Allergia_4-14

8 Fler unga med astma NOTISER LEK UTAN RÖK Lekplatser på Gotland ska vara rökfria, efter att regionstyrelsen på Gotland beslutat att säga ja till ett medborgarförslag. Nu ska skyltar med "rökning förbjuden" sättas upp vid lekplatserna. – Det handlar om en attitydfråga och det här kan bli en påminnelse om att det inte är klokt att röka där barn finns och det handlar inte bara om lekplatser, säger socialdemokratiske regionrådet Åke Svensson. LUFTDUSCH I STOCKHOLM Nu kan patienter med svår, okontrollerad astma i Stockholms läns landsting få behandling med Airsonett, genom specialistläkare inom lung och allergimedicin. Beslutet är baserat på den utvärdering av behandlingen som nyligen genomförts av Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket, TLV. Airsonett är en behandling som innebär att patienten sover i ren luft, ett slags luftdusch. MER INFLYTANDE FÖR PATIENTER Regeringen har föreslagit en ny patientlag att börja gälla från den 1 januari nästa år. Förslaget innebär att patienter får större makt över sin vård. Som patient ska man ha rätt till en ny medicinsk bedömning vid livshotande eller särskilt allvarliga sjukdomar, mer inflytande vid val av behandlingsmetod och rätt att välja vård över hela landet. – Det är positivt att det blir möjligt att söka öppenvård i ett annat landsting. Men det finns också en uppenbar risk att man struntar i att bygga ut allergivården och i stället hänvisar patienter till andra landsting, säger Astma och Allergiförbundets ordförande Maritha Sedvallson. ● STÖRRE MEDVETENHET. Förekomsten av astma bland unga i Västra Götaland har ökat den senaste tioårsperioden. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin. Forskarna har, i samarbete med Folkhälsokommittén i Västra Götaland, samlat in enkätuppgifter om astma, näsbesvär och eksem från samtliga elever i årskurs 9 i Västra Götaland. Uppgifterna, som inhämtades år 2000 respektive 2008 och som inkluderar totalt 20000 unga, visar att förekomsten av läkardiagnostiserad astma har ökat från 11,5 procent till 14,3 procent under den senaste tioårsperioden. Även förekomsten av kroniska näsbesvär har ökat. Däremot är det färre unga som får atopiskt eksem. – Dessa trender gäller för både pojkar och flickor, men är starkare bland överviktiga vilket kan vara viktigt att uppmärksamma, säger Jeong-Lim Kim, forskare vid Sahlgrenska akademin. Att förekomsten av astma ökat beror enligt forskarna sannolikt på att fler diagnostiseras. – Vi tror inte att det faktiska antalet ökat, men kanske blir fler lindriga symtom diagnostiserade som astma idag än vad som var fallet för tio år sedan. Det finns också en generellt ökad medvetenhet om astmasjukdomar som kan ha bidragit, säger Jeong-Lim Kim. Enkätuppgifterna från ungdomarna har jämförts med uppgifter om föräldrarnas utbildningsnivå. Jämförelsen visar att astma var mer vanligt bland ungdomar vars föräldrar har en högskoleutbildning. – Det tyder på att det finns en ökad medvetenhet om astmasjukdomen i denna grupp, säger Jeong-Lim Kim Varför näsbesvären ökar och förekomst av atopiskt eksem minskar är enligt forskarna oklart. För att undersöka det behövs ytterligare studier. ■ ● BRA VID SVÄLJSVÅRIGHET. En lättlöslig film att lägga i munnen vid akuta allergiska tillstånd, istället för tabletter eller spruta, är en nyutvecklad produkt. Den aktiva substansen är en väldokumenterad glukokortikoid som verkar antiinflammatoriskt. Produkten fyller genom sin beredningsform ett behov för i synnerhet patienter med sväljsvårigheter. Miljontals patienter världen över använder varje år läkemedel innehållande glukokortikoider, till exempel vid allergi. Dessa läkemedel finns bara som injektioner eller tabletter. Att till exempel först behöva lösa upp tabletterna i vatten kan upplevas som mycket besvärligt i en akut situation av såväl patient som den som eventuellt hjälper den drabbade. Ofta har patienten svårt att svälja, varför en snabblöslig film att lägga i munnen, med samma effekt som tabletterna, kan komma att få ett stort användningsområde. – Som allergolog skulle det kännas tryggt att förskriva en produkt som denna som är så enkel att hantera vid akuta situationer. Som ett alternativ till en blisterförpackning, då du först måste ta ut tabletterna och sedan röra ut dem, är detta en mycket tilltalande lösning, säger professor Leif Bjermer, allergolog och överläkare vid Lunds Universitetssjukhus. En nyligen genomförd klinisk studie visar att filmen har samma effekt som tabletter med motsvarande innehåll. Filmen har dessutom fördelen att den är enkel att bära med sig, och att den enkelt kan appliceras av en person utanmedicinsk träning som hjälper den drabbade. Studien genomfördes vid Skånes uni- versitetssjukhus i Lund under juni –september 2013 och 30 friska frivilliga försökspersoner ingick.■ Film som smälter i munnen Samma effekt som tabletter COLOURBOX

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=