-SM. Segrarna: Erik Nilsson, Johanna Lindoff, Lena Nilsson, Peter Eriksson. Text & Foto: Agneta Harrysson

7 MÄSTERSKAP / SVENSKA CUPEN HJELMSJÖ VANN SVENSKA CUPEN IGEN! Svenska Cupen vinnare Hjelmsjö. Alla pristagare Svenska Cupen. Kvalspelet på lördagen Inför sista varvet i grupp A hade tre lag 20 p och två lag stod på 10, vilket bäddade för en rafflande strid både om finalplatser och placeringar inför morgondagens cup. Efter att tre lag avslutade på 85, 86, 86 sista varvet stod det klart att Skoghall 1 vann gruppen före Hjelmsjö och Eskilstuna 1. Uppsala klarade sig till final genom ett mycket bra slutvarv. I grupp B vannTanto 1 enkelt genom att vinna alla tre matcherna. De fick med sig Skoghall 2, Örebro 1 och Nyköping till final. Södertälje ångade på i grupp C och vann gruppen genom jämnt och bra spel. Gullbergsbro gick ett fantastiskt slutvarv och tog hand om andraplatsen. Haga och Sjöviken spelade till sig de övriga finalplatserna. Dagens största finaldrama inföll i grupp D. Olofström, Tyresö och Malmö var i topp med 16 p inför sista varvet. Efter dessa låg Örebro och Jönköping med 10 p. Örebro och Jönköping bjöd på en riktig rysare om sista finalplatsen som höll på tills den allra sista deltagaren slog sista slaget för dagen: Morgan Tunmats. Han hade läget klart för sig – spik på labben skulle ge sitt Örebro en plats i finalen. Dessutom spelade han rakt, vilket är väldigt ovanligt eftersom nästan alla vallar banan. ”Mogge” fixade Årets tävling lockade 26 lag som lottades in i fyra grupper genom seedning efter snitthandikappet per spelare i respektive lag. Munktells välbesökta EB-anläggning var spelplatsen. Tävlingen inleddes med tre kvalvarv inom respektive grupp. Vinnaren av varje varv fick 10-12p (beroende på om det var 6 eller 7 lag i gruppen) och efter de tre varven gick 4 lag per grupp till final, som hade samlat ihop flest poäng. det, Örebro och Jönköping slutade på samma poäng och Örebro klarade sig till final med ett slag tillgodo i det totala slagantalet på dagens alla varv. Söndag - finaldags Cupen inleddes med fyra jämna och fyra ojämna matcher. Hjelmsjö gick då tävlingen bästa lagvarv på 83 efter att både Vincent och Martin gick 19! I kvartsfinalen blev det ett jämnt Skoghalls-derby, där lag 2 vann med ett slag. Södertälje inledde starkt mot Tyresö men tappade 8 slag från hål i backen och förlorade. Eskilstuna 1 spelade jämnt och tillräckligt bra för att skicka hem Tantogården. Kvartsfinaler Kvartsfinalens riktiga rysare var matchen mellan Hjelmsjö och Olofström (vissa kallade den för dansk-derby). Det var helt lika större delen av varvet och de tre slag Hjelmsjö tog på bana 17 och 18 blev även vinstmarginalen till slut. Det hjälpte inte att Olofströms Johan Rydberg var outstanding med varven 18 – 19 på dagens cup varv. Semifinaler & bronsmatch I den första semifinalen ryckte Tyresö åt sig en ledning i starten. Skoghall plockade tillbaka slag efter slag men kom aldrig ifatt, så Tyresös finalplats var klar. Hjelmsjö fortsatte spela jämna matcher och nu gav de publiken en ny rysare mot hemmagänget Eskilstuna. Efter en jämn start tog Hjelmsjö en liten ledning som pendlade mellan 1-2 slag och som till slut blev 3 slags vinstmarginal. I bronsmatchen tog Skoghall kommandot och drog ifrån Eskilstuna rejält. Efter halva varvet ledde de med 7 slag, vilket utökades till 9 i mål. Final: Hjelmsjö - Tyresö Finalen blev Hjelmsjös från början. Efter 42 spelade banor hade Hjelmsjö 39 spik… När ”första-gubbarna” kom till bana 17 skiljde det 4 slag, sedan plockade Hjelmsjö ytterligare 6 slag så det blev en ren defilering till slut. – Vi ledde från start till mål, jag var aldrig orolig, sa coach Wallin med ett stort leende. Det var ändå en spännande match med tanke på att mycket kan hända på hål i backen, och även fönstret kan ställa till det. Det spelet Hjelmsjö presterade under hela söndagen var i absolut toppklass. Med