Allergia_7-13

6 NOTISER HUSDJUR I BARNFAMILJER Statistiska Centralbyrån kan berätta att det nu finns drygt 780000 hundar och nära 1160 000 katter i Sverige. Knappt 20 procent av alla familjer med barn har katt. Det är en minskning med cirka 2,5 procent sedan 2006. Drygt 15 procent av barnfamiljerna har hund – en minskning med nära 4 procent. Kanin är det tredje vanligaste sällskapsdjuret, men gnagarna (kanin, marsvin, hamster och mus eller råtta) har minskat kraftigt i popularitet de senaste sju åren. MASSAGEOLJOR ORSAKAR EKSEM Vanliga doftämnen kan bli allergiframkallande när de kommer i kontakt med syret i luften. Det här har gjort att åtskilliga massörer fått problem med såväl eksem som kontaktallergi.Hudkliniken på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har under de senaste åren fått in ovanligt många vårdtagare som arbetar med spabehandlingar. Gemensamt är att de på mycket kort tid utvecklat kontaktallergier mot olika typer av oxiderade doftämnen och att de använt liknande preparat med doft av lavendel, ros eller citrus. ANMÄLNINGAR OM SKOLMILJÖN ÖKAR Dålig skolmiljö anmäldes 51 gånger 2007 och 91 gånger i fjol. Hittills i år har Arbetsmiljöverket fått in 71 anmälningar. Socialstyrelsen har tillsammans med andra myndigheter gett ut detaljerade råd om hur skolor och andra lokaler där barn vistas ska städas. Det åligger de kommunala miljö och hälsoskyddsnämnderna att ägna särskild uppmärksamhet åt skolorna och fritidshemmen så att sanitär olägenhet inte uppstår. Städningen är speciellt viktig för allergiska och överkänsliga barn, framhålls det. ● RESULTAT AV DAMMSUGNING. Inom Aladdin-studien, som leds av forskaren Johan Alm, undersöks vilka miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barndom som har betydelse för utveckling av allergier hos barn. I studien som har pågått i snart tio år följs 551 familjer med eller utan antroposofisk livsstil i Järna. Sedan tidigare vet man att barn i familjer med antroposofisk livsstil har en mindre risk att utveckla allergi. Ett av projektets nya forskningsspår är att titta närmare på om hormon- och immunstörande miljögifter i vår hemmiljö kan påverka utvecklingen av allergi. – Vi gjort en pilotundersökning där jag och en student varit hemma och dammsugit hos några familjer. Det visade sig då att i familjer med antroposofisk livsstil så var det väsentligt mindre bromerade flamskyddsmedel i dammet än hos de familjer som levde icke-antroposofiskt, säger Johan Alm. Bromerade flamskyddsmedel finns bland annat i plaster, elektronisk utrustning och möbler. – Det var ju bara en liten studie, men om det stämmer så är det väldigt intressant att konstatera att hur familjen lever ändå kan påverka hur det lilla barnet utsätts för den här typen av kemikalier. SUSANNE ROSÉN ●NYA METODER. Eftersom kosmetiska och hygieniska produkter kommer i kontakt med luft är det viktigt, när man utreder en patient, att testa med doftämnena när de exponerats för luft och inte bara testa de rena doftämnena. – Jag har utvecklat metoder för kemisk analys som för första gången gör att man kan upptäcka doftämnen som reagerat med luft och därmed blivit allergiframkallande i mycket små mängder och som människor kan komma i kontakt med i hudnära produkter, säger Johanna Rudbäck, vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet. Doftämnen hör till de vanligaste allergiframkallande ämnena i vår omgivning och ingår nästan alltid i kosmetiska och hygieniska produkter. I studierna undersöktes två eteriska oljor som innehåller några av de vanligaste doftämnena, sweet orange oil och petitgrain oil. Forskarna har tidigare visat att vanliga doftämnen som kommer i kontakt med luft bildar starkt allergiframkallande ämnen, främst hydroperoxider. – Mina analyser visade att hydroperoxider från doftämnena fanns närvarande redan då de två oljorna kom från leverantören, men halterna ökade när oljorna exponerades för luft, säger Johanna Rudbäck. För att få mer kunskap om vad som händer när doftämnen kommer i kontakt med luft studerade Johanna Rudbäck ytterligare två vanligt förekommande doftämnen, alfa-terpinen och citronellol. Alfaterpinen finns bland annat i tea tree oil och citronellol kommer från geranium och är ett av de sex vanligaste doftämnena i kosmetiska och hygieniska produkter. – För båda doftämnena visade det sig att den allergena effekten ökade cirka tio gånger efter luftexponering jämfört med de rena doftämnena, säger Johanna Rudbäck. Doftämnenas hydroperoxider är generellt sett svåra att identifiera och mäta. Med de nya metoderna separerar man beståndsdelarna i blandningarna antingen genom vätskekromatografi eller med hjälp av gaskromatografi och spårar med massspektrometrisk analys. – Enligt EU-lagstiftningen måste man idag märka kosmetiska produkter som innehåller doftämnen som anses orsaka kontaktallergi med huden. Det gäller när doftämnena förekommer i koncentrationer över en tusendels procent, i till exempel krämer, och en hundradels procent i produkter som schampo, säger Johanna Rudbäck. Nu kan allergena doftämnen spåras Miljögifter en bov i dramat? Allergena effekten ökade cirka tio gånger

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=