Allergia_1-13

NDET FORBUNDETFORBUNDETF FORBUNDET 27 Anita Persson. eller kort, om förr eller nu, funktionshinder eller vardagslivet i allmänhet – du väljer vad du vill berätta. Berättelserna sparas i Nordiska museets arkiv och blir tillgängliga för kommande utställningar och forskning. På så sätt leder din berättelse till ökad kunskap om vardagsliv och livsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Om du vill publiceras berättelsen också på internet, på ww.livsbild.se. Du kan vara anonym. Välkommen med din berättelse! En Allergihjälte röstades fram av er läsare under förra året. Vinnare, bland fem nominerade kandidater, blev Anita Persson. Anita är chef på Skatteverkets kontor i Hudiksvall. Hon och hennes medarbetare har gjort det möjligt för en anställd med mycket svår astma och doftöverkänslighet att arbeta kvar genom anpassningar av arbetsmiljön och ett personligt hänsynstagande. Anita Persson tog emot sitt pris, ett Svalan-märkt duntäcke och kudde, på det festliga julmingel som arrangerades av Forskningsfonden i december. Alla som röstade bidrog med 20 kronor per sms till allergiforskningen. Allergia har tidigare berättat att Boverket föreslagit en ändring i sina byggregler som skulle satt stopp för de så kallade enstegstätade fasaderna. Denna typ av fasader har medfört mycket problem med fukt och mögel. De nya reglerna skulle egentligen trätt i kraft 1 juli 2013. Nu har tyvärr Boverket beslutat skjuta ändringen på framtiden. Motiveringen är att Boverket har fått ett regeringsuppdrag om enklare byggregler för att bygga bland annat studentbostäder som prioriteras före förbudet mot enstegstätade fasader och andra ändringar i byggreglerna som rör hygien, hälsa och miljö. Astma- och Allergiförbundet har skrivit till Boverket och bett om ett besked när regeländringen som rör fasader kan träda i kraft, men har inte fått något svar. För mer information läs gärna blogginlägg på www. friskarelivbloggen.se. Marie-Louise Luther, ombudsman för innemiljö på förbundet, ingår nu tillsammans med andra intressenter i en arbetsgrupp som arbetar för ett nationellt kompetenscentrum för inomhusmiljö och hälsa. KOMIN vid Umeå universitet är idag ett regionalt kompetenscentrum som har planer på att utvecklas till ett nationellt centrum. För centret finns planer på att ta fram tvärvetenskaplig kunskap utifrån forskning och metoder baserade på forskning och beprövad erfarenhet. Kunskapen kan sedan användas vid utbildning av olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med människor som drabbats av byggnadsrelaterad ohälsa. Mer information om KOMIN:s arbete finns på hemsidan http://www. kominmiljo.eu/. Allergironden är ett bra redskap för skolors och Allergironden nu digital COLOURBOX Konsumentverket har beviljat förbundet 182 000 kronor för ett projekt med målet att göra flygresor allergisäkrare. När det gäller flygresor finns inte möjligheten att resa avskilt från andra resenärer. Därför är allergianpassning vid flygresor helt nödvändigt för konsumenter med svår allergisjukdom – här är barnfamiljer klart överrepresenterade. Även för en stor grupp flygresenärer med måttliga allergibesvär är allergianpassning nödvändig. Idag är det oklart vad som gäller och resenären får olika svar beroende på vilket flygbolag/researrangör man vänder sig till. I det här projektet kommer förbundet att kartlägga vilka rättigheter flygresenären har enligt dagens lagar och bestämmelser, men också ta fram vilka anpassningar olika svenska flygbolag/researrangörer faktiskt gör. Nästa steg blir att sprida informationen, påverka flygbolagen och researrangörerna. En målsättning är att kunna ge rött, gult eller grönt ljus för de olika resebolagen och flygbolagen. Det har visat sig både vara en bra konsumentupplysning och en effektiv påverkan på de ansvariga att skärpa sig. Allergisäkrare flygresor Samlad kompetens om inomhusmiljö Ingen ändring av byggregler Allergihjälten utsedd förskolors egenkontroll av innemiljön. Med hjälp av en checklista får man snabbt och enkelt en överblick över var riskerna finns och vad som behöver rättas till. Nu har allergironden blivit ännu mer användarvänlig, den finns nämligen sedan ett par månader i digital form. Med godkännande från rektor eller förskolechef kan skolor och förskolor nu registrera sig för att göra den digitala allergironden, som finns på hemsidan http:// www.allergironden.se/. A OLSSON

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=