lagvarven 83 – 88 – 88 – 83 var de i en klass för sig. Hjelmsjö lyckades försvara SM-titeln och har nu vunnit två gånger i rad! Stort grattis till vinsten: Vincent Huus, Martin Lundell, Tim Danielsen, Jannik Skov, Jonas Kirchheiner-Rasmussen och coach Fredrik Wallin. Dubbelgrattis till vinsten Hjelmsjö – två år i rad! Berätta! - Målsättningen var att försöka försvara guldet, men med tanke på att spelplatsen var Munktell där flera av våra spelare inte har varit så kändes det svårt att uppfylla den, särskilt eftersom träningsresultaten pekade åt ett annat håll än mot vinst. Men tävling är tävling och alla i laget plockade fram sitt allra bästa spel. Efter drömresultatet 83 första varvet på söndagen så sa vi till varandra ”nu kan vi gå hela vägen fram till vinst”. Därefter kände vi oss egentligen aldrig hotade, sa en lycklig Martin Lundell. Text & Foto: Annelie Lundell

8 ÖREBRO LYFTER MED RF-SISU I ärlighetens namn var anläggningsflytten inte gjord i en handvändning. Tvärtom var den krävande och utdragen. Processen att hitta och få loss ny mark inleddes för cirka tio år sedan. Det tog sju år innan de nya anläggningarna stod klara. Så, istället för i och för sig roliga men fruktade, långa filtbanor, spelar man nu både filt och MOS på hemmaplan. Och detta på ett betydligt mer centralt läge. RF-SISU är till för Sveriges föreningar. De hjälper i både stort och smått. Fram till för några år sedan huserade Örebro BGK på en krympande yta på ett sportfält. Kampen för att hitta ett nytt läge togs. I markprocessen tog man hjälp av RF-SISU. Ett samarbete som nu fortsätter med blicken vänd inåt. Vad kan göra föreningen mera attraktiv? Text & Foto: Christian Eriksson/ Förbundsstyrelsen - Vi fick tidigt hjälp i kommunkontakterna och hade med en representant från RF-SISU på mötena med kommunen, berättar Stefan Viberg från föreningens styrelse. Sen ungefär två år innan vi började bygga så arbetade vi mera med RF-SISU. Stefan berättar varmt om hjälpen från representanten, Robin som var mycket pepp genom hela projektet. Så pepp att han till och med själv kanske blir bangolfare. - Vi har fått hjälp med bidrag när vi skulle bygga. Vi fick också tips och idéer om hur vi skulle tänka kring rekrytering och ungdomar. Och nu står alltså de nya anläggningarna klara. Örebro Bangolfklubb har dock inte nöjt sig med det, utan går nu vidare mot att bli en mer attraktiv förening. Hjälp och stöd tar man igen från RF-SISU. - Jag tyckte att när vi ökade omsättningen så mycket så behövde vi titta på att få flera i klubben engagerade. Det här har gjort att vi i styrelsen har fått hjälp med att lära oss att delegera. Vi har haft 2-3 sittningar med RF-SISU. Sen ska vi också sitta ned med våra kommittéer så att vi kan sätta upp riktlinjer tillsammans, förklarar Stefan. Han nämner vidare att man har gjort om lite i kommittéerna och att det har blivit lite större ansvarsområden på vissa håll och kanter. - Vi har fått hjälp med hur vi ska tänka för att få med våra medlemmar på ett effektivt sätt i föreningens verksamhet. Där har vi börjat samarbeta och fått bra hjälp. Klubbmästerskapet innehöll i år inte bara spel. Det blev även en brainstorming som RF-SISU höll i. - Under en timme satt vi ned i grupper och arbetade. Vi fick från olika grupper vad som var bra och vad vi kan tänka mera på. Annars är det lätt att man sitter i styrelsen och inte får med vad andra tycker och tänker. Nu har vi med oss ”det här tycker andra är bra. Det här tycker de är dåligt”. Varför har det varit bra att samarbeta med RF-SISU? - Stödet vi har fått har lett till ett annat tänk i styrelsen. Jag tycker, som man kanske inte förstår, att man kan få stöttning och utbildning hos dem. Det tror jag att man ska tänka på. Det fattade inte jag förut. FÖRENINGSEXEMPEL Örebro PRIO 1 Fotograf okänd Stefan Viberg. Fotograf Christian Eriksson Stefan Viberg. Fotograf Christian Eriksson Örebro. Fotograf okänd.

