Allergia_7-13

20 del, säger Anna Törnberg, legitimerad sjukgymnast på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon betonar också vikten av att veta när man ska ta medicinen, det vill säga hur lång tid det tar innan den har effekt, hur mycket som ska tas och när för att uppnå en viss effekt. HUR SKA MEDICINEN HJÄLPA? Det är också viktigt att man vet hur medicinen man tar fungerar, och vilket resultat man kan förvänta sig av den för att veta när man ska ta den. – Har man ansträngningsutlöst astma och tar luftrörsvidgande medicin precis innan man börjar träna eller först när man får symtom hjälper den inte optimalt, till exempel. Enligt Anna Törnberg är det vanligt att hon ser att patienter har fel inhalationsteknik. – Ett fel många gör är att de inte andas ut orEtt flertal studier visar att det är mycket vanligt att astmatiker inte tar sina mediciner på rätt sätt. Upp till 70 procent av astmapatienterna har en bristfällig eller felaktig inhalationsteknik, och de flesta är inte medvetna om sin egen bristande kunskap. När vi inhalerar astmamedicin ska den ibland hamna i luftrören och ibland i alveolerna, längre ut i luftvägarna. Då måste luften passera genom både de övre luftvägarna, munhåla och svalg, och vidare genom de nedre luftvägarna, som består av luftstrupen, bronker och alveoler. Det kan verka enkelt, men sanningen är att det krävs kunskap och teknik för att verkligen kunna tillgodogöra sig medicinen på bästa sätt. – Har man fel eller dålig teknik är risken överhängande att man inte får i sig hela dosen läkemeMINDRE BESVÄR med Tycker du att din astmamedicin inte riktigt ger önskad effekt? Med rätt teknik kan du minska användandet av läkemedel, mängden biverkningar och astmarelaterade problem. Lär dig knepen och må bättre! TEXT SUSANNAH ELERS FOTO ASTRAZENECA l Sitt upp. l Ta av inhalatorns skyddshölje. l Håll inhalatorn rakt, och mata fram en dos medicin på det sätt det görs i just din inhalator. l Andas ut vid sidan om inhalatorn. l Slut tänderna och läpparna runt munstycket, utan att bita. l Ta ett djupt andetag genom inhalatorn. Andas inte in för häftigt. Då fastnar medicinerna i svalget, istället för att följa med luften ner i luftrören. Om det är en sprayinhalator där du behöver trycka för att medicinen ska sprayas ut trycker du precis när du börjat andas in. l Håll andan en kort stund. l Andas ut via näsan. l Skölj munnen om du har inhalerat kortison. Tänk på att det är stora skillnader mellan olika inhalatorer. Be en astmasköterska eller sjukgymnast att visa hur just din inhalator fungerar. SÅ HÄR INHALERAR DU

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=