Allergia_3-13

29 av allergianpassade produkter, plan för matallergi och godkänd allergistandard i skolor och förskolor. GÅR STEGET LÄNGRE. Redan 2002 utsågs kommunen till en ”Allergianpassad kommun” enligt kriterier som tagits fram av Folkhälsoinstitutet. Men nu ska man alltså gå vidare och slipa på detaljerna via handlingsplanen. Under rubriken ”god arbetsmiljö” nämns exempelvis att alla förvaltningar ska göra årliga allergironder på arbetsplatserna, att alla inom kommunen som har kontakter med allmänheten ska undvika att ha parfym på sig. Dessutom ska entréer, parker och skolgårdar vara fria från allergiframkallande växter. När det gäller städning har kommunen redan övergått till att använda så torra metoder som möjligt och därmed undvika starka rengöringsmedel. Beträffande djurallergier är en föreÅRGÅNG 57 MAJ 2013 Allergia ges ut av Astma- och Allergiförbundet och kommer ut med 8 nummer/år. Den utkommer även som taltidning. I nättidningen www.allergia.se finns Allergias text- och receptarkiv med mera. Redaktionen ansvarar inte för obeställt material, och förbehåller sig rätten att korta i texter och insändare. Allt material lagras och publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta förutsätter tidskriftens godkännande. Astma- och Allergiförbundet tar inte ansvar för produkter och tjänster i tidningens annonser. REDAKTION & PRENUMERATION Ansvarig utgivare: Ingalill Bjöörn Redaktör: Annika Olsson Andreredaktör: Lena Granström Grafisk form: Losita Design/Annika Olsson Omslagsfoto: Martin Kjellberg och Jingcheng Zhao Prenumerationer: medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se Prenumerationspris: 280 kr/år. Lösnummerpris: 35 kr ALLERGIA ADRESS Box 17069, 104 62 Stockholm. Besöksadress Rosenlundsgatan 52, 2 tr. Tel: 08-506 28 200. Fax: 08-506 28 249. E-post: allergia@astmaoallergiforbundet.se ANNONSER Rikstäckande: Anneli Stenberg, tel: 08-506 28 203 Lokala: Allergia, Teknikgatan 2, 434 37 Kungsbacka tel: 0300-777 51 TRYCK Sjuhäradsbygdens tryckeri AB, Borås, ISSN 0002-5747 Tidningsstatistik AB, tel. 08-507 424 00 Nu ska Mönsterås kommun allergisäkras. Ett första steg är ett förslag till handlingsplan. Planen har skrivits av Allergikommittén, som är en arbetsgrupp i folkhälsorådet. Där ingår representanter från de olika förvaltningarna inom kommunen, skolhälsovård och barnhälsovård. SJU DELPLANER. När handlingsplanen godkänts av fullmäktige är meningen att den ska gälla från och med i år och fram till 2017. I planen finns en rad detaljer om hur kommunen ska bli mer allergisäker. Man har delat in planen i sju olika delplaner med egna mål, nuläge, syfte, åtgärder och uppföljning. Allt gäller kommunens egna offentliga lokaler och det innebär exempelvis skolor, kommunhuset, bibliotek och äldreboenden. Delplanerna omfattar arbetsmiljö, lokalvård, rök- och djurfrihet, upphandling slagen åtgärd att föräldrar ska uppmanas att inte ha med husdjur när de lämnar och hämtar barn på skolor eller andra aktiviteter. I förslaget står också att alla som arbetar med inköp, tillagning och servering av mat ska ha utbildning om allergikost. Hela handlingsplanen ska följas upp minst en gång per mandatperiod. Mönsterås ska bli MÖNSTER-KOMMUN Handlingsplanen innehåller bland annat föreskrifter om hur städningen ska skötas i kommunens lokaler. COLOURBOX Om bara viljan finns så kan en kommun göra en hel del för att anpassa sin verksamhet till att bli bättre för människor med astma och allergi.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=