Allergia_1-14

13 Allergironden kan bäst beskrivas som en digital checklista för skolor och förskolor att använda i sitt allergiarbete. Nu ska kunskapen om den spridas. TEXT JAKOB HYDÉN Som en del av satsningen på Barnallergiåret ska Allergironden och den tillhörande webbsidan allergironden.se nu bli allmängods på Sveriges skolor och förskolor. – Vi går ut brett med information om Allergironden. Vi vill få fler att använda den helt enkelt. Barnallergiåret har just inletts och syftet är att öka kunskapen och förståelsen om barns allergier. Där kan Allergironden spela en jätteviktig roll, säger Marie-Louise Luther, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet. Enligt Miljöbalken har alla skolor och förskolor krav på sig att göra egenkontroller och följa upp och åtgärda brister i inomhusmiljön. Men lagkravet är allmänt hållet och det är därför det finns behov av ett mer detaljerat verktyg. På sajten allergironden.se finns hela checklistan och andra tips och idéer som kan förenkla det förebyggande allergiarbetet. – Om man sköter det förebyggande arbetet kontinuerligt så slipper man de stora åtgärder som annars kan krävas längre fram. Har man använt Allergironden regelbundet så har man oftast en bra grundnivå vad gäller arbetsmiljön på skolan eller förskolan, förklarar Marie-Louise Luther. Hur ska man som förälder göra om man vill att barnens skola ska göra en Allergirond? – Tala med rektorn eller förskolechefen, informera om att allergironden. se finns som ett hjälpmedel i arbetet och att det är gratis. Det kan också vara värt att nämna att allergironden kan bidra till minskad sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och ökad trivsel och dessutom till en ökad kunskap om allergi. Idén om en heltäckande checklista för skolor och förskolor att använda i sitt allergiarbete kläcktes redan i mitten av 90-talet. Arbetet med Allergironden, som den kom att kallas, sköttes under flera år av Folkhälsoinstitutet, men övertogs sedan av Astma- och Allergiförbundet, som nu alltså givit ut den digitalt. Mer information om skolmiljö och allergi finns på sajten www.allergiiskolan.se I höstas började Arbetsmiljöverket en satsning på skolan som kommer att pågå till och med 2016. Anledningen är att verket uppmärksammat brister i skolornas arbetsmiljöarbete. TEXT LENA GRANSTRÖM Landets skolhuvudmän ska ansvara för att förebygga att personal och elever inte skadas eller blir sjuka i skolan. För att åstadkomma detta måste de bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Här har Arbetsmiljöverket sett att det brister. Undersökningar uteblir eller är bristfälliga, riskbedömningar dokumenteras inte, åtgärder genomförs inte och handlingsplaner upprättas alltför sällan. Därför har Arbetsmiljöverket nu startat en flerårig satsning på skolan. Från och med i höstas och till och med år 2016 kommer verket att inspektera 30 procent av landets skolor och alla skolhuvudmän med fem eller fler skolor. Alla skolor och huvudmän får information om insatsen och de verktyg och utbildningar som finns på verkets webbplats. Ett av verktygen som hänvisas till på webbplatsen är Astma- och Allergiförbundets allergirond. – Vi vet att det är många skolor som använder sig av allergironden redan idag och den kommer självklart att ha sin plats även i denna satsning, säger Karin Bennbom, projektansvarig för tillsynen av skolorna på Arbetsmiljöverket. Inspektionerna kommer att anpassas till hur situationen ser ut på plats, men huvudinriktningen är att arbetsgivarna ska få igång eller utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därigenom kan de komma tillrätta med sina specifika brister och även fånga upp de riskområden som Arbetsmiljöverket identifierat: hög arbetsbelastning, hot och våld samt den fysiska arbetsmiljön som buller, ventilation och städning. Funktionshinderfrågor ska också komma in i det systematiska arbetsmiljöarbetet. – En god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att lärare och elever ska kunna koncentrera sig på undervisningen och trivas i skolan, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Med vår fleråriga och rikstäckande satsning vill vi bidra till att huvudmännen skapar just detta, och därigenom en bättre svensk skola. De skolformer som berörs är förskoleklass, grund- och gymnasieskolan samt grundsär- och gymnasiesärskolan. Checklista för en BÄTTRE SKOLMILJÖ Arbetsmiljön i skolan ska INSPEKTERAS Upptäckta brister i skolornas miljöarbete

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=