Allergia_3-13

8 NOTISER RÖKFÖRBUD BRA FÖR BARN MED ASTMA En ny studie visar att antalet barn som i England sökte sjukhusvård för svår astma minskade kraftigt efter att rökförbud infördes på allmänna slutna platser 2007. Bara ett år efter att förbudet införts hade antalet fall minskat med 12 procent. Forskarna tror att det beror på att folk även slutar röka hemma när lagar om rökförbud introduceras. Enligt Statens Folkhälsoinstitut hade antalet rökare i Sverige minskat med 150000 ett år efter att rökförbudet på restauranger infördes 2005. INFEKTIONER KAN GE CELIAKI Många infektioner i spädbarnsåldern ökar risken för celiaki. Extra hög är risken om amningen avslutas innan barnen börjar äta välling och annan glutenmat. Forskare vid Umeå och Uppsala universitet har i en studie kommit fram till att tio procent av alla fall av celiaki kan kopplas till upprepade infektioner tidigt i livet, kombinerat med tidigt avbruten amning och glutenrik kost. REN SKÖNHET I sommar börjar en kosmetikaförordning gälla inom EU, en av de striktaste i världen. En arbetsgrupp inom SIS har arbetat med att ta fram standarder för de europeiska och globala standardiseringsorganen CEN och ISO. Några som redan tagits fram handlar om god tillverkningssed, förpackning och märkning, provningsmetoder för solskydd och utvärdering av mikrobiologi. Fler standarder är på gång. Är du intresserad av arbetet i kosmetik och analysmetoder för allergener? Välkommen att kontakta Lena Morgan, projektledare på SIS, lena.morgan@sis.se, 08-555 520 83. ● LIVSSTIL OCH MILJÖ. Vart fjärde år uppdaterar Socialstyrelsen en nationell miljöhälsorapport. Syftet är att samla aktuell kunskap om befolkningens hälsa i förhållande till olika miljöfaktorer. Innehållet bygger på en nationell enkätundersökning samt på vetenskapliga studier och nationella hälsodatabaser. Varannan gång fokuserar den på barns hälsa och det var det dags för nu, i Miljöhälsorapport 2013. Drygt 36000 slumpvis utvalda föräldrar till barn upp till 18 år har svarat på en enkät. Svaren visar att astma och allergi fortsätter att öka. Ökningen finns framför allt i familjer där föräldrarna har låg utbildning. Det förklaras i rapporten med skillnader i livsstil och miljöfaktorer, som till exempel rökning och pälsdjursinnehav. Förekomsten av astma och allergisnuva är högre i norra Sverige jämfört med övriga landet, vilket även det förklaras med livsstil och miljöfaktorer. För första gången har frågor ställts om besvär av kosmetika och hudvårdsprodukter samt om användning av hårfärgning och tillfälliga tatueringar. Det visade sig att 6 procent av tolvåringarna hade besvär av kosmetika och hygienprodukter och 7,6 procent av tillfälliga tatueringar. Så många som 9 procent av killarna och 27 procent av tjejerna i tolvårsåldern hade färgat håret och av dem hade 1 procent rapporterat hudbesvär. Allergi ökar mest i familjer med låg utbildning ● FÖRSTÄRKNING I ÅR. Regeringen har anslagit 1,3 miljoner till Naturhistoriska Riksmuseet för finansiering av pollenmätstationer. – Jag är glad över att vi nu kan satsa på den här verksamheten med tanke på att cirka 25 procent av befolkningen plågas av pollenallergi, säger socialminister Göran Hägglund. Anslaget är en engångssumma och det gör att framtiden för flera pollenmätstationer fortfarande är oviss. – Det kommer att bli en förstärkning i år för de mätstationer som redan finns och som vi finansierar, säger Agneta Ekebom, intendent på Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet. Förutom den egna stationen på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm gäller det stationerna i Östersund, Sundsvall, Borlänge, Forshaga och Nässjö. Någon fördelning är inte klar ännu, men pengarna kommer förmodligen också att bidra till stationen i Göteborg, som varit i farozonen för nedläggning. Förutom dessa finns ytterligare elva stationer i landet, som är finansierade av respektive landsting. – Vi hade hellre sett en långsiktig lösning, men vi hoppas att detta beslut tyder på att man tycker att det här är en viktig verksamhet som är värd att satsa på, säger Agneta Ekebom. Kortsiktigt bidrag till pollenmätning Astma och allergi fortsätter öka Cirka 25 procent av befolkningen lider av pollenallergi. COLOURBOX COLOURBOX

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=