Allergia_6-13

16 styrelsen anger att om koldioxidhalten överstiger 1000 ppm så kan det utgöra en indikation på bristfällig ventilation och dålig luftkvalitet. Socialstyrelsen har även ett meddelandeblad om ventilation och luftkvalitet som säger att ifall luftflöden reduceras eller stängs av när rum och lokaler står tomma är det viktigt att se till att luftkvaliteten är god när lokalerna används igen. Ansvarig för verksamheten behöver kontrollera hur lång tid luftflödena behöver vara på och hur mycket flöde som behövs för att åter få en god luftkvalitet. Arbetsmiljöverket har också gett ut föreskrifter om arbetsplatsens utformning som gäller ventilation i skolor. MER INFO: Socialstyrelsen, www. socialstyrelsen.se, och Arbetsmiljöverket, www.av.se. risk för mögelväxt eller fuktskador har åtgärdats bristfälligt. Enligt den så kallade försiktighetsprincipen kan tillsynsmyndigheten ställa krav redan vid misstanke om risk för olägenhet. Vid bedömningen ska hänsyn tas till personer som är känsligare än normalt, till exempel allergiker. Arbetsmiljölagen, som omfattar elever från årskurs 1, kan också användas. MER INFO: Miljöbalken: www.notisum.se och Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen. se, under rubriken Hälsoskydd. Är det lagligt att stänga av ventilationen då skollokalerna står tomma? Miljöbalken kan tillämpas även när det gäller bristande ventilation i skolor och som vägledning finns ett allmänt råd om ventilation från Socialstyrelsen. SocialVilket stöd i lagen finns för att hjälpa en elev med pälsdjursallergi? Det finns ingen lag specifikt om pälsdjursallergi, men i Miljöbalken (26 kap, 19§), som omfattar elever i skolan, finns regler om att förebygga och åtgärda olägenheter för människors hälsa genom egenkontroll. Det innebär att bland annat fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenhet. Miljökontoret, som har tillsyn i kommunen, kan då kräva att skolan inför rutiner för att begränsa pälsdjursallergen, exempelvis genom information till föräldrar och barn och att skolan gör allergirond. MER INFO: Miljöbalken: www.notisum.se och Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen. se, under rubriken Hälsoskydd. Vad kan man kräva när det gäller fukt- eller mögelskador i skolor? Miljöbalken (9 kap, 3§) reglerar verksamheter som kan medföra olägenhet för människors hälsa. I Socialstyrelsens allmänna råd om fukt- och mikroorganismer finns vägledning hur lagen ska tolkas. Det bör bedömas som en olägenhet för hälsan om det finns synligt mögel eller mögellukt i lokalerna eller om sådant kan befaras spridas, om fuktskador inte åtgärdas och det innebär en RÄTTIGHETER I SKOLAN? Det är inte lätt att veta vilka krav man kan ställa på att skolan ska göra anpassningar för en allergisk elev. Två av Astma- och Allergiförbundets ombudsmän tar här upp några exempel. Direktlänkar till lagtexter och riktlinjer finns på webbsidan allergia.se. TEXT MARIE-LOUISE LUTHER & MARIANNE JARL ILLUSTRATION HELENA HALVARSSON Vilka är mina Elever med allergi ska erbjudas specialkost

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=