Allergia_2-14

14 LÄSAREN JOHAN BOKSTRÖM BOR: Torshälla GÖR: Personlig assistent VARFÖR ÄR DU MEDLEM? Främst för att få tidningen, man får bra information i den. Jag blev medlem för ungefär ett år sedan när min son Eddie fick diagnosen veteallergi. Det var efter han fått sin 2 års-vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund som han blev jättedålig, han fick bland annat nässelutslag. Han fick komma till allergiläkare och det konstaterades att han var allergisk mot vete. Nu har han varit på efterkontroll och allergin är borta, men han har fortfarande besvär med luftvägarna när han är förkyld. – Jag är allergisk mot björkpollen och min 11-åriga dotter Julia mot hund och katt. VAD SKULLE DU VILJA FÖRÄNDRA FÖR ATT LIVET MED ALLERGI SKULLE BLI LÄTTARE? Att specialkost som glutenfritt till exempel, och parfymfria sköljmedel och tvättmedel, skulle vara mycket billigare! Man skulle kunna höja skatterna på annat istället. Katja Perttunen, 36 – Skriv mer om veteallergi Osäkerheten om de juridiska aspekterna kring rökfritt boende är stor. Tankesmedjan Tobaksfakta har frågat fastighetsbolag och fastighetsrättsliga experter hur de bedömer läget. ● Det byggs sedan några år fastigheter där rökförbud ingår i hyreskontrakten, men antalet är alltför litet i förhållande till efterfrågan. Några fastighetsägare har infört rökförbud även i äldre bostäder. Ett problem som får fastighetsägare att tveka om rökförbud är att det inte finns någon lag som legaliserar ett totalt rökförbud i en fastighet. Det enda tobakslagen föreskriver är att gemensamma utrymmen ska vara rökfria. Den lag som oftast åberopas vid tvister om rökning i bostäder är hyreslagen och dess paragrafer ommateriella skador och om skyldigheten att inte störa sin omgivning i hyreshuset. Vid tvister mellan grannar dömer domstolarna oftast till rökarnas fördel med motiveringen att rökandet haft ”normal” omfattning. JURIDISK OSÄKERHET. Tobaksfakta har frågat fastighetsbolag och fastighetsrättsliga experter om de juridiska aspekterna. Erika P Björkdahl, docent i civilrätt och föreståndare för Institutet för fastighetsrättslig forskning vid Uppsala universitet, har svårt att med dagens lagstiftning tro på framgång om förbudet prövades i domstol. – En hyresgäst har rätt att i normal omfattning slita på lägenhetens inredning. Det gäller även de skador som rökningen orsakar, men är de skadorna större än vad som kan anses normalt kan hyresgästen bli skadeståndsskyldig. Det är egentligen hyresvärdens skyldighet att med hjälp av ventilation och andra tekniska åtgärder se till att grannar inte störs om någon röker i sin lägenhet. – I nybyggda fastigheter där rökförbud ingår i hyreskontraktet är situationen densamma, men om fastighetsbolaget samtidigt uppför flera fastigheter i ett område och någon av dem är rökfri borde det inte vara något problem. Möjligheten att i domstol få stöd för tvingande förbud mot rökning på till exempel balkonger och på uteplatser vid fastigheter bedömer Erika P Björkdahl som större än totalt rökförbud i lägenheterna. POSITIV TOLKNING. Fastighetsbolaget L E Lundberg har infört rökförbud i sina lägenheter för hyresgäster som skriver hyreskontrakt efter 1 januari i år. Där har direktören Roger Ekström en annan uppfattning. – Vi bedömer att paragraf 25 i hyreslagen, som handlar om att hyresgäster ska se till att inte utsätta omgivningen för störningar, skulle tolkas positivt för vår del av en domstol. Lagen kom i sin nuvarande form år 1994. Rökning nämns inte i paragrafen, men sedan dess har det hänt väldigt mycket på tobaksområdet som lett till en förändrad syn på rökning. Astma- och Allergiförbundet anser att det krävs tydligare riktlinjer för att underlätta tillkomsten av rök- och djurfria bostäder i nybyggnation. – Det känns som att ingen äger frågan, och drabbade får ingen hjälp, säger ordförande Maritha Sedvallson. Tydligare regler mot rökning i bostäder Katja Perttunen och Eddie Renqvist, 2,5 år. Ingen lag legaliserar ett totalt rökförbud i en fastighet.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=