Allergia_1-13

12 bjuder in till ett sådant samtal, säger astmasjuksköterskan Anne Trollvik som står bakom forskningen. SKRÄMMANDE. Anne Trollvik är verksam som lärare vid Högskolan i Hedmark i Norge, och intervjuerna är gjorda i Norge. Anne Trollvik anser dock att resultatet går att överföra till svenska förhållanden och till barn med andra kroniska sjukdomar. Barnen i studien beskriver astman på olika sätt. Vissa talar om att astman känns i hela kroppen, att huvudet blir varmt och bröstet trångt, medan andra säger att hjärtat slår fort ochatt det är tungt att andas. Astmaanfallet upplevs som mycket skrämmande. Barns upplevelser av hur det är att ha astma har undersökts i en studie från Nordic School of Public Health i Göteborg med titeln Barn med astma och deras föräldrar – lärande, delaktighet och samarbete. I studien beskriver barn i åldrarna 7–10 år hur astman påverkar deras vardag. Utifrån barnens erfarenheter har en ny pedagogisk metod utvecklats som kan användas i samband med undervisning i astmaskolor. – Vi har samlat in data genom intervjuer, observationer och teckningar. Materialet visar att barnen både vill och kan prata om sin sjukdom – om vuxna Barn berättar om sin astma För det astmasjuka barnet handlar sjukdomen inte bara om skrämmande kroppsliga upplevelser, utan också om en känsla av utanförskap. Genom att rita och berätta fritt kring teckningarna, får barnet möjlighet att sätta ord på sina känslor – och de vuxna får tillgång till barnets värld. TEXT BARBRO FALK FOTO PRIVAT Anne Trollvik har utvecklat en metod som får barn att beskriva hur de upplever sin sjukdom. Barnens teckningar och berättelser är hämtade ur Anne Trollviks studie.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=