Allergia_6-13

27 Det finns ungefär 4000 kemiskt framställda eller naturligt förekommande ämnen som betraktas som kontaktallergen. De här ämnena kan, när de kommer i kontakt med huden, framkalla eksem. Dit hör till exempel metallen nickel, konserveringsmedel och gummiämnen. Svalanmärkningen kräver också att produkterna är fria från ämnen som kan vara irriterande för huden, eller kan ge irritation i luftvägarna utlösa astma, ge hosta och snuva. Därför har Astma- och Allergiförbundet till exempel också satt en gräns för mängden kemikalier i gasform som kommer från målarfärg. Rekommendationen förutsätter dock att målarfärgen har torkat 14 dagar. De tre grundkriterierna i märkningen: att den är fri från allergen, parfym och andra irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall, gäller för alla produkter. Men en mängd olika produktgrupper har tillkommit sedan Astma- och Allergiförbundet började sitt arbete. Därför har förbundet fått utarbeta fler kriterier – delvis för att tjäna som underlag vid Granskningsrådets bedömningar, men också som en uppmaning till fabrikanterna att utveckla sina produkter så att de bättre klarar även känsliga personers behov. En av de produktgrupper som lagts till är kuddar och täcken. Undersökningar har visat att tygets OLIKA KRITERIER. Jan-Olof Jonson, 6 månader. täthet påverkar hur lätt kvalster tar sig in i kuddens eller täckets fyllnadsmaterial. Eftersom kvalster förorsakar allergisk astma och allergisk ”året runt-snuva”, är det viktigt att ge kvalstren en försämrad miljö att förökas i. För att få en rekommendation behöver tyget uppfylla en viss täthet, men också vara ofärgat. TVÄTTA OCH STÄDA. Två andra produktgrupper som gett upphov till många frågor till förbundet är dammsugare och tvättmaskiner. Där är de viktigaste frågorna i hur hög grad de tar bort kvalster och hur effektivt de gör rent. För tvättmaskiner är ett av kriterierna också att ytorna i maskinen ska vara fria från nickel och andra allergen. Det ställs också till exempel krav på tvätteffekten, centrifugeringen och sköljeffekten. Även för dammsugare finns det krav på att ytorna på produkten inte får ge ifrån sig nickel. Man har också fastställt kriterier för hur bytet av dammsugarpåsar och filter ska gå till, för att minska risken för exponering av damm. För att de produkterna ska få svalanmärkning krävs också att bullernivån inte överstiger en viss nivå. För att ett företag ska kunna få märka sina produkter med svalan bedömer först Granskningsrådet om produkten uppfyller alla kraven för märkning. Det slutliga beslutet om märkningen tas sedan av Astma- och Allergiförbundets styrelse. På Astma- och Allergiförbundets hemsida finns en fullständig lista över alla svalanmärkta produkter. ■

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=