Allergia_4-14

35 ÅRGÅNG 58 JUNI 2014 Allergia ges ut av Astma- och Allergiförbundet och kommer ut med 8 nummer/år. Den utkommer även som taltidning. I nättidningen www.allergia.se finns Allergias text- och receptarkiv med mera. Redaktionen ansvarar inte för obeställt material, och förbehåller sig rätten att korta i texter och insändare. Allt material lagras och publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta förutsätter tidskriftens godkännande. Astma- och Allergiförbundet tar inte ansvar för produkter och tjänster i tidningens annonser. REDAKTION & PRENUMERATION Ansvarig utgivare: Maritha Sedvallson Redaktör: Annika Olsson Andreredaktör: Lena Granström Grafisk form: Losita Design & Annika Olsson Omslagsfoto: Kamilla Kraczkowski Prenumerationer: medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se Prenumerationspris: 280 kr/år. Lösnummerpris: 35 kr ALLERGIA ADRESS Box 17069, 104 62 Stockholm. Besöksadress:Rosenlundsgatan 52, 2 tr. Tel: 08-506 28 200. Fax: 08-506 28 249. E-post: allergia@astmaoallergiforbundet.se ANNONSER Rikstäckande: Anneli Stenberg, tel: 08-506 28 203 Lokala: Allergia, Teknikgatan 2, 434 37 Kungsbacka tel: 0300-777 51 TEXTLÄMNING TILL ANSLAGET I NR 5 28 juli TRYCK Sjuhäradsbygdens tryckeri AB, Borås, ISSN 0002-5747 Tidningsstatistik AB, tel. 08-507 424 00 I en artikel i senaste numret av Allergia ”Ny adrenalinpenna träffar lättare rätt” beskriver ni adrenalinpennan Emerade. En av de stora fördelarna ni i artikeln tillskriver pennan är den längre nålen på injektionspennan, vilket ni i artikeln påstår ”medför att injektionen når in i muskeln hos fler patienter”. Ni påstår även att nålar kortare än Emerades, på andra godkända adrenalinpennor, är ett problem. Som till exempel ”överviktiga barn, och även många med normalvikt, riskerar att få injektionen i fettvävnaden på grund av för kort nål hos nuvarande adrenalinpennor”. Det finns idag inga studier som visar ett förbättrat injektionsresultat hos patienter vid användning av godkända injektionspennor med längre nål jämfört med godkända injektionspennor med en kortare nål. Studien ni refererar till har varken studerat, eller använt sig av, någon form av injektion. Vi anser därför att de fördelar ni tillskriver injektionspennan i artikeln gällande längd på injektionsnål är osakliga och saknar stöd i forskningen. Av de adrenalinpennor som finns på den Svenska marknaden är Medas EpiPen den adrenalinpenna som har mest dokumentation, flest antal användare och längsta tid på marknaden. Vi har inte erfarit några av de problem som ni anger i artikeln gällande längd på injektionspennans nål. Den europiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av de autoinjektorer som innehåller adrenalin, en granskning Meda är positiv till. Vi inväntar deras utlåtande i frågan. ADRIAN BRUNKHORST, MEDICINSK RÅDGIVARE MEDA AB SVAR: Allergia kommer att följa den europiska läkemedelsmyndigheten EMA:s undersökning om adrenalinpennor och rapportera om den. OSAKLIGT OM ADRENALINPENNOR Jag är mamma till en tjej på 11 år som har haft allergi sedan hon i stort sett var född. Hon var 4 månader när barnmedicin i Arvika upptäckte hennes allergi. Därtill finns astman med också. För några dagar sedan upptäckte min man att tandkrämen Zendium innehåller mjölkprotein och ägg i vissa sorter. Vi fick också en första tanke om att tandkliniker (personal) rekommenderar Zendium till barn, men om dessa har allergi (mot födoämnet) så kan detta vara en fara för barnet! BELLA LÖFSTRAND REDAKTIONEN Jag vill kommentera vad doktor Peter Hegardt säger på Anslaget i förra numret av Allergia. Han påpekar att man kan svälja Lactrase eller liknande före intag av laktos. Som vi sa i artikeln om min dotter Linda, i Allergia nr. 1/14, så tål hon så pass lite laktos att hon inte kan äta eller dricka det minsta, även om hon tar tabletter. Jag tycker det är konstigt att en specialist uttalar sig att det inte är ett stort problem. Även om det inte är förenat med livsfara så är det ändå svårt att äta ute och få tillgång till laktosfritt. Det blir ett utanförskap, vilket vi ville belysa. Han borde ha stött på fler som är så känsliga. DOKTORN HAR FEL Mjölk och ägg i tandkräm ÅSA SÖDER EDSBYN ANSLAGET

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=