Allergia_5-13

11 – Vänd dig till en sjukgymnast för att få individuella övningar höra att det ”bara känns jobbigt, men inte är något fel på dem”, eftersom de inte har nedsatt lungfunktion. Eller att de nog har astma i alla fall, fast medicinerna inte har effekt. Därför känns det positivt att kunna visa att en så pass enkel åtgärd som att träna med rörelser för bröstkorgen, andningsövning och avspänning ger effekt på deras besvär, tillägger hon. SJUNG OCH BLÅS. Ewa-Lena Johansson kunde i sin studie dessutom se att patienterna med SHR hade en förhöjd andningsfrekvens, men också att de andades mer med övre delen av bröstkorgen, vilket är mer arbetsamt och kräver mer energi än att andas med den nedre delen. Därför ingick också en andningsövning och en avspänningsövning i träningsprogrammet. Ewa-Lena tipsar också om att annat som har positiv effekt på rörligheten i bröstkorgen är att sjunga, spela blåsinstrument och jobba med sin hållning: – Om man svankar för mycket, vilket många kvinnor gör, får man, utöver ont i ryggen, långa och slappa bukmuskler. I förlängningen kan det påverka andningen. Om man har sensorisk hyperreaktivitet och misstänker att man har en stel bröstkorg rekommenderar Ewa-Lena Johansson att man vänder sig till en sjukgymnast för att få individuella övningar för att träna upp sin bröstkorgsrörlighet. Också de som har problem med mycket slem eller ineffektiv hostfunktion kan ha stor hjälp av en sjukgymnast, tipsar hon. Ewa-Lena Johansson, medicine doktor, specialistsjukgymnast inom lungmedicin. ▲ Cirka sex procent av befolkningen bedöms lida av sensorisk hyperreaktivitet. Av dem är ungefär 70 procent kvinnor. Orsaken tros vara en obalans i det sensoriska nervsystemet i luftvägarna, vilket skapar en överretbarhet hos nerver för bland annat kemikalier och dofter. Varför bara vissa människor får de här besvären vet inte forskarna ännu, och någon behandling har fram tills nu inte kunnat erbjudas, utan de drabbade har i mesta möjliga mån fått försöka undvika de utlösande faktorerna för att undvika besvär. Sensorisk hyperreaktivitet kan lätt misstas för astma eller allergi, och många patienter med SHR har fått prova både astmamediciner och allergimediciner – något som sällan hjälper. För att särskilja patienterna med sensorisk hyperreaktivitet från till exempel astmatiker görs därför ett test där man mäter hostkänsligheten genom att patienten får andas in ett nervretande ämne, capsaicin. Det är ett ämne som utvinns ur chili, och i låga koncentrationer ger det hosta vid inandning. SHR-patienterna har högre känslighet för capsaicin än till exempel astmapatienter eller friska, och får därför hosta vid lägre doser capsaicin än andra. FAKTA SENSORISK HYPERREAKTIVITET, SHR Studien Airway reactions and breathing movements in sensory hyperreactivity finns här: https://gupea.ub.gu.se/ handle/2077/31722 Vårdguiden http://www.tilia.se KÄLLOR:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=