Allergia_6-13

NDET FORBUNDETFORBUNDETF FORBUNDET 35 7X}H XMPP JEQMPNIV QIH WZoVX WNYOE FEVR /YP To 8IORMWOE QYWqIX Med det här projektet vill förbundet stärka alla i de familjer där en eller flera har en svår allergi. Hela familjer ska träffas och utbyta erfarenheter – och ges bättre möjligheter att hantera sin vardag med egen kraft. – En rad rapporter om akuta livshotande allergireaktioner hos barn har nått oss under den senaste tiden. Ett projekt som utvecklar olika former av stöd till familjer med svåra allergier kan tillföra mycket gott, säger kanslichef Ulf Brändström, Astma- och Allergiförbundet. Förberedelserna för projektet startade med att Astma- och Allergiförbundet träffade föräldrar till svårt allergiska barn i sex olika fokusgrupper, från norr till söder. Deltagarna har i samtliga fall varit föräldrar till svårt sjuka barn. En del föräldrar har varit aktiva i sin allergiförening, men långt ifrån alla. Spännande diskussioner på samtliga platser och många skilda synpunkter, idéer och förslag har kommit fram. Men en sak har alla varit eniga om – behovet av att träffa andra i samma situation! Det var en samstämmig erfarenhet hos alla att det sociala umgänget blir begränsat när man tvingas hålla uppsikt över alla anpassningar (finns det djur, vad innehåller tårtan, luktar det ägg eller fisk i lägenheten…). En del av barnen har så svåra allergier att de inte kan gå i skolan. Andra har barn med en väldigt hög frånvaro på grund av sin allergisjukdom. Åter andra klarar att gå i skolan, men till priset av föräldrar som måste sköta allt, bevaka allt, bli vad de själva beskriver som ”den där jobbiga som alla avskyr”. Att allergisjukdom inte syns på utsidan, är en dold funktionsnedsättning, innebär en extra svårighet för både barnen och föräldrarna. Den som har funktionsnedsättningen måste själv aktivt uppmärksamma omgivningen på sina särskilda behov, alltid ligga steget före, ofta bli misstrodd och betraktad som överspänd. Syskonen har också en svår situation. De känner sig ofta utanför i sin familj, där så mycket koncentreras på det sjuka syskonet. Alla i familjen, både barn och föräldrar, känner sig många gånger väldigt ensamma och utlämnade. Vetenskapliga studier bekräftar också att svår allergisjukdom hos en eller flera i familjen sänker livskvaliteten kraftigt för alla i familjen. – Nu i höst ska projektet sjösättas, säger Ulf Brändström. Lördagen den 28 september invigs Barnallergiåret med buller och bång på Tekniska museet i Stockholm. Det blir en massa olika aktiviteter för barn, bland annat cirkusskola med Cirkus Cirkör, men också föreläsning om barns allergi för vuxna. Alla som anmäler sig via Astma- och Allergiförbundets hemsida får gratis inträde på museet. Sista chansen att anmäla sig är den 27 september. Även på andra orter kommer det att vara festliga invigningar av Barnallergiåret: Luleå 12 oktober, Lidköping och Malmö 19 oktober samt Norrköping 26 oktober. Viktoriafonden: senast 15 oktober, ger pengar till verksamhet för barn och ungdomar, max 20 år. Kostnader för medhjälpare när föreningar har fritidsaktiviteter, till exempel läger. Radiohjälpsfonden: senast 15 oktober, ger pengar till kostnader för föreläsare i samband med informationsträff/seminarium. Ansökan till dessa två fonder skickas via Astma- och Allergiförbundet, ansökningsblanketter beställs via hemsidan. Jerringfonden: senast den 20 oktober, ger bidrag till barnverksamhet, upp till 18 år, till exempel läger, utflykter, resor med mera. Ansökan görs på särskild blankett, läs mer på www. jerringfonden.org. 4IRKEV EXX W}OE Det börjar närma sig sista ansökningsdatum för att söka pengar ur olika fonder. Arvsfonden har beviljat Astma- och Allergiförbundet ett tre-årigt projekt vars syfte är att ge stöd till föräldrar med svårt allergiska barn. COLOURBOX En del av barnen kan inte ens gå i skolan.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=