Allergia_1-13

2 INGALILL BJÖÖRN förbundsordförande LEDAREN Många vill allergimärka kläder En undersökning som förbundet gjort visar att en tredjedel av Sveriges befolkning känner oro för att kläder kan innehålla gifter eller allergiframkallande ämnen och motsvarande 300 000 personer uppger att de någon gång fått besvär i form av klåda, irritation eller utslag av nyinköpta kläder. Det bekräftar mina egna intryck från kontakter med medlemmar Många har villrådigt hört av sig till mig och kansliet för att få vägledning inför sina klädköp. Undersökningen visar att yngre personer, 18-29 år är mest oroliga över att kläderna kan innehålla gifter eller allergiframkallande ämnen. Sju av tio unga i undersökningen uppger att de känner oro för det. Med stigande ålder minskar andelen något. Jag tolkar det som att unga människor i dag är medvetna om de faror som finns och ställer högre krav som konsumenter. Det ger oss hopp i vårt arbete. I dag finns en mängd olika miljömärkningar av textilier, men ingen av dem omfattar hälsoaspekter som exempelvis allergi eller överkänslighet. En tanke som vi framfört är att utöka någon av dessa miljömärkningar till att omfatta även de aspekter som våra grupper är särskilt intresserade av. Just nu genomför vi en förstudie där vi undersöker vilket intresse det finns inom klädbranschen och bland konsumenter för en sådan märkning. Oavsett vad branschen anser om detta får de säkert räkna med att konsumenternas krav på information om vad kläder innehåller kommer att växa. Vi kommer att fortsätta arbetet. Känner du någon som du tror skulle ha glädje av att läsa Allergia? Nu har du chansen att utan kostnad ge bort ett exemplar av tidningen. Fyll bara i talongen och posta den till: Allergia, Astma- och Allergiförbundet, Box 17069, 104 62 Stockholm. Eller skicka ett e-postmeddelande med mottagarens namn och adress till allergia@astmaoallergiforbundet.se Skriv Ge bort Allergia i ämnesraden. Ge bort Allergia till en vän Namn: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Adress: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=