9 PROFILEN PETER BROWN Text Christian Eriksson · Foto: Ulf Swedberg PROFIL / PETER BROWN Det instiftades år 1910 och fanns från början i både guld och silver men sedan 1911 har det endast funnits i guld. Mottagare föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller RF-SISU distrikt och utses av riksidrottsstyrelsen. 100 Peter Brown tilldelas Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld. Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. personer tilldelas förtjänsttecknet som utdelas vartannat år i samband med Riksidrottsmötet. 2023 är Peter en av de som prisas för sina mångåriga och utmärkta insatser inom idrotten. Peter uppfyller väl kriterierna för att mottaga förtjänsttecknet då han har betydligt fler år än 30 i föreningsstyrelse. Det handlar om åren som sekreterare i BGK Spiik. Ett engagemang som inneburit såväl att vara en viktig del i en dynamisk elitserieförening som att se klubben sakta gå mot övermäktiga tider. Styrelsekamrater vittnar framförallt om god organisationsförmåga och ett kanonjobb, oftast i det tysta. Under många år har Peter varit en omistlig del av den omfattande tävlingsverksamheten i Munktell. Där har han i rollen som kassör under cirka tjugo år sett till att hyran kunnat betalas och under senare år även varit ankaret bland tävlingsledarna. Peters ledarstil karakteriseras av att gå före och visa vägen, och att alltid generöst ställa upp och visa för den som vill lära sig. Peter är inte de stora ordens man, utan storheten ligger i uthålligheten i att sköta sina uppdrag klanderfritt så att så mycket tid och energi som möjligt har kunnat fokuseras på verksamheten. Det bidrar i sin tur till att verksamheten blir stark och utvecklas. Peter utövar sitt ledarskap genom noggrannhet, förberedelse och en vilja att förbättra det som inte fungerar. Har ett åtagande gjorts så ska det genomföras på ett gott sätt. Att tänka efter före och komma förberedd har varit en röd tråd i Peters arbete. Ett exempel är när EB-Maran skulle gå över till Bangolf Arena. Peter testkörde genom att knappa in föregående års resultat vilket var drygt tusen varv. Peter representerar sedan några månader tillbaka Eskilstuna BGK men har dessförinnan närmare 60 år som medlem, ledare och spelare i BGK Spiik. Svenska Bangolfförbundet gratulerar Peter till den mycket välförtjänta utmärkelsen! Peter utövar sitt ledarskap genom noggrannhet, förberedelse och en vilja att förbättra det som inte fungerar.

10 SERIESPEL / TJEJFEMMAN För 28 år sedan var bl a Annelie Lundell, Tuula Mörck och Eva Jonsson med och grundade Tjejfemman. Dessa spelare känner säkert hela bangolfsverige till och många även utanför vårt lands gränser. Det har blivit många “Tjejfemmor” för dem och Tuula har faktiskt varit med i samtliga upplagor av tävlingen. - Att jag var med och grundade tävlingen gör att det känns extra kul att ha kunnat vara med varje gång, säger Tuula. Att hon känner starkt för Tjejfemman går inte att ta miste på. - Det gör jag! Jag tycker att det är en så bra tävling för att få in nya tjejer till bangolfen, det är både nya och gamla som är med här och spelar. Allt ifrån nybörjare till landslagsspelare, det är fantastiskt! Annelie fyller i: - Jag var damansvarig i Svenska Bangolfförbundet på den tiden och försökte hitta på lite olika aktiviteter för att få fler damer att börja spela och för att behålla de spelare som redan fanns. Jag åkte runt i Sverige och hade en massa damträffar och den här tävlingen kom till på en damkonferens. Vad är målet med Tjejfemman? - Det stora målet är att alla ska kunna vara med och att alla ska kunna vinna matcher, TJEJFEMMAN - EN TÄVLING FÖR ALLA! I ett av tidningens reportage kan du läsa om distriktstävlingen Snöflingan. En annan distriktstävling är Tjejfemman, som även den har fokus på att alla kan vara med och att det ska vara roligt. Text & Foto: Agneta Harrysson även de som är nybörjare. Det är det som är charmen! Det är inte det totala slagantalet för lagen som räknas utan man spelar i stället individuella matcher. Laget består av fem spelare plus reserver, så om tre spelare i laget vinner sina matcher så vinner ändå laget. Det är det som är kul, för ingen behöver vara med och känna en så stor press, berättar Annelie. Hur är det att vara med för första gången? Undertecknad har spelat bangolf sedan 2013 och Tjejfemman var den allra första tävlingen att delta i, som då arrangerades hos hemmaklubben i Asarum i mars månad 2014. - Jag var väldigt nervös! Hade ju aldrig tävlat och det kändes märkligt att vara med på en tävling där landslagsspelare skulle delta. Men Tuula, som ofta spelade i Asarum, övertygade mig om att det skulle bli jättekul och att verkligen ALLA kunde vara med. Natten innan tävlingen drömde jag om slagen på varje bana och i drömmen så spikade jag alla (haha). Så blev det givetvis inte men det var fantastiskt kul och gav mersmak till att våga ställa upp på fler tävlingar. Två spelare som var med i år och som är helt nya att prova på bangolfspelet är förbundets anställda på kansliet, Lena Lindahl och Andréa Schmalzried. Så vad tyckte de? Lena säger så här om sin första tävling: -Det var roligt men svårt. Jag som nybörjare var helt beroende av en coach som kunde hjälpa mig med riktning, bollval och tempo. Ett tips till alla klubbar som vill attrahera nya är att ordna nybörjarträningar med en coach. Årets Tjejfemma spelades i Jönköping I år deltog 49 spelare fördelade på 8 lag från 5 distrikt och den spelades i BGK Jönköpings inomhushall. Bra arrangerat, trevlig anläggning och glad personal. Deltagande distrikt var Sydsvenska, Västsvenska, Mellansvenska, Östsvenska och Bergslagen. Lite nytt detta året var att det erbjöds en föreläsning/workshop i mental träning med Britt-Marie Syrén på fredagskvällen. Den blev välbesökt och uppskattad och vad som kunde uppfattas under tävlingen så hade deltagarna sugit åt sig och använt sig av verktygen de fått. Undertecknad kan bara avsluta med att helgen i Jönköping blev jättetrevlig och rolig. Att det sedan inträffar incidenter kanske hör till (hmmm). Någon gång har olyckan varit framme och i år blev det ett par frakturer. För egen del ledde ett fall i hotelltrappan till en fraktur på knäskålen. Hade jag vetat att det var så illa hade jag inte spelat (jag lovar Maria, Helene m.fl) men lite ont är väl inte så farligt när det är så kul att spela, var min tanke då. Nu hoppas jag att det ska läka bra och snabbt eftersom det finns ett hägrande seriespel att se fram emot. Hoppas jag inte avskräcker någon från att delta - ALLA kan vara med och det är KUL! RESULTAT 2023 Guld - Mellansvenska 1 Silver - Sydsvenska 1 Brons - Västsvenska Vit Samtliga deltagare tjejfemman.

