Allergia_2-13

10 NOTISER ANPASSADE TVÄTTSTUGOR Bengt Åkessons fastigheter i Karlskrona har infört allergianpassade tvättstugor i två av sina flerbostadshus. Där får man inte tvätta kläder som varit i kontakt med pälsdjur och endast tvätt-, skölj- och blekmedel som rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet får användas. Om man endast tillfälligt umgåtts med pälsdjur räcker det om man skakar och vädrar kläderna innan tvätt. BÄTTRE KONTROLL AV SKOLGÅRDAR Antalet kommuner som besökt skolor för att kontrollera att rökförbudet på skolgårdarna följs ökade från åtta procent till nästan 22 procent mellan 2008 och 2011. Det visar en rapport från Statens folkhälsoinstitut. Trots det finns det fortfarande mycket kvar att göra. Hälften av landets kommuner avsätter endast en procent, eller mindre, av en heltidstjänst för att arbeta med kontroll av rökförbudet på skolgårdar och andra rökfria miljöer. En tredjedel av kommunerna avsätter ingen arbetstid alls. Rökning på skolgårdar har varit förbjudet sedan 1994. VARNING FÖR TABLETTKORTISON En ny studie från Karolinska Institutet visar att kortisonpreparat ökar risken för akut inflammation i bukspottkörteln, pankreatit. Enligt forskarna talar resultaten för att patienter som behandlas med kortison i vissa former bör informeras om riskerna och även uppmanas att avstå från alkohol och rökning. Riskökningen gäller kortison i tablettform och inte i inhalationsform, som exempelvis astmaspray. ● RÖR SIG OCH SPINNER. Forskare vid Mälardalens högskola, MDH, har utvecklat robotkatten Robocat för att öka välbefinnandet och höja livskvaliteten för personer med demens i ett sent skede av sjukdomen. Den interaktiva och artificiella katten är unik genom sammanvävning av områdena vård och teknik. – Målsättningen med Robocat är att berika det dagliga livet för äldre personer och särskilt för äldre med demens genom att öka deras psykiska, fysiska och sociala välbefinnande, säger Christine Gustafsson, initiativtagare till Robocat och universitetslektor i vårdvetenskap vid MDH. Bakgrunden till projektet är att det i dag inte finns någon behandling som botar demens. Forskningen om demenssjukdomar fokuserar på vård och omvårdnad för att förbättra välbefinnandet för personer som på olika sätt påverkas av sjukdomen. Alternativa behandlingsformer som till exempel sång, konst och sällskapsdjur förordas. Robocats utformning gör att smittspridningsregler kan efterföljas och den utgör ett alternativ till att ta in ett levande djur i en vårdsituation. – Robocat har utseendet, vikten och konstruktionen som en katt och ett kattliknande beteende. Den kan till exempel spinna och reagera på olika typer av hantering, vilket var uppskattat under pilotstudierna. I en av studierna har vi testat vad som kan mätas avseende eventuella effekter av robotkatten och resultaten visar att livskvalitet ökar och utåtagerande symtom minskar, säger Christine Gustafsson. Robotkatt bra för dementa ● OLIKA TIDSFÖNSTER. Om en kvinna utsätts för höga pollenhalter i slutet av en graviditet ökar risken för tidig astma hos barnet, visar en grupp Umeåforskare i en färsk studie. Ett antal studier har tidigare visat att det finns ett samband mellan att vara född under pollensäsongen och att löpa ökad risk för allergier. Även om pollensäsongen är årstidsbunden finns stora variationer mellan åren i pollennivåerna. Få studier har närmare undersökt betydelsen av den faktiska pollenhalten i olika tidsfönster före och efter födelsen, men nu publicerar forskare vid enheten för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, en sådan studie som omfattar 110000 graviditeter i Stockholmsområdet. Forskarna konstaterar att höga halter av pollen under graviditetens sista tolv veckor resulterade i en signifikant ökad risk för att barnet under sitt första levnadsår läggs in på sjukhus med astmaliknande besvär. I analysen justerades för faktorer som mammans rökning och årstid. Orsakerna till sambandet kan vara flera. Gravida med pollenallergi kan vid hög pollenexponering få allergiska reaktioner och astmabesvär som kan påverka även det ofödda barnets miljö och påverka immunsystemets utveckling. Det är också möjligt att gravida med kraftiga reaktioner på pollen drabbas av komplikationer och ibland föder tidigare än de annars skulle ha gjort, vilket i sig ökar risken för luftvägsproblem hos barnet. Pollen vid graviditet ökar risk för tidig astma Reagerar vid beröring. FOTO MALIN SWANSTRÖM

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=