Allergia_3-14

FORBUNDET 27 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET är en intresseorganisation för personer med allergi. Förbundet arbetar för en bättre miljö, bättre vård, ökad kunskap och förändrade attityder samt stöder forskning. Astma- och Allergiförbundet har läns- och lokalföreningar över hela landet. ADRESS Box 17069, 104 62 Stockholm. Besöksadress: Rosenlundsgatan 52, 2tr. Tel: 08 - 506 282 00, fax: 08 - 506 282 49 E-post: info@astmaoallergiforbundet.se HEMSIDOR www.allergia.se www.astmaoallergiforbundet.se www.alltomallergi.se www.allergiforskning.se FONDER OCH GÅVOR Barnallergifonden, pg 90 09 06-9 Blomsterfonden, pg 90 09 32-5 Forskningsfonden, pg 90 03 74-0 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS STYRELSE Maritha Sedvallson, Ovanåker, Leif Henriksson, Lidköping, Mikaela Odemyr, Örnsköldsvik, Anna-Lena Didic, Bergslagen, Solveig Enberg, Katrineholm, Robert Hejdenberg, Kungsbacka, Christina Hermansson Norberg, Östhammar, Emma Larsson, Ängelholm, Gisela Petersson, Malmö, Siv Pettersson, Södra Närke, PerÅke Wecksell, Tullinge. Ersättare: Birgitta Alstergren, Luleå, Marie Göthe, Skövde, Ann-Cristin Östling, Ovanåker. Familjestödsprojektet är igång eftersom allergi är ett osynligt handikapp behöver man hela tiden uppmärksamma omgivningen på det och alltid ligga steget före. Ofta kan föräldrar till allergiska barn få höra att de är gnälliga, besvärliga och överbeskyddande, när det allt som oftast beror på tidigare dåliga erfarenheter. Många gånger känner sig alla i familjen, både barn och föräldrar, väldigt ensamma och utlämnade. Extra svårt är det när det är dags för barnet att börja förskola och skola eller när det vill delta i fritidsaktiviteter tillsammans med kompisar. För att ge familjer med allergisjukdom stöd att hantera sin vardag har Astma och Allergiförbundet initierat Familjestödsprojektet, ett treårigt projekt som finansieras med stöd från Arvsfonden. Projektets övergripande mål är att erbjuda stöd till barnfamiljer för att de bättre ska kunna hantera sin vardag av egen kraft. Det ska bland annat ske genom två olika forum, Familjestödsdagar och Föräldrastödsgrupper. Familjestödsdagar erbjuder barnfamiljer med svår allergi en unik möjlighet att möta andra familjer i samma situation, få kunskap och utbyta erfarenheter under en långhelg på Astma och Allergiförbundets allergianpassade anläggning Södergården i Jämtland. Helgen leds av ett medicinskt och pedagogiskt team. Programmet har utarbetats i samarbete med Ågrenska stiftelsen, som har lång erfarenhet av familjevistelser av samma karaktär, och Unga Allergiker. de första familjestödsdagarna är den 1821 september och vänder sig till familjer med barn som har svår födoämnesallergi med astma i åldern 611 år. Sista ansökningsdag är 16 maj. För mer information om projektet och hur du ansöker gå in på: www.astmaoallergiforbundet.se/familjestodsprojektet/familjestodsdagar. det andra forumet, Föräldrastödsgrupper, erbjuder föräldrar som har barn med astma, allergi eller annan överkänslighet ett återkommande lokalt forum där de kan träffa andra allergiföräldrar för att stödja och lära av varandra. En del sådana grupper finns redan runt om i landet och flera är på väg att starta. Den 8 mars genomfördes i Stockholm en uppskattad utbildning för gruppledare med intresserade från hela landet. Allergier innebär ofta en stor påfrestning, inte bara för barnet utan även för övriga familjemedlemmar. FOTO MARIT SIGURDSON På Astma- och Allergiförbundets anläggning Södergården ordnas familjestödsdagar 18-21 september.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=