11 SPELTIPS / NYTT MATERIAL ÖVNINGSBANK FÖR ALLA LEDARE TILL NYBÖRJARE Hur kan man egentligen träna bangolf samtidigt som det är lite mera lekfullt? Det är en fråga som en och annan ungdomsledare har ställt sig under åren. Flera har skridit till verket och tagit fram övningar för att träna bangolfens mera grundläggande delar. Exempel på övning. Fotograf Christian Eriksson. Övningsbank. Fotograf Christian Eriksson. Vi har nu samlat cirka trettio övningar för att flera ledare ska kunna använda dem. I häftet finns även flera förslag på lite mera lättsamma tävlingar där slumpen inte går att räkna bort helt. Du som vill kan nu beställa ditt eget exemplar av häftet via mejl till kansli@bangolf.se Du får häftet helt utan kostnad. Det är inte heller något krav att du idag har ett ledaruppdrag. Det räcker med att du är lite intresserad av att nu eller i framtiden bidra till ungdomsarbetet i din förening. När du provar övningarna skarpt så kom ihåg att alla övningar kan bli bättre och behöva anpassas till spelarna du har framför dig. I arbetet har vi försökt att tänka på att det finns olika underlag, men av historiska skäl är de flesta övningarna gjorda med filt i åtanke. Det finns dock övningar som är utvecklade och testade på samtliga underlag. Ingen samling övningar utan generösa bidrag från flera kompetenta och nytänkande ledare runtom i landet. Stort tack till er!

12 REPORTAGE / POPSTROKE TOUR Hallå där! Hans Olofsson, Captain Swedish Putting Team & High Roller Popstroke Tour…? Bangolf Sverige hänger nog inte med riktigt, berätta! Vad betyder allt det där? - Sammanfattningsvis så är vi några svenska bangolfare som varit på äventyr i USA sista halvåret och spelat tävlingar. Vi har både haft riktigt kul och varit framgångsrika. Det kan man verkligen säga, men vad är egentligen Swedish Putting Team och är det du som är lagkapten då eller? - Nja, det låter nog lite mer än vad det egentligen är. Men vi var sex stycken bangolfare som åkte över till USA i oktober för att spela tävling på något som kallas Popstroke Tour Championship. Vi hade kul tillsammans och lyckades även ganska bra i tävlingarna. När vi sedan hörde om planerna för 2023 med ännu fler och större tävlingar blev vi direkt taggade på att spela ännu mer. För att skapa samhörighet och mer möjlig uppmärksamhet för oss och sporten bangolf blev detta en gemensam plattform att kunna prata med media och sponsorer. Därför skapade jag konceptet The Swedish Putting Team. Så det är inte landslaget som är iväg och spelar alltså? - Absolut inte, detta är ett helt privat initiativ från mitt och de övriga spelarnas sida, såväl ekonomiskt som vilka som ingår i gänget. Men vi har en förhoppning och vilja att kunna bidra till att främja utvecklingen av den sport vi älskar. Sedan råkar det ju vara sex riktigt vassa MOS-bangolfare som ingår i gänget så framgångarna har varit stora hittills och vi hoppas på mer såklart. Tell me more, tell me more... - Vi har spelat fyra olika tävlingar vid två tillfällen. Första resan i oktober 2022 gick DE SOM GRÄVER GULD I USA... Mediakommitten/Annelie Lundell möter Hans Olofsson till Sarasota i Florida, USA där 200 stycken 2-mannalag gjorde upp om ett förstapris på 20,000 dollar. Vinnarna där fick även spela en extra match över 18 hål mot två välkända amerikanska golfproffs; Paula Creamer & Rickie Fowler. Den har sedan TV-sänts i hela USA och vinnarna tog hem 25,000 dollar extra. Även om Paula & Rickie visade stor talang även för denna form av puttning blev det en relativt komfortabel seger med 4 slag totalt för Chris Johnson & Jacob Stasiulewicz från USA. Den individuella tävlingen, med 5000 dollar i första pris, som tog vid sedan blev en stor svensk framgång genom seger för Mattias Hägglöf från Sundbyberg. Kevin Sundström från samma klubb, skuggade tätt efter och på tredjeplatsen var det också svenskt genom Hans Olofsson från Kungälv. Wow, grattis igen! Men jag har ju sett både bilder och reportage på era sidor och i golf-media om er resa i januari, gick den ännu bättre? - Ja men nästan får vi väl säga. Det var lite fler amerikanska bangolfare på plats och lite tuffare motstånd än i Sarasota. Men vi svenskar tog ändå hem det mesta denna gång. Gunnar Bengtsson vann huvud-tävlingen relativt komfortabelt och tog hem 5000 dollar, övriga svenskar var lite längre ner i det sedan relativt jämna startfältet. Efter detta spelades en sk High Roller med höga startavgifter (5000 dollar) men också höga prispengar. Där lyckades jag efter en svettig sudden death mot