Allergia_2-14

29 SVAR: Du har så rätt, Södergården är inte tillgänglig för precis alla medlemmar och det gäller inte enbart personer med elöverkänslighet. Flera av våra medlemmar har specifika allergier som är ovanliga, men naturligtvis lika påfrestande för den enskilde, och svåra att hantera i en miljö som ska besökas av många. Det vore optimalt om vi kunde skapa en miljö som passade precis alla men vi måste erkänna att dit har vi ännu inte nått. Jag är väl insatt i problematiken för personer med elöverkänslighet då min mamma vid 50-års ålder drabbades av det. Jag kan se paralleller mellan exempelvis doftöverkänslighet och vissa svåra luftburna allergireaktioner när det gäller hur vardagslivet förändras på grund av sjukdomarna. Man har inte längre tillgång till samhällsliv och gemenskap och har dessutom ofta svårt att bli trodd och respekterad. Jag hoppas att vi med hjälp av forskningen ska hitta lösningar som öppnar upp för att ännu fler medlemmar ska kunna besöka Södergården framöver. MARITHA SEDVALLSON ORDFÖRANDE Många människor med olika funktionsnedsättningar upplever brister i samhället, till exempel när det gäller möjligheten att delta i föreningar. Man vill vara med, men kan inte för att det är svårt att ta sig in i lokalen eller framför allt den bristande kunskapen vilket gör att bemötandet blir sämre. Det vill Projekt ROTA förändra. ROTA står för Rekognosera, Opponera, Tillgänglighetsgöra och Aktivera. Projekt ROTA blandar idéer från olika föreningar. Idéer från människor med olika erfarenheter av funktionsnedsättningar eller andra upplevelser, som i många fall kan leda till goda beslut i politiska organ, allt för kommunens bästa. Projekt ROTA går ut i föreningar och ställer frågor som: Hur ser er organisation ut, ser du behov av en ny verksamhet? Är din förening öppen för personer med andra funktionsnedsättningar eller för personer från andra länder? Hur ser din drömförening ut? Många i Astma- och Allergiförbundet har erfarenhet och kunskap, projektet vill ta vara på den och ge er en värdefull sysselsättning som föreningskonsult. Ett vinn-vinn koncept! Projekt ROTA finansieras av Arvsfonden. Du som är intresserad tar kontakt med projektassistent Lena Kallionpää: tel: 070-754 96 20, e-post: lena.kallionpaa@s-activa.se. ANSLAGET ÅRGÅNG 58 MARS 2014 Allergia ges ut av Astma- och Allergiförbundet och kommer ut med 8 nummer/år. Den utkommer även som taltidning. I nättidningen www.allergia.se finns Allergias text- och receptarkiv med mera. Redaktionen ansvarar inte för obeställt material, och förbehåller sig rätten att korta i texter och insändare. Allt material lagras och publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta förutsätter tidskriftens godkännande. Astma- och Allergiförbundet tar inte ansvar för produkter och tjänster i tidningens annonser. REDAKTION & PRENUMERATION Ansvarig utgivare: Marita Sedvallson Redaktör: Annika Olsson Andreredaktör: Lena Granström Grafisk form: Losita Design/Annika Olsson Omslagsfoto: Kamilla Kraczkowski Prenumerationer: medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se Prenumerationspris: 280 kr/år. Lösnummerpris: 35 kr ADRESS Box 17069, 104 62 Stockholm. Besöksadress Rosenlundsgatan 52, 2 tr. Tel: 08-506 28 200. Fax: 08-506 28 249. E-post: allergia@astmaoallergiforbundet.se ANNONSER Rikstäckande: Anneli Stenberg, tel: 08-506 28 203 Lokala: Allergia, Teknikgatan 2, 434 37 Kungsbacka tel: 0300-777 51 TEXTLÄMNING TILL ANSLAGET I NR 3 26 mars TRYCK Sjuhäradsbygdens tryckeri AB, Borås, ISSN 0002-5747 Tidningsstatistik AB, tel. 08-507 424 00 Ett vinn-vinn koncept Södergården är inte alla medlemmars gård som ni skriver i reklamen i Allergia. Elöverkänsliga har ingen tillgänglig mötesplats hos Astma- och Allergiförbundet. Alla allergier/överkänsligheter borde vara med. MEDLEM NR. 2423691 Gården är inte för alla

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=