Allergia_3-14

26 FORBUNDET Priserna för övernattning på medlemsgården Södergården i Jämtland har höjts. De nya priserna är 170 kronor per natt för vuxna och 90 kronor för barn under högsäsong (19 december–1 maj). Under lågsäsong kostar det 145 respektive 40 kronor. I priset inkluderas lakan, handdukar och duschprodukter. Villkoret för att få bo på gården är att man är medlem och att man följer de regler som gör det möjligt för människor med olika typer av allergier att bo bra. Det går också att hyra gårdens alla 21 rum med 46 bäddar per dag eller vecka, till exempel för en förening. Folkhälsomyndigheten om Allmänna råd om städning i skolor och förskolor. De kan läsas i sin helhet på förbundets hemsida, under rubriken Organisation. I mars ordnades utbildningar om allergi för skol och förskolepersonal, städpersonal, miljöinspektörer med flera i Ronneby, Karlskrona och Uppsala kommun. Utbildningsinsatserna är en viktig del under Barnallergiåret för att öka kunskapen om allergi i förskola och skola och förbättra arbetsmiljön genom att använda allergironden. MarieLouise Luther, ombudsman på Astma och Allergiförbundet föreläste Följ Barnallergifondsmätaren på Astma och Allergiförbundets webbsida. I takt med att pengar samlas in till Barnallergifonden växer stapeln. Vid Allergias tryckning är summan uppe i 158.119 kronor. Målet är en miljon kronor. Astma och Allergiförbundet har svarat på fyra remisser hittills i år. De rör Boverkets byggregler, Boverkets och Energimyndighetens förslag till energieffektiviserande renovering av byggnader, föreskrifter om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet samt en remiss från Utbildning i Blekinge och Uppsala som medlem i Astma och Allergiförbundet har du en del förmåner. En medlemsförmån som inte alla känner till är möjligheten att teckna försäkringar. Genom ett samarbete med HSO och Folksam kan förbundet erbjuda följande försäkringar: En hemförsäkring som gäller för alla i ditt hushåll. I försäkringen ingår allrisk, egendomsskydd, ansvar, rättsskydd, överfallsskydd, reseskydd och efterskydd. En sjuk och olycksfallsförsäkring för barn, ungdomar och unga vuxna. Till skillSe pengarna växa Fortfarande prisvärt Remissvar om allergironden och gav en fördjupning inom områdena städning och ventilation. I Ronneby var det Astmaoch Allergiföreningen som bjöd in allergiombud med ett 20tal deltagare och i Karlskrona arrangerade allergikommittén en eftermiddagsutbildning för ett 50tal personer. I Uppsala var det också allergikommittén som bjöd in och ett 60tal personer kom. I Karlskrona och Uppsala var deltagarna mycket intresserade och en anledning till det kan vara att allergikommittéerna regelbundet ordnar utbildningar om allergi och på så vis ökar kunskapsnivån. Tyvärr saknas idag allergikommittéer i många kommuner eftersom det saknas nationell samordning av allergifrågorna. Medlemsförsäkringar MedlemsHem MedlemsBarn nad från många andra barnförsäkringar krävs ingen hälsoprövning. Det gör att även barn med kronisk sjukdom kan försäkras, något som annars kan vara svårt. En försäkring där du själv väljer hur mycket du vill spara varje månad, minsta belopp är dock 200 kronor i månaden. Den som sparar i pensionsförsäkringen kan också välja att ansluta sig till en grupplivförsäkring och olycksfallsförsäkring. Mer information om försäkringarna finns på www. folksam.se där du också kan teckna försäkringarna. Du kan även kontakta närmaste Folksamkontor. Pensionsförsäkring

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=