Mattias ta hem vinsten och en check på hela 20,000 dollar. Oj, 5000 dollar, för att spela en bangolftävling?! Men hur vågade ni det? Hur kändes det att spela om så mycket pengar? - Lite galet faktiskt, har nog knappt sjunkit in ännu. När man är mitt uppe i det fokuserar man på spelet och varje slag. Startavgiften är liksom redan betald och inte i sinnet just där och då. Men när jag efter vinsten på sudden death mot Mattias insåg att det brutalt luriga 18e hålet kunde kostat mig inte bara vinsten utan oerhört mycket pengar blev det lite darrigt. Hade jag fått en högre siffra där kunde jag tappat ner till 3-4e plats och till och med missat prispengar helt. Jag hade dessutom - tack vare banrekord näst sista varvet - skaffat mig en stor ledning som tyvärr minskade till noll inför bana 18 sista varvet. Under slagspelet ledde jag efter 1 varv och 17 banor när jag slog en sexa på just det hålet, det gjorde inte att nervositeten minskade direkt…. Men det löste sig och nu är det bara att se fram emot nästa tävling på touren! Allt detta låter ju självklart kul för er som varit i väg på dessa äventyr. Men hur hänger det egentligen ihop med bangolf? Är prispengar verkligen allt? - Popstrokes anläggningar och banor är utformade som sk MOS-banor och rent speltekniskt både roliga och utmanande för oss spelare. De är inte formellt godkända men de ligger definitivt inom ramen för det vi idag definierar som bangolf. Allt spel sker med EN golfboll och putter. Tävlingarna är väldigt professionellt anordnade med mobil scoring och live resultat etc. Kan vi få golfare att upptäcka och närma sig vår sport genom att gå via puttning, (Popstroke pratar puttning och inte minigolf eller äventyrsgolf om sina banor) ja då kan vi förhoppningsvis öka antalet aktiva bangolfare ganska fort. Jag tror att det finns mycket att inspireras av och om Citygolftour kan locka golfare till sina tävlingar kan det förhoppningsvis gå fort åt rätt håll. - Vi som spelar nu i USA gör det som ett lag, vi tar anteckningar, gör puttskisser, Gunnar Bengtsson vinner Stroke Play. Fotograf Hans Olofsson.

13 REPORTAGE / POPSTROKE TOUR hjälper varandra, spelar varv tillsammans, kör intervall-träning mm. Det är alltså som vilken bangolftävling som helst, vädret gör dessutom att man kan spela i shorts från 9 på morgonen till 21 på kvällen så det blir både mycket och seriös träning varje dag. Pengarna är absolut inte allt, men resan och kostnaden för att deltaga är ganska hög, då är det skönt att kunna spela hem täckning för det och kanske mer. Sedan är vi alla tävlingstaggade och pengarna ger en extra krydda och på den nivå de är nu kan heltidsspel möjliggöras. Sedan ger det stort intresse från allmänheten och media att man kan vinna så stora pengar på bangolf, det ser vi som positivt såklart. Vad är på gång nu närmast för er? Finns det planer på att utöka teamet? - Nästa tävling på Popstroke Tour går i Sarasota i Florida den 7-8 maj. Förra gången spelade vi bägge 18-hålsslingorna. Nu blir det bara spel på den röda som kallas Tiger Red Course. Där känner vi att vi var bäst och mest stabila senast vilket bådar gott för nya framgångar. Vi kommer allihop såklart även vara med på säsongspremiären för Citygolf-Tour i Sundbyberg den 22-23 april. - Vi tror inte teamet kommer växa men vi välkomnar självklart fler svenska bangolfare som spel och resesällskap till USA under året. Annelie Lundell/Mediakommitten tackar Hans Olofsson för en trevlig pratstund och spännande berättelser samt med lite extra förklaringar och fakta. RESULTAT POPSTROKE TOUR 2022 & 2023 SARASOTA, USA, OKTOBER 2022 - LAGTÄVLING 1. Chris Johnson & Jacob Stasiulewicz, USA 170 slag 20,000 dollar 2. Mathieu Kennis & Massimo Roch, Kanada 172 slag 10,000 dollar 3. Gunnar Bengtsson & Alexander Malina 175 slag 8,500 dollar 5. Ricard Lockner & Hans Olofsson 177 slag 4,750 dollar 7. Kevin Sundström & Mattias Hägglöf 179 slag 3,375 dollar SARASOTA, USA, OKTOBER 2022 – INDIVIDUELLT SLAGSPEL 1. Mattias Hägglöf 136 slag (4 varv)5,000 dollar 2. Kevin Sundström 138 3,125 dollar 3. Hans Olofsson 141 2,500 dollar 4. Ricard Lockner 142 1,667 dollar 7. Alexander Malina 143 1,125 dollar 15. Gunnar Bengtsson 150 531 dollar ORLANDO, USA, JANUARI 2023 – INDIVIDUELLT SLAGSPEL https://www.golfgenius.com/pages/9094883643796498533 1. Gunnar Bengtsson 130 slag (4 varv) 5,000 dollar 2. Randy Reeves, USA 134 1,800 dollar 2. Lee Messinger, USA 134 1,800 dollar 6. Alexander Malina 136 800 dollar 6. Mattias Hägglöf 136 800 dollar 13. Kevin Sundström 138 - 19. Hans