Allergia_5-13

8 NOTISER HJÄLP ATT VÄLJA TCO Development, som ägs av fackförbundet TCO, testar och certifierar exempelvis datorer, skärmar och smarta mobiler. En certifierad produkt måste inte bara uppnå kraven i lagstiftningen. Den måste också vara bra ur miljösynpunkt och producenten måste ha begränsat användningen av giftiga och allergiframkallande ämnen. DÄRFÖR KLIAR DET Amerikanska forskare har hittat en molekyl som gör att hjärnan känner av att det kliar någonstans på kroppen, något som kan ge hopp om effektiva läkemedel mot eksem. Klåda är en förnimmelse med en egen signalväg i kroppen, och inte en mild form av smärta som en del tidigare trott. Forskarna har genom experiment på möss lyckats stänga av känsligheten för den här molekylen, vilket gjorde att mössen inte kliade sig trots att de utsattes för en mängd kliande ämnen. PÅ TRENDTOPPEN Den globala varumärkesstrategen Sterling-Rice Group har listat de tio starkaste trenderna som driver den växande marknaden för ekologiska, hälsosamma och naturliga livsmedel. På plats nummer sju kommer ”Rena, allergenfria växtproteiner”. Ärtprotein lyfts fram som en högkvalitativ vegetarisk, mjölk-, gluten- och sojafri ingrediens, i takt med att matallergierna ökar. – Det finns sojaallergiker som korsreagerar med ärtprotein, men annars låter det som ett bra alternativ, säger Marianne Jarl, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet. ● FLER MEN LINDRIGARE. Risken för astma och astmasymtom påverkas både av rökning och fukt i inomhusmiljön, samt av närheten till trafikerade gator. Det konstaterar Martin Andersson i en avhandling vid Umeå Universitet. Studierna baseras på frågeformulär som fylldes i av föräldrar till totalt 6000 skolbarn i Norrbotten 1996 och 2006. När frågeformulären fylldes i var barnen i de båda grupperna sju till åtta år gamla. De barn som undersöktes 1996 följdes upp årligen till 19 års ålder. Martin Andersson har även studerat hur barns luftvägshälsa påverkas av exponering för trafikavgaser. I denna studie granskades enkätsvar från 2006 som gällde barn boende i Luleå. Barnens hemadresser koordinatsattes i ett geografiskt informationssystem (GIS) där avstånd till närliggande vägar och trafikmängder kunde mätas. Avhandlingen visar att barn, som var sju till åtta år gamla 2006 oftare hade en astmadiagnos, men mildare symtom, jämfört med barn i samma ålder 1996. Parallellt med denna utveckling förbättrades omgivningsmiljön och medicineringen med inhalationskortison ökade. Enligt Martin Andersson har sannolikt även synen på astmadiagnosen förändrats och medvetenheten om sjukdomen ökat. Vidare visar avhandlingen att bland barn med astma vid sju till åtta års ålder blev 21 procent fria från astma, 38 procent hade astma periodvis och 41 procent hade fortsatt astma fram till 19 års ålder. Den grupp som hade störst risk både att drabbas av, och få kvarstående problem med, astma under tonåren var flickor och barn med positivt pricktest mot pälsdjur. Miljöfaktorer som rökning och fukt i inomhusmiljön ökade risken för tonåringar att få astmasymtom. – Vi såg även ett samband mellan fordonstrafik och astmasymtom bland barn. Därför kan en möjlig väg att minska astmaförekomsten bland barn vara att förebygga att barn utsätts för tobaksrök, fuktskador i hemmet och att placera bostäder långt från intensivt trafikerade vägar, säger Martin Andersson. ● INGA BELÄGG. Konsumentombudsmannen, KO, stämmer Lars Tennberg och Life Cooperation Sweden AB, som driver Allergikliniken i Hedemora. Anledningen är att marknadsföreningen ger intryck av att kunna bota eller lindra allergier, något som inte kunnat visas enligt KO. KOyrkar attMarknadsdomstolen dömer ut en marknadsstörningsavgift på 500000 kronor och att bolaget dessutom ska stå för rättegångskostnaderna. KO skriver i sin stämningsansökan: "Life Cooperation Sweden ABs marknadsföring på webbplatserna bicomnorden.se och allergikliniken.se innehåller vilseledande påståenden om bioresonansterapins effekter. Life Cooperation Sweden AB ska därför förbjudas vid vite att fortsätta medmarknadsföringen och liknande åtgärder. Lars Tennberg har väsentligen bidragit till marknadsföringen på allergiklinken.se och ska därför meddelas ett motsvarande förbud vid vite". Några av de påståenden somKO reagerar på är: "Bicom bioresonansterapi är en tekniskt avancerad diagnos- och behandlingsmetod med mycket goda resultat, framför allt när det gäller allergibesvär." "Resultaten är bestående." "De ämnen som patienten visat reaktionmot vidmätningen används i behandlingen. Biocom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) ämnets frekvensmönster till terapeutiska frekvensmönster, som sänds till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Därmed påverkas patientens elektromagnetiska fält och en allergi kan behandlas bort." Detta är påståenden som det inte finns några vetenskapliga belägg för, enligt KO. Allergiklinik stäms för bluff COLOURBOX Miljön stor betydelse vid barnastma

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=