Allergia_8-13

NDET FORBUNDETFORBUNDETF FORBUNDET 27 Nu inleder Astma- och Allergiförbundet ett treårigt projekt för att bygga upp stödgrupper för familjer där en eller flera har svåra allergier. Många gånger känner sig alla i familjen, både barn och föräldrar, väldigt ensamma och utlämnade. Extra svårt är det när det är dags för barnet att börja förskola/skola, och varje byte till en ny skola är en prövning. Samma sak gäller när barnet vill delta i fritidsaktiviteter. Familjer med svår allergisjukdom har ett enormt behov av att träffa andra i samma situation och har mycket att lära av varandra. Att kunna dela kunskaper och erfarenheter betyder mycket för att förbättra hela familjens liv. Förbundet söker nu dig som vill delta i arbetet att starta upp en lokal föräldragrupp på din hemort. Gruppen kan bestå av mellan 3–8 deltagare. Är du intresserad av att starta, eller redan startat en föräldragrupp och vill veta mer om hur projektet kan ge stöd? Kontakta projektledare Caroline Tegnér, 08-506 28 212, caroline.tegner@ astmaoallergiforbundet.se FOTO: COLOURBOX Tillsammans kan vi dela med oss av kunskap och erfarenheter – för att göra det lättare att hantera sin vardag med egen kraft. astmaoallergiforbundet. se/vad-gor-vi/barnallergiaret-2013-2014. Många av de produkter och material som vi dagligen använder oss av innehåller farliga kemikalier. Över tid kan dessa spridas till miljön och till oss själva där de kan leda till hälsoproblem. Forskare har pekat på effekter som astma och allergier, men även förskjuten pubertet, fetma och cancer kopplat till miljögifter i vanliga vardagsprodukter. För att belysa det här problemet anordnar nu Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Naturskyddsföreningen en konferens om hälsoeffekterna av kemikalier i vardagen. Konferensen hålls i Stockholm den 18 december, anmälan senast den 16 december. kvar som facebook-grupper. Sök efter Astma- och allergiföräldrar, Eksemlistan respektive Köldallergi. För att förbättra samhällets insatser för barn med funktionsnedsättningar genomför Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) nu en studie. Genom intervjuer med barn som idag har olika typer av insatser vill man ta reda på hur de själva upplever sin vardag. Vad tycker barnen fungerar bra och vad skulle kunna fungera bättre? Intervjuerna kommer att användas i regeringens arbete att utforma bättre insatser. Intervjuerna genomförs av Augur marknadsanalys som nu söker ett 20-tal barn i åldrarna 8–14 år och som bor i Stockholm, Helsingborg eller Borlänge. Intervjuerna kommer att genomföras hemma hos er tillsammans med dig och ditt barn. En ersättning utgår. Är du och ditt barn intresserade av att delta? Kontakta i så fall Manna Cheung på Augur,0708-169165 eller manna@augur.se. När Barnallergiåret invigdes på Tekniska Muséet i Stockholm i slutet av september kunde deltagarna bland annat lyssna på två intressanta föredrag. Ett av föredragen hölls av Göran Wennergren, professor i barnmedicin, som pratade om risk- och friskfaktorer för astma och allergi hos barn. Det andra hölls av Karin Wallis, Anne Lagerqvist och Christine Ribbing, författare till boken Handla rätt – för en giftfri barndom. Du kan lyssna på inspelningar från föredragen på Det finns fortfarande luckor kvar att öppna i Forskningsfondens adventskalender. Varje dag fram till julafton kan du svara på en fråga och har chansen att vinna fina priser. Kalendern hittar du på allergikalendern.se. Tekniken förnyas ständigt och vi människor har fullt sjå att hänga med i svängarna. Nu har den tekniska lösningen bakom Astma- och Allergiförbundets e-postlistor Köldallergilistan, Föräldralistan och Eksemlistan blivit föråldrad. Listorna kommer istället att leva Lyssna i efterhand Konferens om kemikalier & hälsa Nu på Facebook Bakom luckan Barn sökes för intervjuer Vill du starta en föräldragrupp?

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=