Allergia_1-14

FORBUNDET 27 FOTO EVA-MARIA DUFVA ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET är en intresseorganisation för personer med allergi. Förbundet arbetar för en bättre miljö, bättre vård, ökad kunskap och förändrade attityder samt stöder forskning. Astma- och Allergiförbundet har läns- och lokalföreningar över hela landet. ADRESS Box 17069, 104 62 Stockholm. Besöksadress: Rosenlundsgatan 52, 2tr. Tel: 08 - 506 282 00, fax: 08 - 506 282 49 E-post: info@astmaoallergiforbundet.se HEMSIDOR www.allergia.se www.astmaoallergiforbundet.se www.alltomallergi.se www.allergiforskning.se FONDER OCH GÅVOR Barnallergifonden, pg 90 09 06-9 Blomsterfonden, pg 90 09 32-5 Forskningsfonden, pg 90 03 74-0 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS STYRELSE Maritha Sedvallson, Ovanåker, Leif Henriksson, Lidköping, Mikaela Odemyr, Örnsköldsvik, Anna-Lena Didic, Bergslagen, Solveig Enberg, Katrineholm, Robert Hejdenberg, Kungsbacka, Christina Hermansson Norberg, Östhammar, Emma Larsson, Ängelholm, Gisela Petersson, Malmö, Siv Pettersson, Södra Närke, PerÅke Wecksell, Tullinge. Ersättare: Birgitta Alstergren, Luleå, Marie Göthe, Skövde, Ann-Cristin Östling, Ovanåker. Kemikalierna påverkar folkhälsan –det här tillfället har jag väntat på sedan jag blev miljöminister, sa Lena Ek på konferensen Kemikalierna och hälsan. Det hon syftade på var att få tala om miljöfrågor ur ett hälsoperspektiv. Arrangörer för dagen var Astma- och Allergiförbundet och Svenska Naturskyddsföreningen. Förutom miljöministern talade experter på olika områden; två professorer i barnmedicin om miljögifters påverkan på barns utveckling och en miljöekonom om samhällskostnader. På eftermiddagens seminarier medverkade bland andra representanter från Kemikalieinspektionen och Socialstyrelsen samt professorer i hudallergi, toxikologi och folkhälsovetenskap. Bilden som målades upp av vad man idag vet om skadlig påverkan på hälsan och allergiframkallande ämnen på förteckningen av ”särskilda farliga ämnen” i kemikalieförordningen REACH. konferensen avslutades med en politisk debatt med medverkande från socialdemokraterna, folkpartiet, moderaterna och miljöpartiet. Tillfrågade om de tre viktigaste sakerna för att nå en giftfri vardag framkom bland annat; fortsätta jobba på EU-nivå, införa ekonomiska styrmedel, föra in krav i upphandlingar, förbjuda ämnet bisfenol A i allt som kommer i kontakt med mat, bättre rättslig återkoppling och bättre information till konsumenter och företag. Slutorden från dagens konferencier Karolina Klüft löd: – Det gör ont att vara medveten, men alternativet är faktiskt värre. En utförligare dokumentation av dagen finns på förbundets hemsida. Intresset för konferensen Kemikalierna och folkhälsan i december var stort, alla som ville komma fick inte plats. Engagemanget bland arrangörer och deltagare gick heller inte att ta miste på. av giftiga kemikalier var mycket nedslående. Påverkan har påvisats på människans alla hormonsystem i kroppen. Sambandet mellan plast i hemmet och begynnande astma hos barn är fastslaget. Endast kostnaden av benbrott orsakat av kadmium i mat beräknas till 4 miljarder kronor per år i Sverige. Listan på negativa effekter kan göras lång. alla inblandade var eniga om frågornas stora allvar och behovet av åtgärder. Vägen mot en giftfri vardag är ändå inte så lätt att peka ut. Lena Ek pekade på att lösningarna dels handlar om regelverk, men även om kunskap och opinionsbildning. Hon presenterade regeringens miljöproposition som speciellt fokuserar på barns miljöer. Bland förslagen fanns till exempel mer pengar till Kemikalieinspektionen, nya upphandlingsregler för landsting och kommuner och branschdialog om kemikalier i varor. EU nämndes flera gånger under dagen som en bromskloss som är svår att ta sig förbi. Lena Ek menade dock att Sverige måste fortsätta att påverka EU bland annat för att få in hormonstörande Miljöminister Lena Ek, Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson, Astma- och Allergiförbundets ordförande Maritha Sedvallson och kanslichef Ulf Brändström.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=