Allergia_5-14

14 Huvudvärk, trötthet, allergisnuva, hosta, förvärring av astmasymtom, röda ögon, hudbesvär och ökad infektionskänslighet – det är symtom som kan ses hos dessa barn. Och även om lärare som vistas länge i de här miljöerna också riskerar att få hälsoproblem, så är det barnen som råkar mest illa ut. – Barn är av naturliga skäl mycket känsligare än vuxna eftersom deras kroppsliga system håller på att utvecklas, immunsystemet är känsligare. Deras luftvägar är också mindre dimensionerade vilket gör att de reagerar snabbare, säger Gunilla Wieslander, studierektor och överläkare på arbets- och miljömedicin, Linköpings universitetssjukhus. Ofta kommer de kroppsliga reaktionerna snabbt vid dålig innemiljö. Och mest utsatta är de barn som redan har astma, hösnuva eller någon form av allergi, till exempel pollen- eller pälsdjursallergi. De reagerar först. Och kanske måste medicinera mer. TRE FAKTORER VÄGER IN. Fukt och mögel är ett stort problem för inomhusmiljön i skolan, det tycks både myndigheter och experter vara överens om. TEXT LOUISE CEDERLÖF FOTO COLOURBOX 40 procent av svenska förskolor och skolor har skador orsakade av fukt och mögel. Ytterligare 40 procent har en konstruktion som ger en ökad risk för fuktskador. Den usla inomhusmiljön i skolan är inte bra för någon, men drabbar framför allt de barn som redan har astma och allergi. DRABBAR HÄLSAN SKOLMILJÖN Gunilla Wieslander.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=