Olofsson 142 - Orlando, USA, januari 2023 – individuell sk High Roller (slagspel) https://www.golfgenius.com/pages/9094924457696307329 1. Hans Olofsson 98 slag (3 varv)20,000 dollar (sudden) 2. Mattias Hägglöf 98 12,000 dollar 3. Kevin Sundström 100 8,000 dollar 6. Gunnar Bengtsson 104 - 7. Alexander Malina 105 - Spelprogram Popstroke Tour Series 2023 7-8 maj Sarasota, Florida, USA 16-17 juli Houston, Texas, USA 24-25 september Glendale, Arizona, USA. 23-25 oktober Scottsdale, Arizona, USA – FINAL, Popstroke Tour Championship Hans Olofsson vinner High Roller. Fotograf Nathalie Olofsson. The Captain in action. Fotograf Gunnar Bengtsson. Vi tror inte teamet kommer växa men vi välkomnar självklart fler svenska bangolfare som spel och resesällskap till USA under året.

14 REPORTAGE / SENIORER Som ordförande i föreningen tycker jag att det är väldigt roligt att ta del av verksamheten som bedrivs hos oss och ibland tar jag mig tid till att besöka den populära Trivselgolfen. Varje vecka strömmar ca 50 spelsugna personer till anläggningen och kl 12 står äldrekommittén med Jan Svensson, Laila Johansson och Eva Janhall samt övrig personal beredda att ta emot. Mackor med räkor, köttbullar, ägg & sill, kokt/stekt korv, kanelbullar och kaffe mm erbjuds. Upplägget är i form av en tävling över två varv med fika emellan. Spelarna är indelade i tre klasser, i den ena klassen ges möjlighet att spela med egna bollar och i de två andra klasserna spelar man med bollar som finns vid varje bana. Eftersom det är så många deltagare så startar hälften på bana 1 och hälften på bana 10. Tävlingen startar kl 13 och vill man inte tävla så går det bra att komma vid kl 12, spela ett varv och sedan kanske agera publik och fika tillsammans. Klas Johansson deltar flitigt och är en av de som varit med i föreningen sedan klubbens begynnelse för 50 år sedan. Klas berättar att han och Jan Svensson, som även han varit med sedan klubbens start, fick idén till trivselgolfen för ca 9 år sedan. De tyckte att det borde vara en bra och trevlig sysselsättning för personer som är lediga under dagtid, pensionärer exempelvis. BANGOLF - EN AKTIVITET MED GLÄDJE OCH KÄRLEK! På trivselgolfen hos Asarums BGK är det full aktivitet varje tisdag. Det är bangolf, fika och den sociala samvaron som står i fokus och här har även uppstått kärlek! Text & Foto: Agneta Harrysson Klas berättar: - Till en början var det bara 5-6 stycken som kom och vi undrade om det skulle bli något större intresse. En av klubbens sponsorer bidrog med priser och efter spelet så laddades foton på prispallen upp på hemsidan, för att fler skulle få upp ögonen för aktiviteten. Det blev lyckat och det spred sig runt om i kommunen och idag är det runt 50 personer som deltar. På trivselgolfen, ja där trivs man! Denna tisdag när jag är på plats så får jag en pratstund med ett par herrar som sitter och fikar med varsin stekt korv och en kopp kaffe efter första spelade varvet. - Vi har varit med under de senaste 4 åren säger Lars Hermansson. Vi började utomhus på filten och när hösten kom så fortsatte vi här inne på EB:n. - Vi spelar bara på tisdagarna när det är trivselgolf och inget däremellan fyller Rolf Andreasson i. En del är här och tränar mycket andra dagar men det gör inte vi. Båda pratar glatt på om hur Klas lockade hit dem. - Vi “skyller” på honom att vi började (haha). På min fråga om vad som gör att de fortfarande återkommer vecka efter vecka svarar båda: - Det sociala är viktigt! Eftersom det är lottning inför tävlingen så blir det lite olika personer som man pratar med varje gång, säger Lars. Rolf håller med och tillägger att: - Här är billig fika också och så har det ordnats föreläsningar i mental träning och kurs i hur hjärtstartaren fungerar. Jättebra Alla kan vara med! Många har varit med i flera år, men kan då verkligen en nybörjare dyka upp och vara med? Jadå, och det bevisas just denna tisdag. Roland Ericsson anländer strax innan tävlingen ska starta och vill köpa medlemskort till sig själv i födelsedagspresent. - Jag har ett jobb som gör att jag ibland har ett uppehåll mellan mina pass på några timmar och tänkte att det kunde vara kul att ha något roligt att fördriva tiden med. Jag har en klubba och några bollar med mig så jag går in och spelar lite. Fast idag är det Trivselgolf här, säger personalen. - Jaha, ja men då är jag med på den då, säger Roland. Javisst, säger Laila, vi lägger till dig på ett av protokollen. När Roland ska ut på sitt andra varv efter fikat följer jag med in i hallen. Rolands