Allergia_6-13

26 se nya produktområden. Vi kan inte känna oss nöjda förrän vi har en produkt i varje produktområde, säger Jan Olson. Ändå är det från producenterna initiativet till märkning av en produkt kommer. Förbundet har ingen utåtriktad verksamhet kring märkningen. – Vi har alltså sett en intressant utveckling. Från början var det Astma- och Allergiförbundet som tog initiativet. Numera tar allt fler producenter kontakt med förbundet och ber om att få bli rekommenderade, bekräftar Granskningsrådets ordförande JanOlof Jonson. TRE GRUNDKRITERIER. Trots att produktområdena ökat är den allra största gruppen fortfarande kemisk- tekniska produkter, till exempel tvätt- och sköljmedel, tvål och schampo. Det är också det produktområde som Astma- och Allergiförbundet får flest frågor om från såväl medlemmar som allmänhet. Även målarfärger räknas in i den gruppen. Astma- och Allergiförbundets arbete med produktrekommendationer påbörjades redan vid mitten av 1970-talet, då de första rekommenderade produkterna var tvätt- och sköljmedel utan parfym. – Ett långt och mödosamt arbete har gjort att vi nu kan rekommendera dammsugare, tvättmaskiner, sängar, golv, ja till och med målarfärger! Framöver skulle jag gärna se att vi hade kriterier för boende, till exempel på hotell och vandrarhem. Många försök har gjorts men det är ett komplicerat område, säger Jan-Olof Jonson, ordförande i Astma- och Allergiförbundets granskningsråd, som ansvarar för arbetet med märkningen. – Granskningsrådet, som består av specialister inom medicin, kemi och teknik samt representanter från förbundet, är den grupp som arbetar med rekommendationerna. Syftet med märkningen är främst att hjälpa och vägleda människor i valet av produkter, men också att påverka marknaden. Enligt Jan Olson, handläggare på Astma- och Allergiförbundet jobbar de kontinuerligt med att utveckla inom de befintliga kategorierna. – Det pågår ständigt arbete med att SVALAN valet lättare V Det började med att medlemmarna ville ha hjälp att hitta tvättmedel som inte gav upphov till allergiska problem. Nästan fyrtio år efter att arbetet startade kan en mängd produkter – allt från målarfärg och skönhetsprodukter till sängar och dammsugare – få förbundets svalanmärkning. TEXT SUSANNAH ELERS FOTO COLOURBOX Jan-Olof Jonson, ordförande i granskningsrådet. För att en produkt ska kunna rekommenderas av förbundet krävs det bland annat att den uppfyller de tre grundkriterierna, det vill säga att den är fri från allergen, parfym och andra irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. Finns det minsta osäkerhet tillämpar Granskningsrådet ”försiktighetsprincipen”. Principen innebär att rådet avstår från att rekommendera produkten om det finns några som helst tveksamheter runt dess innehåll eller egenskaper. Trots de hårda villkoren för att få använda märkningen kan man aldrig garantera att produkterna inte ger upphov till reaktioner, eftersom en del människor kan vara så känsliga att de reagerar i alla fall, men Astma- och Allergiförbundets rekommendation är tänkt som en vägledning och hjälp att hitta produkter som är bra ut allergisynpunkt. INGA IRRITERANDE ÄMNEN. Många människor är doftöverkänsliga, och reagerar med till exempel hosta, snuva, andningsproblem och irritation i näsan och ögonen av parfymer, cigarettrök och många andra luftföroreningar. Hos vissa är problemen så stora att de kan klassas som funktionshinder. Därför kräver Astma- och Allergiförbundet att produkterna ska vara parfymfria. Utöver det får produkterna inte heller innehålla några kända allergen, det vill säga ämnen som kan ge allergiska reaktioner.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=