Allergia_2-13

35 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET är en intresseorganisation för personer med allergi. Förbundet arbetar för en bättre miljö, bättre vård, ökad kunskap och förändrade attityder samt stöder forskning. Astma- och Allergiförbundet har läns- och lokalföreningar över hela landet. ADRESS Box 17069, 104 62 Stockholm. Besöksadress: Rosenlundsgatan 52, 2tr. Tel: 08 - 506 282 00, fax: 08 - 506 282 49 E-post: info@astmaoallergiforbundet.se HEMSIDOR www.allergia.se www.astmaoallergiforbundet.se www.alltomallergi.se www.allergiforskning.se FONDER OCH GÅVOR Barnallergifonden, pg 90 09 06-9 Blomsterfonden, pg 90 09 32-5 Forskningsfonden, pg 90 03 74-0 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS STYRELSE Ingalill Bjöörn, Karlstad, Leif Henriksson, Lidköping, Jan-Olof Jonson, Sundsvall, Per-Åke Wecksell, Tullinge, Robert Hejdenberg, Kullavik, Christina Hermansson, Älvkarleby, Annika Nilsson, Älvsbyn, Maritha Sedvallson, Edsbyn, Michaela Odemyr, Järved, Siv Pettersson, Hallsberg och Lars Åstrand, Stockholm. Ersättare: Solveig Enberg, Katrineholm, Emma Larsson, Hjärnarp och Ann-Cristin Östling, Edsbyn. FORBUNDETFORBUNDETFORBUNDETFORBU P]WWREHI To 0MHO}TMRKW EPPIVKMJ}VIRMRK I Lidköping har kommunstyrelsen fattat beslut om förbud mot tobaksrök utanför kommunens lokaler och om hänsyn till doftöverkänsliga. Allergiföreningens enträgna arbete ligger bakom beslutet. ann-sofie palmhammar är anställd kanslist på Astma- och Allergiföreningen i Lidköping, där även orterna Skara, Götene och Grästorp ingår. Hon sitter som representant i kommunens råd för funktionsnedsatta och det var där hon förde fram förslaget om utökat rökförbud och större hänsyn mot doftöverkänsliga för drygt ett år sedan. – Jag tror att det hjälpte till att ombudsman Marie-Louise Luther från förbundskansliet var här på kommunens årliga utbildningsdag och informerade en kort tid innan kommunstyrelsen skulle fatta beslut i frågan. Det var jättebra. Beslutet innebär att det blir förbjudet att röka på kommunens mark som ligger i anslutning till kommunala verksamheter. Dessutom ska doftfria kemiska produkter användas. Varje verksamhet ska ansvara för information och för att kontinuerligt arbeta med attitydförändringar när det gäller rökning och användandet av produkter som kan orsaka doftöverkänslighet. bakgrunden är att personal, förtroendevalda och kommuninvånare ska kunna använda lokalerna och omgivningarna till dessa utan att riskera besvär. Tydliga skyltar om reglerna ska sättas upp. Beslutet gäller trottoarerna invid Stadshuset, nya biblioteket, idrottsanläggningar, skolor, äldreboenden och andra platser där kommunen har verksamheter. – Många har varit väldigt positiva men det har också blivit negativa reaktioner. De som arbetar i hemtjänsten till exempel har undrat om de inte ska få röka hos personer som själva röker. Och folk har frågat hur långt avstånd förbudet gäller på och så vidare. – Det är ett naturligt försvar mot förändringar, man går till angrepp. När man pratar med folk och förklarar så brukar de förstå. att allergiföreningen har en plats i kommunens råd för funktionsnedsatta tror Ann-Sofie Palmhammar betydde en del för att få igenom beslutet. Men hon tror att föreningar på andra orter kan få till stånd liknande förändring ändå. – Alla kan skicka en skrivelse till sin kommuns motsvarighet till rådet, eller till en samordnare för funktionshinderfrågor. Jag tror att det hjälper om man är en aktiv förening som låter höra tala om sig. Vi har visat oss i lokalpressen på olika sätt, vi skriver insändare, vi har deltagit i loppis, vi deltog i Forskningsfondens insamlingskampanj, vi har framfört synpunkter på städningen i skolan och så vidare. Vi samarbetar också bra med övriga funktionshinderföreningar och blir starka på så sätt. KOMMUNEN FOTO LEIF HENRIKSSON Ann-Sofie Palmhammar.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=