Allergia_1-14

6 NOTISER SVÅRARE ATT BLI GRAVID En dansk studie har funnit att kvinnor med astma verkar ha svårare att bli gravida. Drygt 15000 kvinnliga tvillingar över 41 år ingick i studien, av dem hade 955 stycken astma. Det visade sig att en högre andel av kvinnorna med astma hade upplevt en fördröjning i sina försök att bli gravida jämfört med dem utan astma. Risken att försena graviditeten var ännu större för dem som inte medicinerade mot sin astma jämfört med dem som gjorde det. VANLIG ALLERGI – MEN OKÄND Mer än var fjärde vuxen person i Europa är allergisk mot gifter från stafylokockbakterier, visaren svensk studie. Bland dem med allergiantikroppar mot bakteriegifterna var astma dubbelt så vanligt som bland övriga. Fynden går emot teorierna som säger att kontakt med bakterier och andra mikroorganismer motverkar uppkomsten av allergier. Fortsatta studier kan ge ökad kunskap om sambandet mellan bakterier och allergi. RÖKFÖRBUD I BOSTADSHUS Den stora fastighetsägaren Lundbergs, med cirka 1600 lägenheter i Norrköping och 6000 i övriga Sverige, har beslutat att alla nya hyresgäster måste skriva på ett avtal om att inte röka i lägenheten, på balkongen eller utanför entrén. Reglerna gäller inte för de hyresgäster som redan bor i husen, men förhoppningen är att även de ska respektera nyordningen. Det finns dock inget stöd i lagen för att vräka en hyresgäst som trotsar förbudet. ●NY FORSKNINGSGREN. En känd sjukdomsgen i samband med cancer, reumatism och neurologiska sjukdomar, S100A4, är också inblandad i allergi, visar en internationell forskargrupp ledd från Linköpings universitet. Att identifiera sjukdomsframkallande gener har visat sig vara betydligt mer komplicerat än man trodde när det mänskliga genomet hade kartlagts. Tusentals gener kan vara inblandade i utvecklingen av en sjukdom som allergi. Forskare i Linköping och Göteborg har i samverkan med kolleger i Sverige, Danmark, Tyskland, Kina och USA utvecklat en analytisk strategi där de med ny genomteknik identifierat en modul av gener som samverkar med interleukin13, ett nyckelämne vid allergier. De fann att S100A4 hade en viktig roll i denna modul. Studien kunde också visa positiva effekter av att blockera genen med antikroppar, såväl i en musmodell som i celler från allergipatienter. Studien som letts av professor Mikael Benson vid Linköpings universitet talar för att behandling riktad mot S100A4 kan lindra allergi, men troligen behövs en kombinationsbehandling riktad mot flera gener i modulen. – Resultaten bygger på en ny forskningsgren, systemmedicin, som syftar till att utveckla diagnostik och terapi för förebyggande och individualiserad behandling, säger Mikael Benson. ●ANDRA MEKANISMER. Dieselavgaser ger luftvägsinflammation hos friska, men inte hos allergiker och astmatiker, trots att de är mer känsliga för avgaser visar forskaren Nirina Larsson. Trafikavgaser har kopplats till både insjuknande i och förvärrade symtom av allergisk luftvägssjukdom, men de bakomliggande mekanismerna är inte klarlagda. Nirina Larsson, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, har i sitt avhandlingsarbete undersökt det inflammatoriska svaret i luftvägarna hos patienter med allergisk snuva och astma efter exponering för dieselavgaser. Hon har undersökt oxylipinprofiler (fettsyrametaboliter) i olika delar av lungan hos patienter med allergisk astma, samt studerat förekomsten av vitamin Ctransportörer i lungslemhinnan hos patienter med allergisk astma. Med bronkoskopi (provtagning från lungorna) har hon samlat in lungsköljvätska och slemhinneprover. Avhandlingen visar att friska försökspersoner fick en uttalad inflammation i luftvägarna efter exponering för dieselavgaser. Hos försökspersoner med allergisk snuva eller astma såg man däremot ingen ökad inflammation. – Dessa resultat tyder på att det är andra mekanismer än klassisk inflammation som ligger bakom den ökade känslighet för luftföroreningar som brukar ses hos patienter med allergisk luftvägssjukdom, säger Nirina Larsson. I luftvägarna finns så kallade antioxidanter, bland annat vitamin C, som skyddar mot luftföroreningar. Tidigare studier visar att astmatiker har lägre halter av vitamin C i luftvägarna, jämfört med friska. Exakt hur halterna av vitamin C regleras i lungorna är dock okänt. I en delstudie i avhandlingen kunde Nirina Larsson för första gången påvisa vitamin Ctransportören SVCT2 i människors lungor. När hon analyserade fettsyrametaboliter i olika delar av lungorna hos både friska och astmatiker, kunde hon även visa att sammansättningen skilde sig åt mellan de olika delarna. Allergiker reagerar annorlunda på trafikavgaser Känd sjukdomsgen länkas till allergi Tusentals gener kan vara inblandade COLOURBOX

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=