trippel börjar på passagen och det blir en spik! Han spikar även nästa bana och när jag undrar om han tänker komma fler gånger svarar han nöjd: - javisst, och jag är ju medlem nu och köpte årskort också! Hur var det nu med kärleken då? Jag står vid bana 18 (knepiga fönstret) när Margareta Pettersson och Majron Berglund just har fått till varsitt snyggt slag, som resulterar i en spik för Margareta som blir överraskad och framförallt lyckligt förtjust, Majron får nöja sig med en finfin 2:a. Det blir lite väntetid för dem innan de kan gå vidare till bana 1. Då får jag en pratstund med dessa glada damer. Margareta berättar att hon började spela 2018 och tycker det är väldigt roligt och trevligt. Majron började 2020 efter att hennes bror Leif Gummesson hade föreslagit att hon skulle följa med till golfen. - Jo, det kunde jag väl göra och det var trevligt …… Jaa, så började “Bosse” prata med mig och på den vägen är det, säger Majron lite blygt. Margareta inflikar mycket snabb att - Ja, de blev sambos och nu är de förlovade! Jag blir lite paff, för inte visste jag att det var här de hade träffats. Bosse (eller Bo Johnsson som han egentligen heter) spelar i trippeln framför och när han får lite problem på kanonen så försöker Majron stötta vid sidan om. Jag undrar om jag kan få ett foto på paret och Bosse är snabb med ett - javisst! och Majron tittar kärleksfullt på honom. När jag lämnar anläggningen fortsätter spelet där inne och jag går glädjefylld därifrån även denna tisdag.

15 UTBILDNING NY I KLUBBENS STYRELSE? Då kan SISU:s introduktionsutbildning vara något för dig. Kursen är webbaserad och görs i den takt och på de tider som du själv väljer. Materialet består av nio delar och tar bland annat upp verksamheten, föreningen och idén samt engagemang och administration. Kursen är helt gratis. QR kod som tar dig till webben ”Introduktionsutbildning för ledare” TRYGG IDROTT Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. Det förutsätter att alla inom idrottsrörelsen aktivt arbetar för att främja idrottsrörelsens människosyn och visar respekt för alla människors unika och lika värde. Det förutsätter även andra typer av insatser med syfte att förebygga och åtgärda otrygghet. En trygg miljö är en plats där alla har möjlighet att utvecklas både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt, i sin egen takt och efter sina förutsättningar. En trygg miljö är också en inkluderande miljö. En plats där alla får vara, klä sig och uttrycka sig som individen vill så länge det inte innebär att andra kränks eller begränsas. Trygg idrott är fri från diskriminering. Alla individer, varje förening och varje förbund inom idrotten förväntas uppmärksamma och motverka att någon missgynnas eller behandlas sämre utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedUTBILDNING / sättning, sexuell läggning och ålder. Det är även av största vikt att arbeta för att social bakgrund och ekonomiska förutsättningar inte hindrar deltagande. En trygg idrott är dessutom fri från osunda träningsmetoder, kränkningar, trakasserier, våld och övergrepp. RF-SISU har tagit fram en webbutbildning ”Trygg och inkluderande idrott” som fokuserar på hur vi ser till att alla har en plats i bangolfens gemenskap. Det kan vara tråkigt att utvecklas på egen hand – bilda en liten grupp mellan eller inom föreningarna i närområdet. QR kod som tar dig till webben ”Trygg och inkluderande idrott”

16 KANSLI /FÖRBUND Sällan – eller aldrig – har väl enigheten varit större gällande förbundets nya sportchef. Det riktigt känns att luften vibrerar av massor av positiva vibbar när man hör bangolfare ute i landet nämna något om detta. Med tanke på den enorma erfarenheten Anders har inom svensk bangolf så är det bäddat för succe på den posten. Sakta i backarna kanske några tycker...kanske det, vi ska inte ställa övermäktiga förväntningar, men den här killen står med båda fötterna på jorden och är redo för nya utmaningar inom svensk bangolf. Från toppspelare till sportchef... Anders väg in i bangolfen till världstoppen Anders bangolfintresse började i unga år i Ersta i Stockholm. Där hängde han hela somrarna med jämnåriga kompisar ”tills någon släpade hem honom”. Han har som han uttrycker det själv ”spelat bangolf hela livet”. Han blev tidigt intresserad av den tekniska biten och fascinerad av att det fanns så mycket mer än att bara slå iväg en boll – tjusningen med skruvslag, många olika bollar. Gemenskapen var en stor anledning till att bangolfintresset fortsatte. Även om Anders har provat på andra sporter som utövas med klubba, racket och boll så är det bara bangolfen som han satsat på seriöst. Anders har varit väldigt framgångsrik och vunnit individuella stora mästerskap men han framhåller ändå sina meriter som lagspelare. Han har även varit 1:a på världsrankingen. - Det är häftigt att tänka tillbaka på att jag ha tillhört världens bästa landslag där jag har varit med och tagit flera VM-guld och även spelat i världens bästa klubblag i många år genom alla vinster i Champions League. Det har varit fantastiskt roligt att spela både i landslaget och klubblaget. ANDERS OLSSON - FÖRBUNDETS NYA SPORTCHEF Text: Annelie Lundell · Foto: Björn Dinau Sportchef...tja...varför inte! Anders berättar att det var slumpen som gjorde att han sökte tjänsten. Efter att tänkt tanken ett par gånger när han hade sett annonsen så blev det som en motivation som byggdes upp. Jobbmässigt så kommer Anders från näringslivet som arbetsledare med personalansvar, vilket har gett bra erfarenheter och en förmåga att skapa bra arbetsklimat och gruppkänsla så att alla jobbar i samma riktning, som förhoppningsvis är gynnsamt både i förbundet och ute i klubbarna. - Jobbet som sportchef känns superspännande! Det är ett privilegium att få jobba med det som varit en passion hela livet. Att få bjuda tillbaka med det jag kan, till den sporten som gett mig så mycket under alla år. Jag har fått så mycket som jag har haft nytta av hela livet, även inom yreslivet. Anders säger lite blygsamt att han kan nog bidra med en del saker i arbetet som sportchef: bangolferfarenheten, god förståelse för sporten på olika nivåer, och att kunna vara ett komplement till de övriga anställda. Det är bra att se på bangolfen från olika perspektiv. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att jobba med utveckling av sporten i stort, landslag- och elitverksamheten, på sin arbetsplats i IFU arena i Uppsala. - Jag inser att jag har mycket att sätta mig in i även om jag varit aktiv i olika sammanhang inom bangolfen sedan 80-talet. Jag har mycket att lära nu när jag ska jobba som sportchef även fast jag trodde jag kunde det mesta om bangolf, men det känns skönt. Jag tycker att jag har en bra förmåga att titta framåt i tiden. Det är förbundets utvecklingsplan som är ledstjärnan i arbetet. Anders ser gärna möjligheten att göra en satsning på att kartlägga vilka behov som besökarna vid våra anläggningar har för att de ska vilja ta steget in i bangolffamiljen. Det gäller även vilka behov klubbarna har i nuläget. Förbundet måste veta vad som behövs för att lägga resurser på rätt saker i rätt ordning. Det är även viktigt att ha tillgång till kompetens gällande marknad, profilering, varumärke... En annan het fråga är ju vad bangolfarna vill när det gäller tävlingar...upplägg, underlag, inomhus/utomhus. Det är också viktigt att ta reda på. Hur gör vi bangolfen mera mediavänlig? Just nu är trendigt med MOS, många besökare gillar att spela på konstgräs. Anders är lite nyfiken på hur konstgräsintresset kommer att fortsätta in i framtiden. Kanske kommer den utvecklingen att stanna upp efter att den heta trenden har lagt sig (liknande paddel...?). - Jag skulle vilja skapa förutsättningar för att en spelare som har det rätta drivet ska kunna gå från helt ny och göra hela resan till att ta sig upp i världseliten. Det brinner jag för! Årets höjdpunkt VM på hemmaplan är en riktig höjdpunkt! Anders är väldigt taggad för att vara med och göra detta arrangemanget till något riktigt bra. Som spelare är det ett minne för livet att få vara med om något sådant. Anders medger att han kanske kommer att känna ett visst spelsug, men med vetskapen och erfarenheten av allt som krävs i förberedelse så inriktar han sin energi i stället helt på att göra VM-arrangemanget till ett minne för livet för alla som kommer dit. Genom samarbete med destination Uppsala kommer profilering av några stjärnspelare att nå ut i olika medier. De stora svenska namnen kommer att promotas ordentligt. Förhoppningen är att det kommer mycket folk/publik som stannar till och tittar eftersom det kommer att synas att VM i bangolf pågår. På frågan vad VM-deltagarna kommer att minnas när de åker hem är förhoppningen gästfriheten och att de har känt att det har varit en tävling för alla. När det gäller resultat så kommer svaret på sekunden: - Jag tror Sverige tar flera guld och flest medaljer av alla nationer! Lyssna gärna på Anders egna ord i podcasten mediaspiken.libsyn.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=